PvdD vraagt ophel­dering over lucht­kwa­liteit Sint Jacobs­straat


12 februari 2015

Over de luchtkwaliteitsbeoordeling met betrekking tot de Sint Jacobsstraat e.o. geven de gemeente Utrecht, de wethouder en de advocaat van de gemeente tegenstrijdige informatie. De Partij voor de Dieren vroeg zich af waarom dit het geval is en legde alle tegenstrijdige beweringen naast elkaar. Op basis hiervan stelde de PvdD schriftelijke vragen aan het college van B&W.

De fractie van de Partij voor de Dieren is bezorgd over de luchtkwaliteit in de gemeente Utrecht, en over het feit dat de gemeente verbetering van de luchtkwaliteit niet als prioriteit lijkt te zien. Twee weken geleden zegde de PvdD daarom tijdens de raadsvergadering over de Jaarbeurspleingarage haar vertrouwen in het college op het gebied van luchtkwaliteit op.

De tegenstrijdige informatie die de gemeente Utrecht nu naar buiten brengt over de luchtkwaliteitsbeoordeling op de Sint Jacobsstraat en omgeving, geeft nog eens extra aan dat dit de enige juiste beslissing was. Raadslid Eva van Esch: “Het college zegt de slechte luchtkwaliteit in Utrecht en de risico’s die dit meebrengt voor de volksgezondheid, serieus te nemen. Echter, de gemeente neemt steeds maatregelen die juist voor nòg slechtere luchtkwaliteit zorgen. En nu verspeelt de gemeente Utrecht wederom haar geloofwaardigheid door als een draaitol in het rond te draaien over de luchtkwaliteitsbeoordeling op de Sint Jacobsstraat.”

Uit een brief van wethouder Paulus Jansen aan de gemeenteraad blijkt dat er minder bussen door de Jacobsstraat zullen gaan rijden, en dat deze schoner zouden zijn. Hierdoor zal de luchtkwaliteit verbeteren, zo bleek uit berekening uit de Monitoringstool 2014. Echter, uit de brief van de advocaat van de gemeente blijkt dat er, in tegenstelling tot hetgeen de wethouder schreef, niet gerekend is met de effecten van schonere bussen. Er zou volgens de advocaat gerekend zijn met de uitstoot van ‘standaard’ bussen. Uit achtergrondinformatie over de Monitoringstool zélf blijkt dat er wel uitgegaan zou zijn van de positieve effecten van diverse milieumaatregelen, waaronder ‘schonere bussen’. Wat is nu de waarheid? Wat betreft de hoeveelheid bussen lijkt er eerder sprake van een toename dan een afname. Dit blijkt uit de informatie die aangevraagd is door Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU).

De advocaat beweert tevens in zijn brief aan de Raad van State dat zonder ‘knip’ of ‘knijp’ bij de Monicabrug én zonder de milieuzone, er in beide situaties ruim onder de grenswaarden voor de luchtkwaliteit gebleven zal worden. Een verwarrende stellingname die bij de PvdD fractie vooral irritatie opwekt: “Dit is heel typisch! Maandenlang was iedereen in de ban van de knip of knijp bij de Monicabrug, omwonenden zaten in onzekerheid en er was onrust binnen de raad. En nu wordt er tussen neus en lippen door geschreven dat er zonder die maatregelen evengoed, bij wijze van spreken, ‘geen vuiltje aan de lucht’ is. Dit gaat wel heel ver”, aldus PvdD raadslid Eva van Esch.

Als klap op de vuurpijl schreef de advocaat van de gemeente dat er wat hem betreft geen rekening gehouden hoeft te worden met de toezegging van oud-wethouder Lintmeijer om strengere normen voor de Utrechtse luchtkwaliteit te hanteren. De Partij voor de Dieren vraagt zich af in hoeverre toezeggingen van een wethouder terzijde geschoven kunnen worden en vroeg het college om opheldering.

Voor de schriftelijke vragen, klik hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren ernstig bezorgd over herinrichting N411

De Partij voor de Dieren heeft zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau haar zorgen geuit omtrent de reconstructie van...

Lees verder

PvdD pleit opnieuw voor verhuizing BASF na gevaarlijk ongeval

Vandaag meldden de Utrechtse media dat er op 6 februari wederom een gevaarlijk incident plaatsvond bij de chemische fabriek B...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief