PvdD over Program­ma­be­groting 2016: “Bouwen én gaan voor een gezonde toekomst? Dat bestaat niet!”


21 september 2015

Bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Dat lijkt de enige ambitie van het Utrechtse college. Dit wordt opnieuw bevestigd in de vandaag gepresenteerde Programmabegroting 2016. Partij voor de Dieren raadslid Eva van Esch: “Dit college blijft uitgaan van een ‘groeien tot aan de horizon’-scenario op het gebied van nieuwbouw van woningen. Dit is de verkeerde weg, een die niet zal leiden tot een duurzame toekomst.”

De plannen op het gebied van duurzaamheid en groen worden volgens de PvdD ondergeschikt gemaakt aan de groeidoelstelling van het college. Zo worden er in 2016 3.300 nieuwe woningen gebouwd in de stad. Het college geeft aan dat zij – waar het kan – kiest voor groei door inbreiding. Van Esch: “De Partij voor de Dieren blijft benadrukken dat groei niet het uitgangspunt moet zijn. Ook door inbreiding – al heeft dat onze voorkeur boven bouwen in de groene buitengebieden – gaat veel groen in de stad verloren, of wordt vervangen door kwalitatief en kwantitatief minder groen op andere locaties. Laten we nu eens een stap terug doen en kijken hoe we Utrecht zo snel mogelijk kunnen verduurzamen en klimaatneutraal kunnen maken. De inwoners van Utrecht geven keer op keer aan dat zij in een groene omgeving willen wonen, maar hoe is dit mogelijk als alles wordt volgebouwd met nieuwe woningen en grootschalige projecten als megabioscopen en bedrijvenpanden zoals het WTC?”

Het water aan de lippen
De Partij voor de Dieren wil dat het Utrechtse college kiest voor een lange termijnvisie voor de stad, waardoor Utrechters én hun kinderen en kleinkinderen gezond blijven door een groene, duurzame leefomgeving met genoeg leefruimte voor mens en dier. Van Esch: “Er moeten nú keuzes gemaakt worden voor een mentaliteits- en gedragsverandering waarin klimaatneutraal zijn in 2030 het eerste doel is waar naar gestreefd moet worden. Als het college doorgaat op deze weg, dan halen we deze doelstelling nooit. Wat heb je aan meer woningen als het water je straks letterlijk aan de lippen staat?”

Gerelateerd nieuws

Raadsvergaderingen Utrecht voortaan voornamelijk vegetarisch

Tijdens raadsvergaderingen van de gemeente Utrecht worden voortaan voornamelijk vegetarische hapjes geserveerd. Al sinds haar...

Lees verder

PvdD pleit voor voortzetting stedenband Utrecht – Léon

Tijdens een commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad op 22 september 2015 werd, mede op initiatief van de Partij vo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief