Vragen over baggeren Europaweg tijdens winter­rust­pe­riode dieren


25 februari 2015

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de baggerwerkzaamheden die op 23 februari 2015 zijn gestart bij de Europaweg in Vleuten. Deze werkzaamheden duren naar verwachting drie weken. Baggerwerkzaamheden vinden normaal gesproken plaats tussen juli en november, om de winterrust en de voortplanting van dieren niet te verstoren. Volgens de gemeente is er van tevoren een Flora- en faunaonderzoek gedaan en zijn de aanwezige vissen weggevangen en geplaatst bij het Máximapark.

Hoewel de Partij voor de Dieren het goed vindt om te horen dat de gemeente van tevoren ecologisch onderzoek heeft gedaan en haar best heeft gedaan vissenlevens te sparen heeft de fractie nog wel een aantal vragen over het baggeren. Deze zijn vandaag naar het Utrechtse college van B&W gestuurd.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Zo vragen wij ons af waarom de gemeente ervoor gekozen heeft om juist nu te gaan baggeren, terwijl vissen en amfibieën nog in hun winterrustperiode verkeren. Over amfibieën wordt overigens geen woord gerept in het ecologisch onderzoek van de gemeente en wij willen weten of er wel rekening met deze en andere dieren wordt gehouden bij het baggeren. Kijken de uitvoerders bijvoorbeeld nog naar het opgedregde bagger om te zien of zich hier nog dieren in bevinden en zetten ze deze dieren dan terug? Dit en meer hebben wij, met verzoek om urgentie, aan de gemeente gevraagd. De baggerwerkzaamheden zijn immers nog bezig en wellicht kunnen wij hiermee nog dierenlevens redden.”

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

Hoop voor kat in het nat

Onderstaand persbericht stuurde onze waterschapsfractie vandaag naar waterschap De Stichtse Rijnlanden. Onze gemeenteraadsfra...

Lees verder

Partij voor de Dieren tegen draagvlakmeting betaald parkeren

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht wil geen terugkeer van de draagvlakmeting voor betaald parkeren....

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief