Jaar­beurs­pleingarage heeft geen second opinion nodig


4 december 2014

De Partij voor de Dieren stemde vanavond tijdens de gemeenteraad als enige fractie tegen de actuele motie ‘Second opinion Jaarbeurspleingarage’. Na bespreking van de kredietvrijgave voor de bouw van de Jaarbeurspleingarage in de Commissie Stad en Ruimte werd er door GroenLinks, samen met andere partijen, een actuele motie ingediend die zou moeten leiden tot een zorgvuldige besluitvorming. De Partij voor de Dieren is echter van mening dat er nu al meer dan genoeg steekhoudende argumenten op tafel liggen om in te zien dat de Jaarbeurspleingarage niet gebouwd zou moeten worden.

Volgens het bestemmingsplan zou de Jaarbeurspleingarage ondergronds tussen de 800 tot 1.300 parkeerplaatsen kunnen herbergen. Volgens wethouder Everhardt is deze hoeveelheid inmiddels teruggeschroefd naar ‘slechts’ 730 – 800 parkeerplaatsen. De Partij voor de Dieren vindt dat nog altijd veel teveel en verzet zich tegen de bouw van de Jaarbeurspleingarage. PvdD raadslid Eva van Esch: “De gemeente Utrecht heeft te kampen met aanhoudend slechte luchtkwaliteit en het college heeft zich daarom ten doel gesteld het aantal auto’s in de stad te verminderen en alternatief vervoer te promoten, zoals de fiets en het openbaar vervoer. De bouw van de Jaarbeurspleingarage staat haaks op deze doelstelling door de verkeersaantrekkende werking die deze nieuwe parkeergelegenheid midden in stad zal veroorzaken. Daarbij gaat het hier om de best bereikbare plek in Utrecht als het gaat om OV: het stationsgebied!”

Volgens de wethouder blijft de luchtkwaliteit ook na de bouw van de garage binnen de wettelijke normen die de Wet Milieubeheer stelt. De berekeningen die de gemeente heeft gemaakt om tot die conclusie te komen, zijn volgens de Partij voor de Dieren zeer ondoorzichtig. In de commissiebrief over de Jaarbeurspleingarage liet de wethouder weten dat bij de berekeningen rekening is gehouden met een vertraagde groei van het autoverkeer als gevolg van vertraagde ontwikkelingen in het stationsgebied en de rest van de stad. Echter, de Partij voor de Dieren vindt deze beredenering iets te kort door de bocht en vindt het teleurstellend dat de positieve uitkomst van de berekeningen is gebaseerd op de verwachte autonome verbetering van de luchtkwaliteit door maatregelen elders in de stad. “Hoe je het ook wendt of keert, een parkeergarage van dit formaat heeft een verkeersaantrekkende werking en veroorzaakt een verslechtering van de luchtkwaliteit die niet weg te poetsen is met geruststellende woorden of ingewikkelde berekeningen met vergezochte positieve conclusies. De gemeente Utrecht zou bij zo’n belangrijk onderwerp als de luchtkwaliteit en de daarmee samenhangende gezondheid van haar inwoners niet aan ‘wishful thinking’ moeten doen”, aldus raadslid Eva van Esch.

Behalve een forse aanslag op de luchtkwaliteit zal de Jaarbeurspleingarage een groot financieel risico voor de gemeente Utrecht creëren. Marktpartijen durven de financiële risico’s niet aan nu de baten en lasten van de exploitatie afhankelijk zijn van toekomstige bouwprojecten in het stationsgebied die geen enkele marktpartij op dit moment kan overzien. Daarom ziet het ernaar uit dat de gemeente Utrecht nu op eigen kosten de Jaarbeurspleingarage gaat bouwen en exploiteren. De Partij voor de Dieren vindt dit onverantwoord. Eva van Esch: “Het is haast niet te geloven dat de gemeente staat te springen om in tijden van financiële crisis en bezuinigingen een bedrag van maar liefst 50 miljoen euro neer te tellen voor de bouw van een parkeergarage waar geen marktpartij haar vingers aan wil branden. De plannen voor deze garage zijn gemaakt in andere financiële tijden. Wij hebben geen omslachtige en kostbare second opinion nodig om tot de enige juiste beslissing te komen: het bouwen van deze Jaarbeurspleingarage is van alle kanten bezien absoluut géén optie.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en GroenLinks openen meldpunt vuurwerkvrije straat

De Partij voor de Dieren en GroenLinks in de Utrechtse gemeenteraad zijn woensdag een meldpunt gestart voor Utrechters die ee...

Lees verder

PvdD wil geen grootschalige festivals in natuurgebied Gagelbos

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Utrecht stopt met het verlenen van vergunningen aan festivals in (beschermde) na...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief