PvdD zorgt voor meer aandacht voor dieren, natuur en milieu in Utrecht


13 januari 2015

In 2014 grote nadruk op kernwaarden Partij voor de Dieren

2014 was een mooi jaar voor de Partij voor de Dieren in Utrecht: op 19 maart kregen we een zetel in de Utrechtse gemeenteraad. We begonnen eind maart met onze fractie en zijn meteen voortvarend aan de slag gegaan. Tijdens de eerste officiële werkdag stelde onze fractie al haar eerste schriftelijke vragen, namelijk over de verkoop van uit het wild gevangen Kaapse eenden aan een dierenhandelaar. Sindsdien hebben we in 2014 bijna 20 sets schriftelijke vragen gesteld. Tevens stelde het nieuwe college van B&W voor het eerst een wethouder Dierenwelzijn aan. Dit zou zonder onze raadszetel en onze nadruk op het belang van een dergelijke wethouder zeker niet zijn gebeurd.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni 2014 werden al onze moties aangenomen, waaronder een motie die de gemeente opriep alleen nog dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen te gebruiken, een motie voor 100 procent biologische voeding in de bedrijfsrestaurants van de gemeente en een motie over het stimuleren van zonnepanelen op daken van scholen.

Toen de Programmabegroting 2015 werd besproken in de Raad kon de PvdD de wethouder Dierenwelzijn de uitspraak ontlokken dat het dragen van bont echt niet meer van deze tijd is. Ook vroegen we extra aandacht voor het bomenbeleid van de gemeente. Er worden nogal eens bomen gekapt zonder dat hier een duidelijke of geldige reden voor is. Een motie van de PvdD om het groen in Utrecht te beschermen werd aangenomen.

Op Dierendag bood de PvdD-fractie het manifest ‘Utrecht, écht goed voor dieren?’ aan de wethouder Dierenwelzijn aan. Hierin hadden we vele aanvullingen op en aanbevelingen voor de verouderde Dierenwelzijnsnota (1999) van de gemeente Utrecht opgesteld. Deze verouderde Dierenwelzijnsnota wordt nu op aandringen van onze fractie geüpdatet. Natuurlijk houden we hierbij goed de vinger aan de pols van het college. We hebben in ieder geval al de toezegging gekregen dat de Nota ieder jaar wordt geëvalueerd, zodat er niet weer zoveel tijd overheen gaat voordat er weer naar dierenwelzijn gekeken wordt.

In al onze speeches, vragen en artikelen proberen we de nadruk te leggen op dieren, natuur, milieu en duurzaamheid. Of het nu ging over de aankoop van een defensieterrein, de Tour de France, het Jaarbeursplein of de algemene financiën van de gemeente, de Partij voor de Dieren bleef het college ‘bestoken’ met vragen over bijvoorbeeld de duurzaamheid en het groene karakter van bouwprojecten, de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en de gevolgen voor dieren en de natuur. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk, cultuur en de opvang van asielzoekers lieten we ons sociale gezicht zien en pasten we onze beginselen mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid toe.

We kijken met een positief gevoel terug op 2014, maar er is nog heel veel te doen om van Utrecht écht een dier- natuur- en milieuvriendelijke stad te maken. De Partij voor de Dieren blijft zich onverminderd inzetten om dit voor elkaar te krijgen en andere partijen en het college van B&W hierin mee te krijgen.

Gerelateerd nieuws

Stage Utrechtse gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren

Ter versterking van de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zijn we op zoek naar een enthousiaste en b...

Lees verder

Vragen over maatregelen spreeuwenoverlast

Het is een bijzonder mooi verschijnsel om te zien: een vliegende ‘wolk’ spreeuwen boven de stad. Vaak staan mensen gefascinee...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief