PvdD over Voor­jaarsnota 2017: Leefbaar en gezond betekent ook groen en duurzaam


15 mei 2017

Het college van B&W van Utrecht zegt te investeren in een leefbare en gezonde stad, maar de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren mist groene en duurzame ambities. “Als we dan zo nodig met meer mensen op hetzelfde aantal vierkante kilometers gaan wonen, waar het college op inzet, dan moeten we er wel voor zorgen dat al die mensen voldoende groen om zich heen hebben en schone lucht kunnen inademen. En dat gebeurt niet”, aldus Eva van Esch, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren ziet in de Voorjaarsnota (te)veel aandacht voor de groei van de stad. Er komen 120 inwoners per week bij en het college zet in op nieuwbouw om de groei op te vangen. In hoog tempo verschijnen nieuwe gebouwen, en ondertussen worden bomen gekapt, planten en struiken verwijderd en de dieren moeten maar het hazenpad nemen. Van Esch: “Voldoende groen is essentieel voor de rust, de gezondheid en het geluk van alle inwoners, óók dieren. Het college zegt te investeren in groen, maar dat is alleen om het bomenverlies door onder meer de essentaksterfte te voorkomen. Het groenbudget is al jaren veel te klein en het wordt steeds meer uitgekleed. Zelf het bedrag dat uitgetrokken wordt voor het aanpakken van de essentaksterfte is te weinig om de te verwachten enorme kaalslag op te vangen.”

Hergebruik van materialen
Het college maakt plannen om het Cartesiusgebied, de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier/Lombokplein vol te zetten met gebouwen. De Partij voor de Dieren vindt dat er rücksichtslos ingezet wordt op nieuw steen. “Op sommige plekken moeten er bestaande huizen en gebouwen wijken, maar het college spreekt nergens over het hergebruiken van bestand materiaal. En ook over diervriendelijk en energieneutraal/energieleverend bouwen lezen we niets of veel te weinig”, aldus Van Esch. “Tal van vogelsoorten nemen af in de stad, denk aan de mus, de spreeuw en de koolmees. En ondertussen gelden stadsverwarming en een biomassacentrale als groene keuzes, terwijl bomen en groen, maar ook wind- en zonne-energie pas echt bijdragen aan een beter klimaat.”

Vlees en vis
De Partij voor de Dieren heeft niet economische groei als doelstelling, maar een duurzame samenleving en een groene stad. Utrecht moet inzetten op een snellere en grondigere transitie naar een écht duurzame stad. Van Esch: “Het college denkt bij duurzaamheid voornamelijk aan een energietransitie, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden om (snel) te verduurzamen, zoals met het vergroenen van de stad en veel meer hergebruik van materialen. En het zou onder meer qua energie- en watergebruik enorm schelen als er binnen de gemeentelijke organisatie en in de horeca minstens één dag per week geen vlees en vis zou worden gegeten. Meer gebouwen, grootschalige evenementen en verkeer dragen niet bij aan de groene, duurzame en leefbare stad die de Partij voor de Dieren voor ogen heeft.

Meer geld voor groen
De Partij voor de Dieren blijft pleiten voor meer geld voor bomen en groen in Utrecht. Met deze en andere voorstellen zet de PvdD zich ervoor in dat natuur en milieu niet opgeofferd worden ten behoeve van economische groei.