Utrechtse fractie pleit voor dier­vrien­delijk Utrecht bij behan­deling Program­ma­be­groting 2015


22 oktober 2014

De afgelopen week stond het gemeenteraadswerk in Utrecht in het teken van de behandeling van de Programmabegroting van 2015. De Partij voor de Dieren vroeg vooral aandacht voor dieren, natuur, milieu en duurzaamheid en integreerde dit in alle onderwerpen waar over werd gesproken in de gemeente.

Vogelopvang
De wethouder dierenwelzijn blijft zich op verzoek van de PvdD inzetten voor de Vogelopvang. Zij hebben dringend behoefte aan meer ruimte en betere voorzieningen en dankzij de PvdD is de wethouder hiermee aan de slag gegaan. Ze hebben nu in ieder geval een regulier contract dankzij onze inspanningen.

Nota Dierenrijk Utrecht
Nog dit jaar komt er een Kaderbrief die een update moet vormen op de Nota Dierenrijk Utrecht, die in 1999 is opgesteld. De Partij voor de Dieren pleitte voor een update, want de Nota is gedateerd en er missen vele punten. Op Dierendag boden we daarom een manifest aan de wethouder dierenwelzijn aan waarin we aanvullingen op de huidige Nota gaven. We verwachten dat deze worden verwerkt in de Kaderbrief. Indien dit niet het geval is, dan ondernemen we natuurlijk weer actie. Utrecht kan veel diervriendelijker en daar blijven we voor pleiten.

Vuurwerkvrije zones
De burgemeester van Utrecht is helaas niet bereid om, in navolging van Rotterdam, dit jaar nog vuurwerkvrij zones in te stellen in de stad. Wel is hij bereid na Oud&Nieuw navraag te doen bij zijn collega’s in Hilversum en Rotterdam hoe het bevallen is om vuurwerkvrije zones te hebben. Ook gaf hij aan dat mensen die zelf met initiatieven komen om hun straat/wijk vuurwerkvrij te verklaren, dit kan worden gehonoreerd door de gemeente.

Rampenplannen
De burgemeester gaat tevens op ons verzoek na of, en zo ja, op welke manier, dieren zijn opgenomen in de rampenplannen van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) Indien dit niet het geval is, blijven we ervoor pleiten dat ook dieren een plek krijgen in deze rampenplannen.

Gezonde voeding op scholen en in kantines
De Partij voor de Dieren pleit regelmatig voor gezonde en biologische voeding op scholen en in kantines. Dit begint langzaam door te dringen in het beleid van de gemeente, maar het is nog geen prioriteit. Wij blijven hier dus aandacht voor vragen.

Dierenvoedselbank
Het Leefbaarheidsbudget en het flexibel welzijnsbudget gaan in 2015 over in het Initiatievenfonds. Hierbij ligt vooral de nadruk op initiatieven vanuit de Utrechtse wijken, niet op stadsbrede initiatieven. De Partij voor de Dieren vroeg de wethouder om organisaties die weliswaar in een Utrechtse wijk gevestigd zijn, maar voor de hele stad werken, hierbij niet te vergeten. Voorbeeld hiervan is Stichting Dierenvoedselbank Utrecht. De wethouder zei dat hier nog onderzoek naar gedaan wordt, maar dat stadsbrede initiatieven zeker niet vergeten worden. Zodra er meer bekend is over de invulling van het Initiatievenfonds kijken wij of dit soort initiatieven inderdaad ook aanspraak kunnen maken op een financiële bijdrage van de gemeente.

Dierenmishandeling en huiselijk geweld
De Partij voor de Dieren wil dat er veel meer gekeken wordt naar het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, en dat er een centraal registratiesysteem voor beide moet komen. De wethouder erkende dat dierenmishandeling een ernstig probleem is en dat de professionals in de buurtteams hier aandacht aan moeten besteden. De Partij voor de Dieren gaat hiervoor nog ideeën indienen.

Dieren in de knel
Als bomen en groen in de stad in de knel komen, dan komen dieren ook in de knel. In Leidsche Rijn is Leeuwesteijn Noord de laatste relatief rustige plek waar dieren, zoals hazen en fazanten, kunnen leven. Nu Leeuwesteijn ingesloten wordt door nieuwbouw en de snelweg, zal er iets voor de dieren moeten worden gedaan. Een gemeenteambtenaar legde ons uit dat er naar aanleiding van de uitkomsten van een Flora en Fauna-onderzoek voorstellen gedaan worden voor de verplaatsing van hazen en fazanten. De Partij voor de Dieren zal voor zowel het groen als voor de dieren de vinger aan de pols houden.

Meergeneratiewoningen en huisdieren in zorginstellingen
De Partij voor de Dieren wil dat er meer meergeneratiewoningen in Utrecht komen. De wethouder zegde toe dit mee te nemen in gesprekken met woningbouwcorporaties. Ook gaat zij op verzoek van de PvdD en GroenLinks in gesprek met zorginstellingen over het eventueel meenemen van huisdieren door bewoners (mits dit ook goed is voor de dieren).

Gerelateerd nieuws

Restaurant Badhu geprezen om duurzame en vegetarische gerechten

In het kader van de Vegetarische Restaurantweek, die van 6 tot en met 16 oktober wordt georganiseerd, zette ons raadslid Eva ...

Lees verder

Utrechtse fractie pleit voor duurzaam en groen Utrecht bij behandeling Programmabegroting 2015

In de week van 13 tot en met 17 oktober stond het gemeenteraadswerk in Utrecht in het teken van de behandeling van de Program...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief