Utrechts Ener­gieplan verre van baan­brekend


1 oktober 2015

Tijdens de bespreking van het Energieplan in de Utrechtse gemeenteraad werd duidelijk dat GroenLinks-wethouder Duurzaamheid niet wil werken aan echte oplossingen voor een duurzaam Utrecht. De Partij voor de Dieren pleitte voor inzet op het verminderen van indirect energieverbruik door met name het stimuleren van het eten van minder dierlijke eiwitten. Hiermee kunnen enorme stappen gezet worden, omdat de productie van dierlijke eiwitten de grootste bijdrage levert aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Door hierop in te zetten zou de gemeente Utrecht een stuk dichter bij een klimaatneutraal Utrecht komen.

De Partij voor de Dieren mist het onderdeel consumptie als belangrijke pijler in het Energieplan. In het huidige plan wordt alleen aandacht besteed aan wonen, werken en vervoer. Gemeenteraadslid Eva van Esch: “Meer dan tweederde van het energiegebruik van huishoudens komt niet rechtstreeks van een energiebedrijf of pompstation, maar wordt op indirecte wijze geconsumeerd. Indirect energiegebruik zit verborgen in producten en diensten die mensen aanschaffen. Er wordt in het energieplan gesproken over een baanbrekende aanpak om een nieuw energieplan te maken, maar het indirecte energieverbruik van mensen wordt compleet genegeerd.”

De wethouder gaf tijdens het debat aan dat het evident is dat de consumptie van vlees en andere producten in hoge mate bijdraagt aan broeikasgasuitstoot. Ze zei echter ook dat zij zich niet met indirect energieverbruik bezig kan houden door eerder gemaakte afspraken uit het vorige college. Van Esch: “Hiermee zegt de wethouder dus eigenlijk dat ze geen middelen zou hebben om eerder gemaakte afspraken te veranderen. Dit kan maar twee dingen betekenen: óf ze heeft als wethouder niet de macht om iets te kunnen veranderen óf ze wil het niet.”

In het Energieplan staat dat dit college 'slecht gedrag wil bestraffen en goed gedrag wil belonen' en dat het college graag een aanjagende functie en voorbeeldrol vervult. Maar tijdens de bespreking van het plan gaf de wethouder aan dat zij geen handelingsperspectief ziet om mensen te stimuleren minder vlees te eten. Van Esch: “Dat is natuurlijk niet waar. De wethouder heeft ook middelen om mensen te stimuleren energiezuinige apparaten aan te schaffen, hun huis te isoleren of een milieuvriendelijker auto aan te schaffen.”

De Partij voor de Dieren is verbaasd dat deze wethouder zo faliekant tegen het kijken naar écht duurzame oplossingen is. “De wethouder lijkt bang te zijn het onderwerp consumptie op te pakken. Wij zullen bij de verdere behandeling van dit Energieplan met mogelijkheden komen om als gemeente bewoners te stimuleren minder dierlijke eiwitten te eten”, aldus Van Esch.

Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren tijdens het energiedebat

Gerelateerd nieuws

PvdD pleit voor voortzetting stedenband Utrecht – Léon

Tijdens een commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad op 22 september 2015 werd, mede op initiatief van de Partij vo...

Lees verder

Duurzaamheidsparagraaf in aanvraag cultuursubsidie

Culturele instellingen worden verplicht in hun subsidieaanvragen een paragraaf te wijden aan hun duurzaamheidsambities. De Pa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief