PvdD zegt vertrouwen in college Utrecht op gebied van lucht­kwa­liteit op


29 januari 2015

Raadslid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren haalde vandaag in de raadsvergadering fel uit richting het Utrechtse college van B&W over de geplande bouw van de Jaarbeurspleingarage. Meerdere partijen gaven aan dat zij de garage liever niet hebben, maar ‘dat er nu eenmaal afspraken gemaakt zijn’, de Partij voor de Dieren stelt luchtkwaliteit en de gezondheid van de Utrechters voorop. Een parkeergarage voor meer dan 750 auto’s bouwen naast een centraal station is ondoordacht en onnodig, aldus de Partij voor de Dieren. Daarom stemde de Partij voor de Dieren tegen de bouw van de Jaarbeurspleingarage.

Omdat het autogebruik in Nederland gestaag afneemt vindt de PvdD dat Utrecht het zich als gemeente simpelweg niet kan veroorloven om rond de tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in een nutteloos project te gaan stoppen.

Raadslid Eva van Esch: “Het draait weer zoals gewoonlijk alleen om geld. We halen nu al de luchtkwaliteitsnormen niet in de gemeente Utrecht en dan gaat het college er ook nog voor zorgen dat meer mensen met de auto eenvoudig de stad in kunnen rijden en naast het station kunnen parkeren. De gezondheidsschade door roet is aanzienlijk, en dan hebben we het nog maar over één schadelijke stof die auto’s de lucht in blazen. Deze garage zal een verkeersaantrekkende werking hebben richting het centrum van de stad en dat is zeer onwenselijk. Het is volgens ons juist de bedoeling dat mensen meer gebruik gaan maken van het OV en de fiets. Dit zou het college veel meer moeten stimuleren. De gezondheid van de Utrechtse burger wordt klakkeloos opzij geschoven met de argumenten dat er in Utrecht voldaan wordt aan de luchtkwaliteitseisen in 2020 volgens de Wet Milieubeheer. Echter, hierbij wordt een oude monitoringstool gebruikt. We hebben er bij de wethouder op aangedrongen te wachten op de nieuwe tool en ook strengere eisen te hanteren ten bate van de luchtkwaliteit in Utrecht. Hij houdt echter helaas vast aan oude regels, waardoor de luchtkwaliteit én dus de Utrechtse burger de dupe wordt.”

Ook al zou het niet bouwen van de Jaarbeurspleingarage geen optie meer zijn, de Partij voor de Dieren diende toch de motie ‘Stop luchtverontreiniging, stop de Jaarbeurspleingarage’ in én zegde het vertrouwen in het college op het gebied van de luchtkwaliteit op.

De motie is te vinden op https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-stop-luchtverontreiniging-stop-de-jaarbeurspleingarage

Gerelateerd nieuws

PvdD en GroenLinks willen andere invulling jaarwisseling

Ruim een ton schade aan de openbare ruimte, een verhoging van de inzet van hulpdiensten, een enorm aantal autobranden en de n...

Lees verder

Pleidooi voor gebruik dooikorrels in Utrecht

De Partij voor de Dieren wil de gemeente Utrecht overhalen bij gladheidsbestrijding over te gaan van strooizout naar dooikorr...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief