PvdD fractie Utrecht pleit voor echte oplossing werk­loosheid


20 juni 2014

Tijdens de commissiebehandeling van de Voorjaarsnota 2014* van de gemeente Utrecht vroeg de Partij voor de Dieren om meer aandacht en meer geld voor dieren, natuur en milieu in de stad. Daarnaast had de gemeenteraadsfractie ook inbreng op onderwerpen zoals cultuur, onderwijs en openbare ruimte.

Tijdens de commissievergadering over werk en inkomen pleitte de PvdD voor invoering van PROHEF in Utrecht. In Rotterdam en Groningen zijn al succesvolle experimenten uitgevoerd met PROHEF. De Partij voor de Dieren heeft een toezegging gekregen van wethouder Everhardt dat hij navraag gaat doen in Rotterdam en de mogelijkheden om PROHEF in Utrecht in te voeren serieus gaat onderzoeken.

PROHEF is een manier om arbeid fors goedkoper te maken, zonder dat de nettolonen en koopkracht dalen. Om de lagere overheidsinkomsten te compenseren voor het wegvallen van loonheffingen, kan een heffing worden ingevoerd op de geboekte resultaten, enigszins vergelijkbaar met de wijze waarop de BTW georganiseerd is. Dit is echter geen ‘consumentenbelasting’, maar een producentenheffing achteraf, in ruil voor de lagere loonkosten.

De consument zal er weinig van merken, het ondernemersrisico neemt drastisch af en de werkgelegenheid kan eindelijk toenemen, omdat ondernemers niet langer beboet worden voor het aannemen van nieuw personeel. Bovendien wordt research direct gemiddeld zo’n 30% goedkoper, omdat daarover geen heffing nodig is.

* In de Voorjaarsnota 2014 zijn alle plannen van de gemeente, inclusief de kosten, voor het komende jaar terug te vinden. De Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de nota flink ingezet op meer aandacht en geld voor dieren, natuur en milieu.

Gerelateerd nieuws

Utrecht wil geen verbod op afsteken consumentenvuurwerk

In antwoord op schriftelijke vragen van Utrechtse raadsleden van de Partij voor de Dieren en GroenLinks antwoordde de gemeent...

Lees verder

Zorgen over dumpen konijnen in Utrecht

De gemeenteraadsfractie Utrecht van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het dumpen van tamme konijnen in de gemee...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief