PvdD wil einde aan focus op inter­na­ti­o­na­li­sering Utrecht


15 juli 2020

De Partij voor de Dieren wil dat het college van B&W in Utrecht stopt met de focus op het internationaliseren van de Utrechtse economie. Het beleid is er tot nu toe op gericht om zoveel mogelijk internationale bedrijven, congressen en bezoekers aan te trekken. Door corona is er nu even meer aandacht voor kleinschalige, lokale evenementen en hiermee voor de leefbaarheid voor en sociale cohesie tussen bewoners [1]. De Partij voor de Dieren wil dat dit zo blijft. De partij dient hiertoe morgen moties in bij de behandeling van de Kaderbrief 2020.

PvdD-fractievoorzitter Maarten van Heuven: “Juist internationale economieën zijn gevoelig voor internationale crises, iets wat zelfs de wethouder Economische Zaken onlangs beaamde in de gemeenteraad. Daarnaast dragen steden, regio’s en landen met een internationale economie bij aan het ontstaan en de verspreiding van virussen als COVID-19, en hebben ze hiermee een negatieve impact op natuur, milieu, klimaat en lokale bewoners. Investeren in een internationale economie staat in de weg van investeren in een lokale, duurzame economie. Daarom willen wij dat Utrecht stopt met de focus op internationale prestige, en dat het college ook op lokaal niveau bijdraagt aan het verkleinen van het risico op een nieuwe pandemie.”

In de eerste motie roept de Partij voor de Dieren het college op investeringen die bijdragen aan een internationale economie te stoppen zodra dat kan, en de vrijvallende financiële middelen te herbestemmen voor het stimuleren van een lokale en duurzame economie. In de tweede motie vraagt de PvdD het college rekenschap te geven aan de rol die Utrecht kan spelen bij verdere voorkoming van een nieuwe uitbraak van een zoönotische pandemie, door keuzes aangaande economie, inkoop en consumptie op gemeenteniveau onder de loep te nemen. Daarnaast moet het college een strategie opstellen om de Utrechtse bijdrage aan het risico op het ontstaan van zoönosen aanmerkelijk te verkleinen.

Van Heuven: “Door corona heeft het college nu tijdelijk – en eigenlijk alleen omdat het niet anders kan – aandacht voor lokale, kleinschalige evenementen. Hoe mooi zou het zijn als dit zo blijft, en dat we daarmee een boost kunnen geven aan een duurzamere, klimaatvriendelijkere wereld? Dit kan bijvoorbeeld ook door het inkopen van lokale producten en plantaardige voeding. Dit heeft een veel kleinere ecologische voetafdruk dan dierlijke eiwitten en producten die we van ver halen.”

Andere moties en amendementen die de Partij voor de Dieren donderdag 16 juli 2020 indient:

  • Een motie om VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) mee te laten groeien met de drukte in de stad, en zwerfafval in parken en beschadigingen aan het groen deze zomer te voorkomen.
  • Een motie om betaald parkeren in te voeren in de hele stad.
  • Een motie om de inspanningen voor een klimaatneutraal Utrecht meetbaar en SMART te maken.
  • Een amendement om de plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht met ongelijkvloerse kruisingen in te ruilen voor een oplossing met gelijkvloerse kruisingen.

[1] Kaderbrief pagina 10: “Ook wanneer evenementen weer mogelijk zijn, zal dat waarschijnlijk leiden tot kleinschalige evenementen vanwege de anderhalvemetereis. Daarom laten we grootschaligheid los als criterium voor een bijdrage. We richten ons op het zo veel mogelijk (in aangepaste vorm) door laten gaan van kleinschalige evenementen die leefbaarheid en sociale cohesie in wijken of buurten versterken.

Gerelateerd nieuws

Vragen over ganzenwelzijn in Utrecht

De Partij voor de Dieren diende vandaag schriftelijke vragen in over het welzijn en het ‘beheer’ van ganzen in de gemeente Ut...

Lees verder

Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s

De afgelopen zomer brak opnieuw alle warmterecords. In de heetste weken ooit gemeten kochten mensen massaal energieverslinden...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief