PvdD illu­streert overlast Zomer­kriebels festival in raad


22 mei 2015

De Utrechtse Partij voor de Dieren fractie illustreerde met het draaien van hardbeat house tijdens de raadsvergadering van 21 mei de overlast van het festival Zomerkriebels in het Gagelbos in Utrecht. Het audiofragment ging gepaard met een actuele motie die het college van B&W opdroeg geen festivals meer te organiseren die niet overeenstemmen met de natuurgerichte, extensieve recreatie waar het Gagelbos voor bedoeld is. De PvdD vroeg het college hier ook op te handhaven en geen ontheffing te verlenen. De motie werd verworpen omdat de SP en GroenLinks onverwacht toch tegen de motie stemden.

Al vóór de organisatie van de eerste editie van het Zomerkriebels festival in het Gagelbos op 5 juli 2014 kreeg de Partij voor de Dieren bezorgde berichten van omwonenden en natuurorganisaties als Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO). Het Gagelbos is alleen bedoeld voor extensieve recreatie, wat inhoudt dat er alleen (en in beperkte mate) gewandeld en gefietst mag worden. Naast dit gebied ligt ook een stiltegebied. Echter, het housefestival Zomerkriebels werd desondanks georganiseerd.

Festival Zomerkriebels in natuurgebied in 2014. Foto: NMO

Onherstelbare schade aan de natuur
Eva van Esch, raadslid Partij voor de Dieren: “Ondanks alle natuurschade die vorig jaar is aangericht in het Gagelbos en ondanks het feit dat werd beweerd dat Zomerkriebels eenmalig zou worden georganiseerd in dit kwetsbare gebied zijn er plannen om op 27 juni een tweede editie van dit festival te organiseren. Dat moet je niet willen in dit gebied en daarom moet de gemeente geen ontheffing verlenen.”

Omdat er nog geen vergunning is verleend diende de PvdD tijdens de raad van 21 mei een actuele motie in om een herhaling van het festival – en daarmee verdere natuurschade - te voorkomen. Natuurbeschermers gaven vorig jaar al aan dat als er herhaaldelijk een dergelijk grootschalig festival wordt georganiseerd in het Gagelbos, de schade aan de natuur onherstelbaar is. Niet alleen wat betreft de flora in het gebied, maar ook voor dieren als vlinders en bijen. Van Esch: “Wij blijven er daarom voor pleiten dat dergelijke grootschalige festivals waar 10.000 mensen komen níet georganiseerd worden op de plekken waar ze niet thuishoren: in de natuur.”

Valse beloftes wethouder
Van Esch vervolgt: “GroenLinks gaf tijdens de raadsvergadering aan onze motie te steunen, omdat de wethouder aangaf niks te kunnen doen aan de vuurwerkshow bij Zomerkriebels en ook niet hard kon maken dat het festival niet in de ecologische hoofdstructuur (EHS) zou plaats vinden. Echter, na ruim 20 minuten achter gesloten deuren met alleen collegepartijen te overleggen, besloot GroenLinks toch de VVD-wethouder op zijn blauwe ogen te geloven en trokken ze hun steun voor onze motie terug.” De Partij voor de Dieren had bij Staatsbosbeheer van tevoren al navraag gedaan of het festival niet in de EHS kon plaatsvinden. Staatsbosbeheer gaf aan dat de festivalorganisatie al heeft aangegeven daar geen mogelijkheden voor te zien. Van Esch: “Ook de wethouder weet dat de festivalorganisatie geen mogelijkheden ziet om het stukje EHS niet te gebruiken. Zijn toezegging om het alsnog te proberen is dus nutteloos.”

Ook de SP, die de motie van de PvdD mede ondertekend had, trok haar steun terug omdat zij meenden dat de PvdD de motie beter kon aanhouden tot de volgende raadsvergadering. Echter, die vindt twee dagen voor Zomerkriebels plaats en dan is de vergunning al verleend. “Het laatste woord is hier nog niet over gezegd en wij blijven de ontwikkelingen rond dit festival kritisch volgen.”

De actuele motie is hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

Vacature fractiemedewerker op de Utrechtse fractie

Deze vacature is inmiddels ingevuld! De Partij voor de Dieren is sinds 19 maart 2014 vertegenwoordigd in de Utrechtse gemeen...

Lees verder

PvdD op de bres voor planten stadhuis

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren is een reddingsactie begonnen voor de planten op het stadhuis. De gemeente ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief