Bomen onderwerp van debat


29 september 2016

Tijdens de raadscommissievergadering op 29 september is door de Partij voor de Dieren en andere fracties uitgebreid gesproken over het gemeentelijk bomenbeleid.

Een jaar geleden werd een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen het bomenbeleid te evalueren, omdat het beleid volgens de fractie onvoldoende bescherming aan bomen biedt en vaak niet zorgvuldig wordt uitgevoerd. De evaluatie verscheen kort voor de zomer en was voor de Partij voor de Dieren aanleiding een informatiebijeenkomst te organiseren en een debat met verantwoordelijk wethouder Geldof aan te vragen.

Onderwerp van debat waren de “bomenboekhouding”, de criteria bij kapvergunningen, de bescherming van bestaande bomen, de communicatie over bomen en de manier waarop met bomen wordt omgegaan in gemeentelijke bouwplannen.

Veel andere fracties merkten op dat er zoveel over bomen gepraat wordt deze raadsperiode. Raadslid Eva van Esch: “Het is een succes dat we als partij dit onderwerp op de kaart hebben gekregen. Tegelijkertijd is het treurig dat andere partijen in de afgelopen jaren nooit moeite hebben gestoken zich te verdiepen in het bomenbeleid en hun controlerende rol als raadslid daarin.”

Raadslid Eva van Esch vroeg om inzicht in de “bomenboekhouding”, want in de aanloop naar het debat bleek dat de gemeente geen cijfers bijhoudt over bijvoorbeeld hoeveel bomen in de gemeente gekapt worden en waarom, of hoeveel en wat voor soort bomen geplant worden in de gemeente. Van Esch: “Om mijn controlerende taak als gemeenteraadslid uit te voeren wil ik inzicht in de praktijk van het bomenbeleid. Zonder dit soort feitelijke informatie is het lastig te beoordelen of besluiten met betrekking tot bomen wel zorgvuldig en volgens het afgesproken beleid gemaakt worden.”

In het debat werd door de wethouder onder meer beloofd dat hij gaat kijken of hij ervoor kan zorgen dat de reden dat een boom gekapt moet worden ingevuld gaat worden op het formulier voor een vergunningaanvraag. Ook gaat de wethouder kijken hoe het snoeibeleid en de boekhouding verbeterd kunnen worden, door te onderzoeken hoe andere gemeenten dit doen.

Lees hier de uitgebreide commissiebijdrage van de Partij voor de Dieren terug.