Partij voor de Dieren wil snel meer inzet op duur­zaamheid


30 juni 2016

Tijdens een slotdebat op 30 juni 2016 werd een lange maand van vergaderen over de Voorjaarsnota 2016 afgesloten. In de Voorjaarsnota wordt de gemeentelijke geldbesteding voor 2017 vastgelegd. Als het aan de Partij voor de Dieren had gelegen waren de keuzes die hierin werden gemaakt duurzamer, diervriendelijker, socialer en milieuvriendelijker geweest. De fractie diende daarom diverse moties en een amendement in om de Voorjaarsnota en de keuzes van het college duurzamer te maken.

De Partij voor de Dieren wilde, in navolging van de gemeente Enschede, naar een systeem van duurzame leges. Leges zijn kosten die aanvragers van vergunningen voor bijvoorbeeld een bouwplan of evenement aan de gemeente moeten betalen. Om particulieren en organisaties te stimuleren duurzamere keuzes te maken met betrekking tot hun voorgenomen activiteiten wil de Partij voor de Dieren dat er voor duurzame plannen geen of minder leges betaald hoeven te worden. Raadslid Eva van Esch: “Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aanleggen van zonnepanelen of een nul-op-de-meter-renovatie, of een evenement dat veel rekening houdt met de locatie en omwonenden en voor duurzame catering en transport kiest.” Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Enschede blijkt dat zowel particulieren als professionele partijen bij het opstellen van bouwplannen of het organiseren van evenementen, nog te weinig nadenken over duurzame oplossingen. De kosten die bewoners en ondernemers besparen op leges kunnen ze gebruiken om duurzame maatregelen te nemen. De investeringskosten van een project kunnen hierdoor sneller worden terugverdiend, bijvoorbeeld door lagere energielasten. De wethouder wilde niet direct een plan van aanpak maken, maar zegde de partij wel toe om te gaan onderzoeken hoe de gemeente Enschede dit geregeld heeft. Dat geeft de Partij voor de Dieren de mogelijkheid om hier later over verder te praten.

Wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg
Ook diende de Partij voor de Dieren een motie in om het college op te roepen het opwekken van wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg mogelijk te maken. Vorig jaar diende de partij al een dergelijke motie in, samen met ChristenUnie, PvdA, CDA, Stadsbelang Utrecht en Student & Starter. Deze motie haalde het niet, omdat coalitiepartijen GroenLinks, SP, VVD en D66 tegen stemden. Maar omdat GroenLinks tijdens de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota aankondigde nu ook voorstander te zijn van duurzame energie in Rijnenburg werd door de eerste indieners besloten om opnieuw een motie in te dienen, met het verzoek aan GroenLinks om deze dan nu wél te ondertekenen. Uiteindelijk bleek dat GroenLinks het echter toch niet nodig vond om het college hier actief mee aan het werk te zetten waardoor opnieuw geen meerderheid voor het plan was. Van Esch: “ik zie opnieuw meer symbool dat daadkracht, heel jammer!”.

De motie van de Partij voor de Dieren om over te stappen op biologische bloemen en planten in de gemeente haalde wel een meerderheid van de stemmen. De gemeente gaat daarom alleen nog maar biologische bloemen en planten inkopen. Van Esch: “Een belangrijke stap om de biodiversiteit in Utrecht te beschermen.”

Ook de opdracht aan het college om onderzoek te doen en een plan van aanpak te maken voor de invoering van een ja/ja sticker voor ongeadresseerde reclamefolders kon op een meerderheid rekenen. Daardoor is Utrecht na Amsterdam de eerste gemeente die hier actief mee aan de slag gaat. In andere steden zoals Den Haag en Nijmegen doet de gemeente ook al onderzoek naar een nieuw systeem voor ongevraagd reclamedrukwerk.

Lees hier verder over de verschillende bijdragen van de Partij voor de Dieren bij de Voorjaarsnota 2016:

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-slotdebat-voorjaarsnota-2016

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-duidelijker-evenementenbeleid

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/utrecht-op-verzoek-pvdd-aan-de-slag-met-invoering-ja-ja-sticker

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/utrecht-stapt-op-aandringen-pvdd-over-op-volledig-biologische-bloemen

Moties:

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-inzicht-in-festivalbeleid

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-evalueren-evenementenbeleid

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-utrecht-aan-het-biologisch-groen

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-opt-in-systeem-ongeadresseerd-drukwerk

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-duurzame-leges

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-start-actief-met-wind-en-zonne-energie-in-polder-rijnenburg

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-meer-blauw-op-groen

Gerelateerd nieuws

Utrecht op verzoek PvdD aan de slag met invoering Ja-Ja sticker

Utrecht gaat, in navolging van Amsterdam, onderzoek doen naar de invoering van een Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamed...

Lees verder

Evenementenbeleid faalt: Utrechts college blijft Utrechtse inwoner negeren

Het evenementenseizoen is weer in volle gang en ondanks dat dit vele mooie momenten geeft blijft de in de stad ervaren overla...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief