Monde­linge vragen Voor­be­rei­dingen gestrande vluch­te­lingen


Indiendatum: 17 sep. 2015

Mondelinge vragen 2, 17 september 2015

Afgelopen maandag strandden er tientallen vluchtelingen op het Centraal Station van Amsterdam. Onder andere via treinen uit Brussel en vrachtwagens kwamen zij op Amsterdam CS terecht. Ook op andere plekken in het land is hier sprake van, bijvoorbeeld in Emmen. Om deze mensen te helpen en door te laten reizen naar aanmeldcentrum in Ter Apel worden de vluchtelingen geregistreerd en geholpen met het laatste deel van hun reis, de eindbestemming Ter Apel. Zo zijn er bussen ingezet, vluchtelingen geholpen met kaartjes voor het OV en in Emmen worden soms zelfs taxi’s ingezet, zodat vluchtelingen – vaak met kinderen- de nacht niet op het station hoeven door te brengen.

Het Utrecht Centraal Station is het grootste station van Nederland. Dergelijke situaties kunnen dan ook gemakkelijk ook op Utrecht Centraal ontstaan. De SP, D66, GroenLinks, CDA, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie volgende vragen:

  1. Hoe groot acht het college de kans dat ook op Utrecht Centraal Station in de komende tijd vluchtelingen zullen stranden?
  2. Heeft het college een draaiboek klaar liggen mochten er vluchtelingen stranden in Utrecht, op het Centraal Station of op andere locaties? En heeft het college hierin duidelijk inzichtelijk en afgebakend gemaakt wat haar rol is in zo’n situatie ten opzichte van anderen, zoals COA, Vluchtelingenwerk, politie, NS en andere partners? En zo ja, welke rol ziet het college zichzelf hierin toebedeeld?
  3. Welke instrumenten heeft het college achter de hand als ook op Utrecht Centraal Station vluchtelingen stranden?
  4. Ziet het college mogelijkheden om hierbij het grote maatschappelijk potentieel aan vrijwillige inzet te benutten?

Maarten van Ooijen (CU) mede namens de fracties van SP, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Student & Starter en Partij voor de Dieren

Indiendatum: 17 sep. 2015
Antwoorddatum: 17 sep. 2015

Mondelinge vragen 2, 17 september 2015

Afgelopen maandag strandden er tientallen vluchtelingen op het Centraal Station van Amsterdam. Onder andere via treinen uit Brussel en vrachtwagens kwamen zij op Amsterdam CS terecht. Ook op andere plekken in het land is hier sprake van, bijvoorbeeld in Emmen. Om deze mensen te helpen en door te laten reizen naar aanmeldcentrum in Ter Apel worden de vluchtelingen geregistreerd en geholpen met het laatste deel van hun reis, de eindbestemming Ter Apel. Zo zijn er bussen ingezet, vluchtelingen geholpen met kaartjes voor het OV en in Emmen worden soms zelfs taxi’s ingezet, zodat vluchtelingen – vaak met kinderen- de nacht niet op het station hoeven door te brengen.

Het Utrecht Centraal Station is het grootste station van Nederland. Dergelijke situaties kunnen dan ook gemakkelijk ook op Utrecht Centraal ontstaan. De SP, D66, GroenLinks, CDA, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie volgende vragen:

1. Hoe groot acht het college de kans dat ook op Utrecht Centraal Station in de komende tijd vluchtelingen zullen stranden?

De kans daarop is zeer wel aanwezig.

2. Heeft het college een draaiboek klaar liggen mochten er vluchtelingen stranden in Utrecht, op het Centraal Station of op andere locaties? En heeft het college hierin duidelijk inzichtelijk en afgebakend gemaakt wat haar rol is in zo’n situatie ten opzichte van anderen, zoals COA, Vluchtelingenwerk, politie, NS en andere partners? En zo ja, welke rol ziet het college zichzelf hierin toebedeeld?

Ja, er is zeer nauw overleg. Normaal worden asielzoekers naar bureau Paardenveld gestuurd en dan krijgen ze een treinkaartje naar Ter Apel. Door acute nood is de situatie veranderd. Er komen nieuwe aanmeldcentra bij en in de Jaarbeurs is tijdelijke opvang. Het COA en ik zoeken naar beschikbare locaties. We zorgen voor vervoer bij een grote toestroom van vluchtelingen.

3. Welke instrumenten heeft het college achter de hand als ook op Utrecht Centraal Station vluchtelingen stranden?

We zorgen voor vervoer bij een grote toestroom van vluchtelingen. Als het crisiscentrum ook vol zit, dan zorgen we voor vervoer en alternatieven.

4. Ziet het college mogelijkheden om hierbij het grote maatschappelijk potentieel aan vrijwillige inzet te benutten?

Ja, we zijn zeer bereid om de grote bereidwilligheid van de Utrechters te benutten.

Maarten van Ooijen (CU) mede namens de fracties van SP, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Student & Starter en Partij voor de Dieren