Utrecht op verzoek PvdD aan de slag met invoering Ja-Ja sticker


30 juni 2016

Utrecht gaat, in navolging van Amsterdam, onderzoek doen naar de invoering van een Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Indien invoering juridisch mogelijk is maakt het college een plan van aanpak voor de invoering van dit systeem in de gemeente. De Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en GroenLinks vroegen hier in een motie om bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016. Deze motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

In het plan van aanpak worden op verzoek van de Partij voor de Dieren het verwachte milieueffect, het verwachte economische effect en de mogelijke wijze van introductie in Utrecht meegenomen.

Op 19 mei 2016 stelde de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks en D66 schriftelijke vragen over de bereidheid van het college om het systeem met de Ja-Ja sticker in te voeren. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Het college leek gezien de beantwoording van deze vragen niet echt bereid zélf grote stappen te zetten richting dit systeem, maar gaf aan eerst te willen afwachten wat Amsterdam ermee gaat doen. Door onze aangenomen motie moet het college nu zélf onderzoek doen naar de invoering van het systeem in Utrecht en ook milieuaspecten hierin meenemen. Zij moet dit doen vóór eind 2016.”

De Ja-Ja sticker zorgt ervoor dat mensen geen ongevraagde reclamepost krijgen, tenzij ze er zelf om vragen. De sticker zorgt voor een omkering van het huidige systeem met de Nee-Ja en de Nee-Nee sticker. Van Esch: “Hiermee komt er een einde aan de verspilling veroorzaakt door het huidige systeem. Het scheelt niet alleen veel papier, maar ook vervuilende inkt, brandstof voor het verspreiden van de folders en de energie die nodig is voor de afvalverwerking. Huishoudens krijgen nu gemiddeld 33 ongevraagde folders per week. Dat is 34 kilo papier per huishouden per jaar! We zijn dus erg blij dat deze verspilling dankzij onze motie door het college van B&W aangepakt gaat worden en wachten het plan van aanpak met spanning af!”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief