Werken binnen de grenzen van de aarde


25 september 2020

De aanhouder wint! In de gemeenteraadsvergadering van 17 september besprak de gemeenteraad het Raadsvoorstel Aangepast beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma (REP). Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemde ermee in om in ruimtelijk en economisch beleid de limieten van onze planeet te respecteren. Een geweldige overwinning, temeer ons amendement hierover vorig jaar nog werd weggestemd. De motie Werken binnen de grenzen van de aarde, die de Partij voor de Dieren indiende met steun van de ChristenUnie, kreeg tijdens de raadsvergadering ook steun van de SP, Student & Starter, GroenLinks, Stadsbelang Utrecht, DENK en de PvdA.

Bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen is vaak de balans zoek tussen economische belangen en die van de natuur. Bij groei van de economie dient het ‘ecologisch plafond’ - daar waar de grenzen liggen van wat de aarde aankan - te worden gerespecteerd. Belangrijke factoren hierbij zijn bijvoorbeeld het klimaat, de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor iedereen. De ondergrens van het sociale minimum mag daarbij ook niet overschreden worden: gezondheid, onderwijs, een eerlijk loon en een veilige omgeving voor alle mensen. Tussen de ondergrens van het sociale minimum aan de ene kant, en de grenzen van onze planeet aan de andere kant, is groei mogelijk. Wij baseerden ons voor deze motie op het economisch model ontwikkeld door Kate Raworth, omschreven in haar boek Doughnut Economics.

Gerelateerd nieuws

Afgelast: 5 oktober Bijeenkomst 'Spek of bonen?' over het wereldvoedselvraagstuk

NB Helaas hebben we deze avond moeten annuleren vanwege de strengere maatregelen rond Covid-19. We hopen deze snel wél te kun...

Lees verder

Partij voor de Dieren en GroenLinks dienen voorstel in voor vuurwerkverbod vanaf jaarwisseling 2021-2022

Donderdag 1 oktober bieden de Partij voor de Dieren en GroenLinks een initiatiefvoorstel aan de Utrechtse raad aan voor een v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief