Schrif­te­lijke vragen Dumpen van tamme konijnen in Utrecht


Indiendatum: 16 jun. 2014

Schriftelijke vragen 74/2014

Via het krantenartikel ‘Utrechters dumpen massaal konijnen’ uit de Telegraaf van 12 juni 2014, is het dumpen van tamme konijnen in de gemeente Utrecht bij de fractie van de Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht. Het aantal gedumpte konijnen dat door dierenhulporganisaties gevangen wordt neemt sowieso ieder jaar toe tijdens de vakantieperiode. Wat verder opvalt is dat de gedumpte konijnen vaker dan vroeger gezondheidsproblemen hebben.

Tamme konijnen kunnen, anders dan hun wilde soortgenoten, slechts zeer korte tijd in het wild overleven. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste onderkennen tamme konijnen geen gevaar. Wilde konijnen slaan op de vlucht bij confrontatie met roofdieren, honden, katten of mensen. Tamme konijnen zijn een makkelijke prooi en ook zullen ze niet snel op de vlucht slaan voor auto’s. Vaak zijn ze opgegroeid met honden en katten. Ten tweede hebben tamme konijnen vaak een zwakke gezondheid. Zo is er geen weerstand opgebouwd tegen konijnenziekten zoals Myxomatose en VHS, zijn veel tamme konijnen niet ingeënt en zijn ze dusdanig doorgefokt op uiterlijke kenmerken dat hun fysieke gestel zo zwak is dat ze zonder medisch ingrijpen niet kunnen overleven. Tamme konijnen hebben bijvoorbeeld last van allerlei gebitsproblemen, zoals doorgroeiende voortanden. Ten derde hebben tamme konijnen geen enkele ervaring met de hiërarchie en de overlevingstactieken van hun wilde soortgenoten. Tamme konijnen worden niet geaccepteerd door wilde konijnen en daardoor ontstaan vechtpartijen. Doordat tamme konijnen niet weten waar de beste grasplekken zijn, hoe een hol gegraven moet worden en hoe je aan eten komt in de winter, zijn de overlevingskansen van een tam konijn in het wild nihil.

De konijnen worden vaak gedumpt in parken en bij kinderboerderijen, bijvoorbeeld in Kanaleneiland en Overvecht. Kinderboerderijen zijn hier echter vaak niet op toegerust en de dieren komen ook hier in onwenselijke en stressvolle situaties terecht.

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de situatie die in de gemeente Utrecht ontstaan is rond het dumpen van tamme konijnen, en om de konijnen zélf. Daarom heeft de fractie naar aanleiding van dit bericht een aantal vragen aan het college:

1. Is het college bekend met bovengenoemde krantenartikel en de daarin beschreven situatie omtrent het dumpen van tamme konijnen binnen de gemeente Utrecht?

2. Heeft de gemeente Utrecht inzicht in de omvang van het probleem en heeft de gemeente al gezocht naar een oplossing? Zo ja: hoe groot is het probleem/het aantal dieren waar het om gaat en wat is er tot nu toe door de gemeente aan de situatie gedaan? Zo nee: gaat de gemeente hieromtrent iets ondernemen en op welke manier?

3. Het dumpen van konijnen komt veelal voort uit het onderschatten van de verzorging en kosten die aan het houden van een konijn verbonden zijn en onwetendheid/onverschilligheid met betrekking tot de overlevingskansen van tamme konijnen in het wild. Is de gemeente bereid voorlichting te geven en/of te ondersteunen ten aanzien van het houden van konijnen en dieren in het algemeen? Zo ja: op welke manieren? Zo nee: waarom niet?

4. Tamme konijnen worden verkocht aan iedereen die, bewust of in een opwelling, een konijn wil kopen. Dierenopvangcentra zitten vol met gedumpte, gevonden en uit het wild gevangen konijnen, waarvan een groot deel nooit meer aan een nieuwe eigenaar zal komen. Is de gemeente bereid in te zetten op een verbod op de verkoop van konijnen in dierenwinkels, tuincentra en andere verkooppunten? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het ook onwenselijk is konijnen te dumpen op kinderboerderijen en dat de echte oplossing te vinden is in preventie (voorlichting en een verbod op de verkoop van konijnen)? Zo nee, waarom niet?

6. Is er binnen de gemeente Utrecht een ‘bestrijdingsplan’ voor konijnen opgezet? Zo ja: hoe ziet dit plan eruit? Heeft de gemeente Utrecht aan diervriendelijke manieren van konijnenbestrijding gedacht? Zo ja: welke manieren? Zo nee: op welke manier(en) worden konijnen in de gemeente bestreden? Wordt er bij ‘bestrijding’ van konijnen onderscheid gemaakt tussen tamme en wilde konijnen? Zo ja: op welke manieren? Zo nee: waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 16 jun. 2014
Antwoorddatum: 8 jul. 2014

Schriftelijke vragen 74/2014

Via het krantenartikel ‘Utrechters dumpen massaal konijnen’ uit de Telegraaf van 12 juni 2014, is het dumpen van tamme konijnen in de gemeente Utrecht bij de fractie van de Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht. Het aantal gedumpte konijnen dat door dierenhulporganisaties gevangen wordt neemt sowieso ieder jaar toe tijdens de vakantieperiode. Wat verder opvalt is dat de gedumpte konijnen vaker dan vroeger gezondheidsproblemen hebben.

Tamme konijnen kunnen, anders dan hun wilde soortgenoten, slechts zeer korte tijd in het wild overleven. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste onderkennen tamme konijnen geen gevaar. Wilde konijnen slaan op de vlucht bij confrontatie met roofdieren, honden, katten of mensen. Tamme konijnen zijn een makkelijke prooi en ook zullen ze niet snel op de vlucht slaan voor auto’s. Vaak zijn ze opgegroeid met honden en katten. Ten tweede hebben tamme konijnen vaak een zwakke gezondheid. Zo is er geen weerstand opgebouwd tegen konijnenziekten zoals Myxomatose en VHS, zijn veel tamme konijnen niet ingeënt en zijn ze dusdanig doorgefokt op uiterlijke kenmerken dat hun fysieke gestel zo zwak is dat ze zonder medisch ingrijpen niet kunnen overleven. Tamme konijnen hebben bijvoorbeeld last van allerlei gebitsproblemen, zoals doorgroeiende voortanden. Ten derde hebben tamme konijnen geen enkele ervaring met de hiërarchie en de overlevingstactieken van hun wilde soortgenoten. Tamme konijnen worden niet geaccepteerd door wilde konijnen en daardoor ontstaan vechtpartijen. Doordat tamme konijnen niet weten waar de beste grasplekken zijn, hoe een hol gegraven moet worden en hoe je aan eten komt in de winter, zijn de overlevingskansen van een tam konijn in het wild nihil.

De konijnen worden vaak gedumpt in parken en bij kinderboerderijen, bijvoorbeeld in Kanaleneiland en Overvecht. Kinderboerderijen zijn hier echter vaak niet op toegerust en de dieren komen ook hier in onwenselijke en stressvolle situaties terecht.

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de situatie die in de gemeente Utrecht ontstaan is rond het dumpen van tamme konijnen, en om de konijnen zélf. Daarom heeft de fractie naar aanleiding van dit bericht een aantal vragen aan het college:

1. Is het college bekend met bovengenoemde krantenartikel en de daarin beschreven situatie omtrent het dumpen van tamme konijnen binnen de gemeente Utrecht?

Antwoord: Ja, wij kennen het artikel. De Dierenambulance Utrecht haalt op verzoek van inwoners, parkbeheerders en stadsboerderijbeheerders achtergelaten konijnen op en levert ze af bij de knaagdierenopvang van de Dierenbescherming. Ook inwoners zelf leveren ze af bij de Dierenbescherming of benaderen het Huisdierenmeldpunt daarvoor.

2. Heeft de gemeente Utrecht inzicht in de omvang van het probleem en heeft de gemeente al gezocht naar een oplossing? Zo ja: hoe groot is het probleem/het aantal dieren waar het om gaat en wat is er tot nu toe door de gemeente aan de situatie gedaan? Zo nee: gaat de gemeente hieromtrent iets ondernemen en op welke manier?

Antwoord: Wij hebben de wettelijke taak op het gebied van zwerfdierenopvang ondergebracht bij de Knaagdierenopvang van de Dierenbescherming en het vervoer ervan bij de Dierenambulance. Er hebben ons tot op heden van deze uitvoeringsorganisaties geen signalen bereikt over de omvang of problematische aantallen. De organisaties die in opdracht van de gemeente Utrecht werkzaamheden uitvoeren op het gebied van de dierenopvang – waaronder de Dierenbescherming en de Dierenambulance - rapporteren in hun jaarverslagen over het aantal vervoerde en opgevangen dieren. Dat lijkt ons een geschikt moment om bestaande afspraken te evalueren en zo nodig bij te stellen.

3. Het dumpen van konijnen komt veelal voort uit het onderschatten van de verzorging en kosten die aan het houden van een konijn verbonden zijn en onwetendheid/onverschilligheid met betrekking tot de overlevingskansen van tamme konijnen in het wild. Is de gemeente bereid voorlichting te geven en/of te ondersteunen ten aanzien van het houden van konijnen en dieren in het algemeen? Zo ja: op welke manieren? Zo nee: waarom niet?

Antwoord: Wij ondersteunen de voorlichting over de consequenties, voor- en nadelen van het houden van huis (knaag)dieren via de stadsboerderijen Eilandstede, Gagelstede, Griftstede en Koppelstede. Bezoekers en hun kinderen worden daar bovendien gewezen op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren LICG. Ook op de website utrecht.nl zullen wij hiernaar een verwijzing opnemen.

4. Tamme konijnen worden verkocht aan iedereen die, bewust of in een opwelling, een konijn wil kopen. Dierenopvangcentra zitten vol met gedumpte, gevonden en uit het wild gevangen konijnen, waarvan een groot deel nooit meer aan een nieuwe eigenaar zal komen. Is de gemeente bereid in te zetten op een verbod op de verkoop van konijnen in dierenwinkels, tuincentra en andere verkooppunten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, voor een dergelijk verbod op lokaal niveau ontbreekt een wettelijke grondslag.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het ook onwenselijk is konijnen te dumpen op kinderboerderijen en dat de echte oplossing te vinden is in preventie (voorlichting en een verbod op de verkoop van konijnen)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, wij vinden het dumpen van konijnen bij kinderboerderijen onwenselijk. Voor wat betreft voorlichting/preventie en een wettelijk verbod op verkoop verwijzen wij u naar de hierboven staande antwoorden onder 3 en 4.

6. Is er binnen de gemeente Utrecht een ‘bestrijdingsplan’ voor konijnen opgezet? Zo ja: hoe ziet dit plan eruit? Heeft de gemeente Utrecht aan diervriendelijke manieren van konijnenbestrijding gedacht? Zo ja: welke manieren? Zo nee: op welke manier(en) worden konijnen in de gemeente bestreden? Wordt er bij ‘bestrijding’ van konijnen onderscheid gemaakt tussen tamme en wilde konijnen? Zo ja: op welke manieren? Zo nee: waarom niet?

Antwoord: Nee, in de gemeente Utrecht bestaat geen bestrijdingsplan voor wilde konijnen. Voor tamme konijnen is er een opvangmogelijkheid bij de knaagdierenopvang van de Dierenbescherming.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Herinrichting N411 en parkeerplaatsen Amelisweerd

Lees verder

Schriftelijke vragen Geen Opslag in het Groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer