Meer geld voor hulp aan dieren in Utrecht


11 juli 2016

De gemeente Utrecht investeert voortaan bijna twee keer zoveel geld in de hulp aan dieren. Het gaat om een extra structureel bedrag van € 175.000,- per jaar, voor zowel zwerfdieren als wilde dieren. Het college van B&W geeft hiermee gehoor aan herhaaldelijke verzoeken van de Partij voor de Dieren voor betere hulp aan álle dieren in Utrecht.

Om die hulp aan alle dieren goed te regelen ondertekent het college op 13 juli a.s. een contract met de Dierenbescherming voor de coördinatie van die dierenhulp. Zij voert hiermee de motie uit van de Partij voor de Dieren getiteld “Help ook wilde dieren in nood”. De Partij voor de Dieren riep het college in die motie op hulp te verlenen aan álle dieren die in de gemeente ziek of gewond worden aangetroffen, ook wilde dieren zoals egels en eekhoorns. Zij vielen tot nu toe buiten de boot als het gaat om ondersteuning door de gemeente.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Het extra geld én de coördinatie door de Dierenbescherming waren hard nodig, want in het huidige beleid was niet alleen de hulp aan wilde dieren onvoldoende geregeld, maar ook de nachtopvang van zwerfdieren, spoedeisende hulp voor gewonde dieren in het weekend en preventieve voorlichting en advisering. Met de nieuwe afspraken wordt hopelijk meer dierenleed voorkómen en verholpen.” De Dierenbescherming werkt in de nieuwe situatie samen met Stichting Vogelopvang Utrecht, Dierenambulance Utrecht en het Dierenasiel Utrecht.

Richting een écht diervriendelijk Utrecht
Van Esch: “Sinds de komst van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad wordt er in raads- en commissievergaderingen veel meer over dierenwelzijn gesproken. Zo is er nu een Jaarverslag Dierenwelzijn, worden er meer natuur- en diervriendelijke oevers aangelegd en erkent het college dankzij ons de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. De gemeente is er nog niet, maar de PvdD zorgde er de afgelopen twee jaar voor dat er al flinke stappen gezet zijn om Utrecht een écht diervriendelijke stad te maken.”

Het contract tussen de gemeente en de Dierenbescherming wordt op 13 juli a.s. om 15:00 uur ondertekend bij kinderboerderij Rotsoord, in aanwezigheid van de Partij voor de Dieren.