Dieren­artsen bieden korting aan voor U-pashouders na motie PvdD


15 februari 2018

Op initiatief van de Partij voor de Dieren zijn Utrechtse dierenartsen begonnen met het bieden van korting aan houders van U-pas. De U-pas is een gratis pas die mensen met een laag inkomen korting biedt op vooral sportieve en culturele activiteiten. In juni stelde de Partij voor de Dieren voor dat ook dierenartsen korting aanbieden. Dit voorstel werd overgenomen door de gemeenteraad en een aantal dierenartsen is die korting nu ook echt daadwerkelijk gaan aanbieden.

Mensen met een laag inkomen kunnen niet altijd de kosten voor een dierenartsbezoek betalen terwijl een huisdier vanwege ziekte of verwonding een consult wel nodig heeft. Soms ook belanden mensen in armoede als ze al huisdieren hebben. Dan kunnen dierenartskosten opeens torenhoog overkomen. “Een U-pas kan dan mogelijk maken om met een kortingspercentage toch naar de dierenarts te kunnen”, aldus raadslid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. “De bedragen kunnen oplopen bij tarieven als 50 euro voor een vaccinatie voor een kat of hond en 300-500 euro voor een sterilisatie van een hond.”

De Partij voor de Dieren diende in juni 2017 een motie in die opriep de U-pas open te stellen voor dierenartsen. De motie werd unaniem aangenomen door de raad. Inmiddels is ook duidelijk dat verschillende dierenartsen die korting daadwerkelijk hanteren voor mensen met een U-pas. Zo hebben Dierenkliniek Lunetten en Ster dierenklinieken zich aangesloten bij de U-pas en geven zij 20% korting. Dierenkliniek Leidsche Rijn en Terwijde doen ook mee en bieden U-pashouders 15% korting. Andere dierenklinieken hebben nog in overweging of ze meedoen. Het komt voor dat dierenklinieken niet mee willen doen. Het U-pasbureau blijft het gesprek aangaan met dierenklinieken om het aanbod verder te verbreden.

“Het is van groot belang dat steeds meer dierenklinieken aan deze kortingsregeling gaan meedoen. Zo kunnen we de gezondheid van dieren verbeteren, maar hopelijk kunnen we ook iets doen aan het aantal dieren zieke en verwaarloosde dieren die bij het asiel terecht komen”, aldus raadslid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren.