PvdD pleit voor voort­zetting stedenband Utrecht – Léon


23 september 2015

Tijdens een commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad op 22 september 2015 werd, mede op initiatief van de Partij voor de Dieren, het evaluatierapport over de Stedenband Utrecht- Léon besproken. Het college van B&W wil de stedenband beëindigen, maar de PvdD pleitte voor behoud van de relatie met deze stad in Nicaragua.

De stedenband bestaat sinds 1983 en heeft sindsdien veel succesvolle projecten voorgebracht op het gebied van duurzaamheid, natuur, onderwijs, preventie van geweld en homo-emancipatie. Zo is er in León een Klimaatbos gebouwd in samenwerking met de gemeente Utrecht. De PvdD is bang dat de behaalde successen en de lopende projecten zullen lijden onder het verbreken van de stedenband.

In tegenstelling tot wat enkele andere partijen beweerden worden de stedenband en alle daarbij behorende projecten echt afgebouwd, zo bevestigde de wethouder. De gemeente gaat in gesprek met Léon om bijvoorbeeld het Klimaatbos niet zomaar te beëindigen, maar te onderzoeken of Léon dit zelfstandig en uiteindelijk zonder financiële steun van Utrecht kan voortzetten. De Partij voor de Dieren maakt zich echter zorgen over de uitvoering hiervan, mede omdat door het gemeentebestuur van Léon juist de samenwerking met Utrecht als meest vruchtbaar wordt beschouwd in vergelijking met hun andere stedenbanden.

Uit de evaluatie van de stedenband blijkt dat veel projecten goed lopen en door alle betrokken partijen als positief worden ervaren. Daarom vroeg PvdD-commissielid Joyce Ekdom aan de wethouder waarom de stedenband dan toch beëindigd wordt: “Waarom zou je iets beëindigen wat goed loopt, bijdraagt aan het behalen van de millenniumdoelen en Utrecht mede een duurzame naam geeft?”

De PvdD is van mening dat het zonde is alle lopende productieve projecten niet voort te zetten, omdat Utrecht daarmee veel kan betekenen op het gebied van natuur, milieu, onderwijs en emancipatie in Léon.

Lees de volledige bijdrage hier