Verduur­zaming stadhuis laat te lang op zich wachten


7 juli 2016

De gemeente Utrecht wacht te lang met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan het stadhuis, zo vindt de Partij voor de Dieren. In dit gebouw wordt veel energie verspild doordat het slecht is geïsoleerd en licht en verwarming niet automatisch uitgeschakeld kunnen worden. De Partij voor de Dieren wil dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen worden om fors energie te besparen en zo de gemeentelijke klimaatimpact te verkleinen.

In juni 2015 nam het college van B&W een motie van de Partij voor de Dieren over, getiteld “Een betere wereld begint bij jezelf”. Deze motie droeg het college op om in het stadhuis flinke duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Tijdens de behandeling hiervan zegde wethouder Vastgoed Paulus Jansen tevens toe dat het stadhuis in 2016 gerenoveerd zou worden, met een daarmee gepaard gaande isolatie van het dak en de ramen.

Onlangs is in het presidium (een besloten vergadering van alle fractievoorzitters) besloten deze duurzaamheidsmaatregelen nog zeker twee jaar uit te stellen. De Partij voor de Dieren was het als enige partij niet eens met dit besluit en stelde daarom vandaag in de raadsvergadering vragen aan de wethouder hierover. Hij bevestigde dat de verduurzaming inderdaad wordt uitgesteld en dat hij het met de Partij voor de Dieren eens is dat deze verduurzaming zo snel mogelijk moet gebeuren.

Stoken voor de buitenlucht
Raadslid Eva van Esch: “Ons is in het afgelopen jaar continu beloofd dat de verduurzaming in 2016 zou plaatsvinden, en nu wordt plotseling besloten dat dit niet zo is. In het presidium was geen ruimte voor een inhoudelijke discussie, maar voor de Partij voor de Dieren is dit onderwerp niet alleen praktisch, maar ook principieel van aard. We willen een duurzame gemeente zijn, maar stoken nu letterlijk voor de buitenlucht. De gemeente moet wat betreft isolatie en energiebesparing het goede voorbeeld geven, zeker omdat het college streeft naar een klimaatneutraal Utrecht in 2030!”

Uitstellen tot na de verkiezingen
Omdat de verbouwingsmaatregelen voor het stadhuis ingrijpend zijn moeten de gemeenteraadsfracties tijdens de werkzaamheden tijdelijk verhuizen. Dat kost geld, en een tijdelijke werkplek voor gemeenteraad en ondersteuning levert uiteraard ongemak op. Van Esch: “Ik begrijp dat andere fracties het verhuizen graag uitstellen tot na de verkiezingen, maar het is echt heel belangrijk om niet langer te wachten met verduurzamen.”

In zijn reactie gaf de wethouder aan dat er diverse obstakels zijn die het starten met isolatie en duurzaamheidsmaatregelen in de weg staan. De gemeenteraad is hier zélf debet aan. Van Esch: “Andere fracties vinden de praktische en financiële bezwaren zwaarder wegen dan het verkleinen van onze klimaatimpact. De Partij voor de Dieren kan en wil zich niet achter de keuze voor uitstel scharen.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief