Partij voor de Dieren tegen draag­vlak­meting betaald parkeren


6 maart 2015

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht wil geen terugkeer van de draagvlakmeting voor betaald parkeren. De draagvlakmeting zal bijdragen aan de al slechte luchtkwaliteit in de stad. PvdD raadslid Eva van Esch stemde daarom gisteren tijdens de raadsvergadering tegen het raadsvoorstel om de draagvlakmeting voor betaald parkeren opnieuw in te voeren.

De noodzaak om in bepaalde wijken betaald parkeren in te voeren, werd tot nu toe getoetst met behulp van een parkeerdrukmeting. Betaald parkeren werd ingevoerd in wijken waarin buurtbewoners hun auto niet meer kwijt konden vanwege alle ‘wildparkeerders’ die vanaf de gratis parkeerplek veelal verder reisden naar hun plaats van bestemming. Bewoners van deze wijken konden een relatief goedkope vergunning krijgen, in ruil voor het zonder al teveel moeite kunnen parkeren van de auto dichtbij huis. Door de invoering van betaald parkeren werden deze wijken minder aantrekkelijk voor parkeerders van buiten de wijk en nam het aantal auto’s in de wijk af. Dit kwam de luchtkwaliteit bijzonder ten goede.

Tijdens de raadsvergadering op 5 maart lag echter een raadsvoorstel voor waarin de parkeerdrukmeting gecombineerd zou worden met een draagvlakmeting voor betaald parkeren. Alleen als er draagvlak is onder bewoners uit de wijk, zal er in wijken betaald parkeren worden ingevoerd. De Partij voor de Dieren vreest dat bewoners niet snel zullen kiezen voor betaald parkeren, uit angst te worden geconfronteerd met hoge kosten voor de parkeervergunning. Hierdoor blijven de wijken druk en dit zal de al slechte luchtkwaliteit in Utrecht niet ten goede komen.

Raadslid Eva van Esch: “Mensen schrikken vaak van het woord ‘betaald parkeren’ en denken dat het veel geld gaat kosten. De parkeervergunningen zijn in Utrecht echter relatief goedkoop en je krijgt er als vergunninghouder een rustige wijk, genoeg parkeerruimte en schonere lucht om in te ademen voor terug.” Daarnaast is het volgens de PvdD van belang om de parkeerdruk in de wijken verder effectief te verlagen door dagparkeerders naar de P+R buiten de stad te verwijzen en goed OV en OV-fietsen te realiseren. Hier is de luchtkwaliteit het meest bij gebaat, aldus de PvdD.

De Partij voor de Dieren stemde als enige partij tegen de door het college van B&W voorgestelde herziening van de procedure om via een draagvlakmeting betaald parkeren in te voeren, omdat deze meting niet het gewenste effect zal hebben en niet bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

De bijdrage van raadslid Eva van Esch over de draagvlakmeting vindt u hier.

Gerelateerd nieuws

Vragen over baggeren Europaweg tijdens winterrustperiode dieren

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de baggerwerkzaamheden die op 23 februari 2015 zijn gestart bij de Europaweg ...

Lees verder

Schriftelijke vragen over energieverspilling sportclubs

De fractie van de Partij voor de Dieren las op 5 maart in Metro het artikel 'Sportclubs smijten miljoenen euro’s weg aan ener...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief