Evene­men­ten­beleid faalt: Utrechts college blijft Utrechtse inwoner negeren


30 juni 2016

Het evenementenseizoen is weer in volle gang en ondanks dat dit vele mooie momenten geeft blijft de in de stad ervaren overlast door evenementen aanzienlijk. De Partij voor de Dieren zet al jaren in op een goede balans tussen festival en rust voor natuur en bewoners. De Partij voor de Dieren vindt dat het college te weinig doet om de ervaren overlast en natuurschade door evenementen te beperken. Daarom diende de PvdD tijdens de behandeling van de Voorjaarnota 2016 diverse moties in om het gemeentelijk evenementenbeleid aan te scherpen.

Ten eerste wilde de Partij voor de Dieren graag dat het evenementenbeleid geëvalueerd wordt. Dit gebeurde voor het laatst in 2013. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Voornemens en wensen uit deze documenten worden niet altijd gepraktiseerd. Ook strookt een aantal uitgangspunten uit de nota, bijvoorbeeld het publiceren van aanvragen voor evenementenvergunningen, niet met andere gemeentelijke regelgeving, zoals de APV. Dat kan natuurlijk niet! Daarom wil de Partij voor de Dieren dat het geschreven beleid over evenementen, maar ook de praktijk ervan, geëvalueerd wordt.” De motie van de Partij voor de Dieren haalde op één stem na geen meerderheid maar de Partij voor de Dieren werd wel uitgenodigd om in een gesprek met de wethouder wensen met betrekking tot evaluatiepunten aan te geven. Van Esch: “We gaan zeker gebruik maken van die uitnodiging. Er zijn een paar punten waar we echt aandacht voor moeten vragen, zoals het voorkomen van natuurschade en overlast voor omwonenden en het communiceren met bewoners.”

Geen oplossingen voor overlast en natuurschade
Het college gaat in de Voorjaarsnota niet in op oplossingen voor de ervaren overlast en natuurschade. Wel maakt het college 300.000 euro vrij om meer en grotere evenementen naar de stad te halen. Van Esch: “Er zijn al ontzettend veel festivals in de stad. Het is daarom onbegrijpelijk dat het college hier nóg meer in wil investeren, zonder tegelijkertijd ook stappen te zetten om de overlast en schade voor omgeving en omwonenden terug te dringen. Daarom dienen we samen met de ChristenUnie een amendement in om dit budget te besteden aan toezicht en handhaving bij bestaande evenementen.” In haar reactie gaf het college echter aan dat ze dit budget echt aan meer evenementen wil uitgeven. Van Esch "teleurstellend dat korte termijn entertainment belangrijker is dan behoud van natuur en leefomgeving".

Spreiding van evenementen
Ook vroeg de Partij voor de Dieren om een gemeentelijk spreidingsbeleid voor evenementen. Van Esch: “De verantwoordelijk ambtenaar liet ons weten dat er geen spreidingsbeleid als zodanig op papier staat, maar er bij de aanvraag van een vergunning wel wordt gekeken naar de locatie, de spreiding en de omvang en overlast. Het inzichtelijk maken van het gemeentelijk spreidingsbeleid draagt er zeker aan bij dat burgers en de raad weten hoe en waarom het college bepaalde keuzes maakt.” De Partij voor de Dieren riep het college op om inzicht te verschaffen in het door het college gevoerde beleid als het gaat om het spreiden van evenementen. Hierop reageerde de wethouder positief en beloofde de raad te informeren over het spreidingsbeleid. Dat geeft de fractie de mogelijkheid hier later over verder te praten.

De Partij voor de Dieren is niet per definitie tegen evenementen, maar wil wel dat er helder gemeentelijk beleid bestaat om te waarborgen dat evenementen geen schade aan de natuur en omgeving toebrengen en dat er goed gecommuniceerd wordt met omwonenden. Van Esch: “De wethouder vindt het allemaal goed geregeld, maar de weerstand in de stad tegen festivals en evenementen neemt toe. Die roep uit de stad kunnen we niet negeren. Als we Utrecht samen maken, dan ook samen met mensen die níet altijd een feestje willen of niet willen dat de stad door evenementen verandert in een vuilnisbelt.”

Meer over de Partij voor de Dieren en de festivalisering van Utrecht:

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-142-over-festivalisering-utrecht
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/festivalisering-speech-bij-de-voorjaarsnota
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-festivalisering-2

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil snel meer inzet op duurzaamheid

Tijdens een slotdebat op 30 juni 2016 werd een lange maand van vergaderen over de Voorjaarsnota 2016 afgesloten. In de Voorja...

Lees verder

Verduurzaming stadhuis laat te lang op zich wachten

De gemeente Utrecht wacht te lang met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan het stadhuis, zo vindt de Partij voor de D...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief