Partij voor de Dieren presen­teert haar verkie­zings­pro­gramma voor 2018-2022


24 januari 2018

Een leefbare stad voor mens en dier, dat is waar de Partij voor de Dieren ook de komende vier jaar op gaat inzetten in de Utrechtse gemeenteraad. De partij vindt dat het welzijn van mens en dier wordt aangetast door onder meer de extreme groei van de stad, grote nieuwbouwprojecten, autoverkeer en festivalisering. De visie van de PvdD is terug te vinden in het vandaag gelanceerde verkiezingsprogramma: Plan B voor Utrecht.

Lijsttrekker Eva van Esch: “Net als de afgelopen raadsperiode zal de Partij voor de Dieren blijven opkomen voor dieren en zich blijven inzetten om Utrecht te vergroenen. Wij zijn de enige politieke partij die de belangen van álle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid in plaats van de korte-termijn-economische-belangen die het college en andere partijen in de gemeenteraad nastreven.”

Grenzen aan de groei en vergroening van Utrecht
De Partij voor de Dieren wil dat er meer investeringen komen in groen en niet in verstening van Utrecht. Op deze manier krijgt Utrecht een natuurlijker karakter en wordt de stad weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. De PvdD wil onder meer een herplantplicht voor iedere gekapte boom en minimaal 75 vierkante meter groen binnen de bebouwde kom voor iedere woning in Utrecht. Daarnaast moet diervriendelijk bouwen de norm worden en moet er een stop komen op de festivalisering van Utrecht. Evenementen in parken en natuurgebieden gaan niet langer ten koste van dieren, natuur en omwonenden.

Van Esch: “Dankzij de Partij voor de Dieren is er nu meer aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en groen in Utrecht, maar er is meer nodig om de stad écht diervriendelijk, duurzaam en groen te maken. Zo komen wilde dieren steeds meer in de knel door bouwwerkzaamheden in bijvoorbeeld Leidsche Rijn en worden er nog steeds dieren gefokt en geslacht door kinderboerderijen. En hoewel de gemeente door onze inspanningen beter let op de inzet van dieren bij evenementen, worden er nog steeds veelvuldig dieren gebruikt tot vermaak van de mens. Hier moet een einde aan komen.”

In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren is aandacht voor een natuurlijk, diervriendelijk, gezond, duurzaam en zorgzaam Utrecht met gelijke kansen voor iedereen.

Gerelateerd nieuws

PvdD ruimt grote hoeveelheid zwerfafval en vuurwerkresten in en rond Julianapark op

Actieve leden van Partij voor de Dieren Utrecht gingen op 6 januari 2018 aan de slag met het opruimen van zwerfafval en vuurw...

Lees verder

Succes voor Utrechtse ecologie in Merwedekanaalzone

De nieuwbouwwijk aan het Merwedekanaal krijgt een ecologische verbinding tussen het aan te leggen Merwedepark aan het kanaal ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief