Utrechtse fractie pleit voor duurzaam en groen Utrecht bij behan­deling Program­ma­be­groting 2015


29 oktober 2014

In de week van 13 tot en met 17 oktober stond het gemeenteraadswerk in Utrecht in het teken van de behandeling van de Programmabegroting van 2015. De Partij voor de Dieren vroeg vooral aandacht voor dieren, natuur, milieu en duurzaamheid en integreerde dit in alle onderwerpen waar over werd gesproken in de gemeente.

Duurzaam bankieren
Zo vroegen we de wethouder financiën of de gemeente kan overstappen naar een duurzamer bank, omdat de huidige huisbankier ABN-AMRO op het gebied van dierenwelzijn en klimaatverandering een onvoldoende krijgt bij de Eerlijke Bankwijzer. De wethouder gaat bij de volgende aanbesteding kijken of de gemeente inderdaad kan overstappen naar een meer duurzame huisbankier, zoals de ASN Bank of de Triodos Bank.

Energieverbruik
De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente zich inzet om niet pas in 2020, maar al eerder een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te hebben. Ook zijn wij geen voorstander van het in gebruik nemen van een biomassacentrale in Utrecht, omdat biomassa in de meeste gevallen niet duurzaam is. Denk aan het verbranden van dierenmest, slachtafval en voedsel. De wethouder wil kijken of het mogelijk is om alleen echt afval te verwerken en geeft aan dat energieleverancier Eneco zich hier ook nog over buigt.

Stationsgebied en fietsbereikbaarheid
De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor fietsers in Utrecht. In het stationsgebied worden regelmatig fietsroutes omgeleid in verband met de bouwwerkzaamheden in het gebied. De veiligheid laat op diverse punten veel te wensen over en de Partij voor de Dieren heeft de wethouder op het hart gedrukt dat er geen onduidelijke en daardoor onveilige situaties mogen ontstaan. De vertraging die de realisatie van de Rabobrug heeft opgelopen is wat ons betreft zeer onwenselijk en wij hebben onze onvrede hierover duidelijk gemaakt. De wethouder heeft naar aanleiding van ons betoog beloofd om zich in te spannen de vertraging tot het minimum te beperken. Tevens heeft de Partij voor de Dieren samen met een aantal andere partijen aandacht gevraagd voor duurzaam bouwen.

Vastgoed, stedelijke ontwikkeling en bomen Leidsche Rijn
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over ‘bouwen voor leegstand’. Het centrum van Leidsche Rijn zou kleiner moeten worden opgezet, nu bewoners en ondernemers hierom vragen. Volgens de wethouder wordt er in samenspraak met ondernemers gewerkt aan het centrum van Leidsche Rijn en worden daar ook de bewoners bij betrokken.

Verder maakt de Partij voor de Dieren zich grote zorgen over de manier van inpassing van groen in de stedelijke omgeving, of eigenlijk het gebrek aan aandacht hiervoor. Stedenbouwkundige plannen worden te vaak gemaakt zonder rekening te houden met bomen die er al staan: oude bomen worden voorafgaand aan de bouw gekapt om later al dan niet door jonge boompjes vervangen te worden. De Partij voor de Dieren vindt dat er te lichtzinnig met bestaand groen wordt omgesprongen en heeft aandacht gevraagd voor de situatie in Leidsche Rijn als sprekend voorbeeld van een stadsdeel waar het groen door nieuwbouw in de knel komt. De wethouder geeft aan dat er wel degelijk naar bestaand groen wordt gekeken en dat kappen vaak onvermijdelijk is. De Partij voor de Dieren is het daar niet mee eens en zal voor het behoud van het groen en de bomen blijven strijden. Ook proberen we dit onderwerp hoog op de agenda van de wethouder openbare ruimte en groen te zetten en houden.

Werk en Inkomen
De Partij voor de Dieren heeft haar bezorgdheid kenbaar gemaakt ten aanzien van de stijgende armoede binnen de gemeente Utrecht. Ook voor de (jeugd)werkloosheid dient de gemeente Utrecht concrete maatregelen te nemen. Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota heeft de Partij voor de Dieren al gepleit voor de invoering van PROHEF in onze gemeente en daarover zal binnenkort een gesprek met de wethouder plaatsvinden. Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren de wethouder op het hart gedrukt om bij de vestiging of uitbreiding van bedrijven, extra goed te letten op duurzaam en eerlijk ondernemen, de effecten van de uitbreiding of vestiging van desbetreffende bedrijven op het milieu en zo min mogelijk overlast voor mens en dier in de ruimste zin des woords. Ook besprak de Partij voor de Dieren het belang van duurzaam, lokaal en kleinschalig ondernemen.

Citymarketing
De binnenstad van Utrecht werd altijd gekarakteriseerd door kleinschaligheid: een binnenstad met een pittoreske uitstraling. Nu hebben we een megamuziekpaleis en straks een megabioscoop en een megabibliotheek. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de wens van het college om Utrecht dezelfde culturele allure als Amsterdam te geven, niet teveel gevraagd is van een kleine historische stad. Ook de vele grote evenementen en festivals die Utrecht in de toekomst wil huisvesten, leggen een te grote druk op de stad en haar bewoners. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat in het kader van stadspromotie juist de pittoreske schoonheid van de stad wordt ingezet. Wij geven de voorkeur aan kleine festivals en evenementen die zo min mogelijk geluidshinder, verkeers- en parkeerproblematiek en andere overlast opleveren, en het liefst niet worden georganiseerd in parken en natuurgebieden. De wethouder deelt de visie van de Partij voor de Dieren wat betreft de pittoreske uitstraling van de binnenstad, maar is van mening dat alle megaprojecten en evenementen daar niets aan af doen. Tot slot heeft de Partij voor de Dieren nog eens benadrukt dat het bedrag dat aan de start van de Tour de France wordt uitgegeven, een exorbitant hoog bedrag is dat Utrecht naar ons idee beter kan besteden. De wethouder blijft erbij dat de start van de Tour een hoogtepunt is voor Utrecht en vindt het bedrag te verantwoorden.

Voeding
De Partij voor de Dieren pleitte ook voor 100% biologische voeding in de bedrijfskantines van de gemeente. Tevens willen we meer vegetarisch en plantaardig aanbod. Dit is beter voor de gezondheid, dieren, natuur en milieu. De gemeente geeft aan dat er al aanbestedingen zijn gedaan bij cateraars en dat er op dit moment weinig ruimte is voor meer biologisch en diervriendelijk voedsel, maar er zijn zeker mogelijkheden voor uitbreiding. Daar blijven we ons voor inzetten, en natuurlijk voor meer biologisch en diervriendelijk voedsel in de hele gemeente.

Gerelateerd nieuws

Utrechtse fractie pleit voor diervriendelijk Utrecht bij behandeling Programmabegroting 2015

De afgelopen week stond het gemeenteraadswerk in Utrecht in het teken van de behandeling van de Programmabegroting van 2015. ...

Lees verder

PvdD tegen verruiming uitstootnorm BASF

Deze week werd bekend dat de chemische fabriek BASF in De Meern (Utrecht) een verruiming wil van de huidige uitstootnorm. Zij...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief