Vieze boten op de Kromme Rijn


18 mei 2018

Sinds januari 2018 zijn zestig vergunningen aangevraagd voor gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. Dit vaargebied gaat ook door Amelisweerd, waarvan de gemeente Utrecht grondeigenaar is. Het natuurgebied is niet gebaat bij al die boten, waarvan het gros aangedreven wordt door motoren op fossiele brandstoffen.

Deze stijging van aanvragen is enorm, want twee jaar geleden waren er nog vijftig aanvragen voor het hele jaar. Dit blijkt uit een Telegraaf-artikel van dinsdag 15 mei 2018. De Partij voor de Dieren vindt dit een ongewenste ontwikkeling: boten die varen op fossiele brandstoffen leiden onder meer tot verslechtering van de luchtkwaliteit in dit zo belangrijke natuurgebied. Ook verstoren zij de rust voor dieren en mensen veel meer dan boten die niet-motorisch worden aangedreven. Op deze plek is het alleen toegestaan om te varen met kano’s en roeiboten, aldus de Telegraaf.

In wezen is het afgeven van deze vergunningen een zaak van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het waterschap kan echter weinig doen tegen de hoeveelheid vieze boten op de Kromme Rijn. Beperkingen voor boten met bijvoorbeeld een dieselmotor zijn gebaseerd op regelgeving ten aanzien van de leefomgeving (geluid, geur, fijnstof, emissies), en in deze is de gemeente het bevoegd gezag. Het waterschap kan dus zelf geen onderscheid maken tussen diesel of elektrisch aangedreven vaartuigen bij het afgeven van vergunningen.

"Het kan natuurlijk niet zo zijn dat vieze boten door verschillende bevoegdheden van weer andere overheden kunnen slippen. De rust in en om de Kromme Rijn is van belang voor dier en mens in, aan en om het water. Ook de luchtkwaliteit is niet gebaat bij al die vieze boten", aldus raadsid Maarten van Heuven, die namens de Partij voor de Dieren in de gemeente Utrecht vragen heeft gesteld over dit onderwerp. "Voor de Utrechtse binnenwateren zijn er ambities opgesteld die emissievrij vaarverkeer gaan regelen. Vieze boten op de Oudegracht zijn bijvoorbeeld per 2022 verboden. Wij willen dit soort ambities ook zien voor de Utrechtse buitenwateren".

Van Heuven wil niet alleen weten waar de stijging van vergunningaanvragen vandaan komt, maar ook, en eigenlijk nog veel meer dat het Utrechtse college van B&W, al dan niet in samenwerking met het waterschap, het gemotoriseerd verkeer op basis van diesel en benzine op de Kromme Rijn zo snel mogelijk verbiedt. Lees de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Hoe schoon wordt het Vredenburg?

Het Vredenburg, een van de bekendste pleinen van Utrecht, en zelfs een heus adres op het Nederlandse Monopoly-bord, krijgt ee...

Lees verder

PvdD liep mee met de Walk of Love

Op zaterdag 19 mei 2018 organiseerden COC Midden-Nederland en het Midzomergracht festival voor de derde keer de Walk of Love ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief