Succes voor Utrechtse ecologie in Merwe­deka­naalzone


8 februari 2018

De nieuwbouwwijk aan het Merwedekanaal krijgt een ecologische verbinding tussen het aan te leggen Merwedepark aan het kanaal en Park Transwijk. Een amendement van de Partij voor de Dieren werd unaniem ondersteund door de Utrechtse gemeenteraad. Op 8 februari 2018 werd gebatteerd over de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone waarmee een nieuwbouwwijk aan het Merwedekanaal mogelijk wordt. De groene zone wordt 10 meter breed en circa 275 meter lang, en biedt ruimte aan een gevarieerde bomenlaan, struiken en een hooiland met kruiden en bloemen.

Hooiland kruiden en bloemen

“Deze zone is een groot succes voor de Utrechtse ecologie”, zegt raadslid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. Van Esch: “Een groene verbinding tussen parken draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen, maar is ook van groot belang voor planten en dieren. Zij kunnen zich daardoor makkelijker verplaatsen tussen verschillende gebieden waardoor hun leefruimte groter wordt. De zone draagt bij aan een betere biodiversiteit, en dat is broodnodig in een stad die steeds verder volgebouwd wordt.” De ecologische verbinding gaat bestaan uit een gevarieerde bomenlaan voor geleiding van vleermuizen, struikvegetatie om te voorzien in leefgebied voor egels en vogels en hooiland met bloemrijke kruiden voor vlinders en wilde bijen. Alle partijen stemden met het voorstel in. Met deze zone wordt een gebied van circa 2.750 m2 groen gerealiseerd.

In het plan voor nieuwbouw in de Merwedekanaalzone legde het college van B&W ook een scenario voor met ruimte voor 9.000-10.000 woningen. De Partij voor de Dieren vond dit aantal vanaf het begin te hoog en stelde voor het aantal nieuwe woningen te beperken, om zo meer ruimte te houden voor openbaar groen en andere voorzieningen die de woonomgeving leefbaar en prettig houden. Dit voorstel werd gesteund door omwonenden van de Merwedekanaalzone, die dit massaal lieten blijken in e-mails aan de raadsleden. Een amendement van de Partij voor de Dieren om het aantal nieuwe woningen te beperken tot maximaal 6.000 werd gesteund door PvdA, Stadsbelang Utrecht en CDA.

“De Merwedekanaalzone is als industrieel terrein prima geschikt voor nieuwbouw”, zegt raadslid Eva van Esch. “Ook omdat de ecologische zone er komt, konden we instemmen met het plan. In verdere uitwerking blijven wij pleiten voor minder woningen, meer groen en meer leefbaarheid.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren presenteert haar verkiezingsprogramma voor 2018-2022

Een leefbare stad voor mens en dier, dat is waar de Partij voor de Dieren ook de komende vier jaar op gaat inzetten in de Utr...

Lees verder

Dierenartsen bieden korting aan voor U-pashouders na motie PvdD

Op initiatief van de Partij voor de Dieren zijn Utrechtse dierenartsen begonnen met het bieden van korting aan houders van U-...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief