Zorgen over dumpen konijnen in Utrecht


9 juli 2014

De gemeenteraadsfractie Utrecht van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het dumpen van tamme konijnen in de gemeente Utrecht. Tamme konijnen kunnen namelijk, anders dan hun wilde soortgenoten, slechts zeer korte tijd in het wild overleven. De konijnen worden vaak gedumpt in parken en bij kinderboerderijen, bijvoorbeeld in Kanaleneiland en Overvecht. Kinderboerderijen zijn hier echter vaak niet op toegerust en de dieren komen ook hier in onwenselijke en stressvolle situaties terecht.

De Partij voor de Dieren stelde in juni schriftelijke vragen aan het college van B&W over de konijnen en daar is nu antwoord op gekomen. Gemeenteraadslid Eva van Esch: “Door de beantwoording worden wij gelukkig enigszins gerustgesteld door het feit dat de gemeente het probleem in ieder geval oppakt. Het blijft alleen wel zorgwekkend dat mensen zomaar hun konijn aan de kant zetten. Goede voorlichting en een bedenktermijn voordat mensen een huisdier kunnen aanschaffen is echt noodzakelijk.”

De gemeente Utrecht heeft afspraken gemaakt met Stichting Dierenambulance Utrecht en de Dierenbescherming over de opvang van (gedumpte) tamme konijnen bij knaagdierenopvang Knaag & Ko in Amersfoort. Dieren die worden aangetroffen in de gemeente worden naar deze opvang gebracht.

De Partij voor de Dieren vroeg het college ook in hoeverre de gemeente voorlichting geeft op het gebied van het houden van konijnen. Utrecht ondersteunt de voorlichting over de consequenties, voor- en nadelen van het houden van huis (knaag)dieren via de stadsboerderijen Eilandstede, Gagelstede, Griftstede en Koppelstede. Bezoekers en hun kinderen worden daar bovendien gewezen op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. De gemeente heeft de PvdD toegezegd dat ze ook op de gemeentewebsite hiernaar gaan verwijzen.

Zorgen waren er vanuit de PvdD ook over het bestrijden van wilde konijnen in Utrecht. De gemeente geeft echter aan dat er in Utrecht geen bestrijdingsplan voor wilde konijnen is.

Voor alle vragen en antwoorden over het dumpen van tamme konijnen in Utrecht, kijk hier.