Monde­linge vragen Kiezen voor groene stroom bij evene­menten moet wel lonen


Indiendatum: 9 mrt. 2017

Mondelinge vragen 4, Vragenuurtje 9 maart 2017

In 2014 heeft GroenLinks vragen gesteld over het gebruik van dieselaggregaten tijdens evenementen. Nu blijkt dat het gebruik van die groene stroom veel duurder is dan het gebruik van dieselaggregaten. Ondernemers hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks hierover aangeschreven omdat ze graag kiezen voor een duurzame variant, maar het prijsverschil wel erg groot vinden.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat ondernemers die kiezen voor groene stroom hiervoor beloond zouden moeten worden. Daarom hebben wij hierover de volgende vragen:=

  1. Klopt het dat de gemeente Utrecht 70 cent per kWh vraagt?
  2. Is het college op de hoogte dat de duurzame variant, het afnemen van groene stroom uit de stroompunten, meer kost dan het opwekken van stroom met dieselaggregaten?
  3. Is het college bereid om kritisch naar de opbouw van deze stroomprijs te kijken en te zoeken naar mogelijkheden om het prijsverschil ten opzichte van dieselaggregaten zo klein mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 9 mrt. 2017
Antwoorddatum: 9 mrt. 2017

Mondelinge vragen 4, Vragenuurtje 9 maart 2017

In 2014 heeft GroenLinks vragen gesteld over het gebruik van dieselaggregaten tijdens evenementen. Nu blijkt dat het gebruik van die groene stroom veel duurder is dan het gebruik van dieselaggregaten. Ondernemers hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks hierover aangeschreven omdat ze graag kiezen voor een duurzame variant, maar het prijsverschil wel erg groot vinden.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat ondernemers die kiezen voor groene stroom hiervoor beloond zouden moeten worden. Daarom hebben wij hierover de volgende vragen:

1. Klopt het dat de gemeente Utrecht 70 cent per kWh vraagt?

Wethouder Geldof: Het klopt dat de gemeente € 0,70 per kWh vraagt. Dat is een kostendekkend tarief dat bestaat uit kosten voor stroom, vastrecht, transport, meterhuur, storingsdienst, onderhoud en inspectie. Niet de kosten van de eerste aanleg, want die komen uit het programma Luchtkwaliteit.

2. Is het college op de hoogte dat de duurzame variant, het afnemen van groene stroom uit de stroompunten, meer kost dan het opwekken van stroom met dieselaggregaten?

Voor naar schatting 80% van de evenementen betekent stroom van de vaste punten een lager tarief dan het huren van een aggregaat. Bij evenementen met een zeer groot stroomverbruik wordt in overleg met de organisatoren een apart tarief overeengekomen. Dat is concreet gebeurd bij De Parade en de bevrijdings- en sneeuwbalfestivals.

De insteek van het aanleggen van de stroompunten was duurzaamheid, overlastvermindering, geluid en uitstoot. Het gehanteerde stroomtarief is kostendekkend. Hoe zich dat verhoudt tot de kosten van een dieselaggregaat is afhankelijk van het stroomgebruik, de tijdsduur van het evenement, de aan-en afvoerkosten, de beschermende maatregelen, de rijplaten en de huur- en brandstofkosten van het aggregaat.

3. Is het college bereid om kritisch naar de opbouw van deze stroomprijs te kijken en te zoeken naar mogelijkheden om het prijsverschil ten opzichte van dieselaggregaten zo klein mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn bereid om de opbouw te bekijken. Wij moeten echter een kostendekkende prijs rekenen. Dat blijft de bottom line. Bij de grote festivals hebben wij vanzelfsprekend de opbouw bekeken.

Aanvullend

Mevrouw VAN ESCH (PvdD): De stroomprijs wordt medebepaald door de vaste kosten die met de voorzieningen gepaard gaan. Daarom komen de kosten alleen terecht bij de daadwerkelijke afnemers van de evenementen. Het is misschien een goed idee om de kosten op een andere manier over de evenementenorganisatoren te verdelen. Dan worden de organisaties die nog gebruikmaken van de aggregaten gestimuleerd om duurzame keuzes te maken en om de vaste kosten niet bij het evenement neer te leggen. Kan de wethouder die optie onderzoeken?

De heer GELDOF (wethouder): Mevrouw Van Esch doet een suggestie om bij andere organisatoren van evenementen iets in rekening te brengen dat niet door hen wordt gebruikt. Dat komt neer op het verhogen van de leges. Dat kan niet, want die moeten wij kostendekkend in rekening brengen.

Mevrouw BOLLEN (GroenLinks): Het is goed om te horen dat aan de prijs iets kan worden gedaan als veel wordt afgenomen. De organisatie die contact heeft gezocht, was daarvan niet op de hoogte. Het kiezen voor een dieselaggregaat of het aftappen van elektrische stroom - in dit geval was er te weinig capaciteit voor extra stroom - kan niet bij de afweging worden betrokken. Helderheid is handig. Het is fijn dat de wethouder de opbouw van de stroomprijzen nog even bekijkt. lk heb ambtelijk nagevraagd hoeveel stroom dit jaar zal worden afgenomen en hoeveel per kilowattuur wordt doorberekend. Er wordt veel minder afgenomen. De omslag is dus te hoog. De wethouder zegt dat te willen bekijken. Koppelt hij dat naar de raad terug?

De heer GELDOF (wethouder): Zoals ik heb aangegeven, wil ik dit bekijken. lk begrijp dat minder wordt afgenomen dan aanvankelijk is geschat. De informatie daarover heb ik niet paraat. In dat geval kunnen de vaste kosten hoger zijn. lk heb gezien hoeveel een aansluiting kost, ook al gebruikt men weinig. Er is sprake van een wettelijk bepaald forfaitair tarief. Hetzelfde is het geval bij het aansluiten van een lift. Het tarief moet kostendekkend zijn. Helderheid is handig, bijvoorbeeld als overleg nodig is als zeer veel wordt afgenomen. lk zal de aandacht van de medewerkers vragen, zodat bij vragen over dit punt nadere informatie beschikbaar is. Wij moeten echter een kostendekkend tarief berekenen.