PvdD over Program­ma­be­groting 2017: “Alles in het teken van groei, ten koste van leef­baarheid”


19 september 2016

Bevolkingsgroei en een enorme stijging van het aantal woningen en bezoekers in Utrecht. Dat lijken de enige ambities van het college van B&W. Een klimaatneutraal Utrecht in 2030 wordt genoemd, maar de vrijdag gepresenteerde Programmabegroting 2017 toont niet voldoende ambitie om dit ook daadwerkelijk te bereiken. In de groene gebieden in Utrecht lijkt niet het groen an sich, maar zoveel mogelijk recreatie door de mens het enige doel. Partij voor de Dieren raadslid Eva van Esch: “Het geld wordt verkeerd geïnvesteerd, het college vergeet na te denken over hoe we de stad leefbaar houden voor volgende generaties.”

Er wordt bijvoorbeeld geld gereserveerd voor “openbare ruimte en groen”, maar nadere bestudering laat zien dat dit voor het grootste deel besteed wordt aan de inrichting van de openbare ruimte, waaronder asfalt en stenen. Slechts een klein deel van het bedrag gaat naar bomen en groen. Van Esch: “En dan gaat het meestal niet over het uitbreiden van het groen in Utrecht, maar meer om het inrichten van de groene ruimte voor zoveel mogelijk recreanten. Dit is niet genoeg om de stad leefbaar te houden voor mens én dier.”

400.000 inwoners
Ook valt op dat het college een stad bestaande uit 400.000 inwoners al als uitgangspunt neemt. De bijdrage die gemeenten van de landelijke overheid krijgen is afhankelijk van het aantal inwoners, en daar rekent het college al op bij haar uitgaven. Maar deze uitgaven richten zich volgens de PvdD niet genoeg op het verduurzamen en vergroenen van de stad, zaken die essentieel zijn om gezond te kunnen leven.

Van Esch: “Het college wil koste wat kost dat de stad groeit, zonder na te denken over de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid van de stad. Niet alleen het aantal woningen moet volgens hen fors groeien, maar bijvoorbeeld ook het aantal evenementen en recreatievoorzieningen. Door deze festivalisering worden de schaarse groene gebieden die Utrecht heeft steeds meer uitgeput. Van Esch: “Het college denkt voornamelijk aan het spekken van haar eigen portemonnee, en ondertussen wordt steeds meer open en groene ruimte opgeofferd.”