Monde­linge vragen Ouder­par­ti­ci­pa­tie­crèches


Indiendatum: 17 sep. 2015

Mondelinge vragen 1, 17 september 2015

Utrecht kent vijf ouderparticipatiecrèches, waar ouders gezamenlijk zorg dragen voor de opvang van hun kinderen, om zo zorg en werk te kunnen combineren. Een schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving, van lang voordat dit woord in swung kwam. Er wordt al een flinke tijd gesproken over deze crèches in het kader van de wet op de kinderopvang. In 2011 is in deze raad een motie (2011/085) aangenomen over het behoud van de OPC's (tegen stemden SLU en VVD). In het kort sprak de raad in deze motie uit dat de OPC's een waardevolle bijdrage leveren en het zonde zou zijn als deze zouden verdwijnen als gevolg van nieuwe eisen in de wet kinderopvang.

De minister heeft inmiddels een voorstel voor wijziging van de wet naar de kamer gestuurd, waarmee een alternatief kwaliteitskader voor de OPC's een plek krijgt. Een goed resultaat.

Helaas blijft het voornemen om de kinderopvangtoeslag voor de OPC's te laten vervallen van kracht. Zoals het er nu uit ziet is het als deelnemer van een OPC per 1 januari 2016 niet meer mogelijk om hiervoor kinderopvangtoeslag te krijgen. Het gevolg is hoogstwaarschijnlijk dat hiermee deze crèches niet langer kunnen voortbestaan.

Dat leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid om er bij de Minister en de Tweede Kamer nogmaals op aan te dringen om de kinderopvangtoeslag voor de OPC's te behouden?

2. Is het college bereid om met de OPC's in Utrecht in overleg te gaan om te bekijken op welke manier deze crèches behouden kunnen blijven, mocht de kinderopvangtoeslag onverhoopt definitief vervallen?

Indiendatum: 17 sep. 2015
Antwoorddatum: 17 sep. 2015

Mondelinge vragen 1, 17 september 2015

Utrecht kent vijf ouderparticipatiecrèches, waar ouders gezamenlijk zorg dragen voor de opvang van hun kinderen, om zo zorg en werk te kunnen combineren. Een schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving, van lang voordat dit woord in swung kwam. Er wordt al een flinke tijd gesproken over deze crèches in het kader van de wet op de kinderopvang. In 2011 is in deze raad een motie (2011/085) aangenomen over het behoud van de OPC's (tegen stemden SLU en VVD). In het kort sprak de raad in deze motie uit dat de OPC's een waardevolle bijdrage leveren en het zonde zou zijn als deze zouden verdwijnen als gevolg van nieuwe eisen in de wet kinderopvang.

De minister heeft inmiddels een voorstel voor wijziging van de wet naar de kamer gestuurd, waarmee een alternatief kwaliteitskader voor de OPC's een plek krijgt. Een goed resultaat.

Helaas blijft het voornemen om de kinderopvangtoeslag voor de OPC's te laten vervallen van kracht. Zoals het er nu uit ziet is het als deelnemer van een OPC per 1 januari 2016 niet meer mogelijk om hiervoor kinderopvangtoeslag te krijgen. Het gevolg is hoogstwaarschijnlijk dat hiermee deze crèches niet langer kunnen voortbestaan.

Dat leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid om er bij de Minister en de Tweede Kamer nogmaals op aan te dringen om de kinderopvangtoeslag voor de OPC's te behouden?

Jazeker. Wij zijn daartoe bereid. De woordvoerders van de Tweede Kamer ontvangen morgenochtend een brief van mij waarin een reactie op het wetsvoorstel staat. Het is goed dat de minister de ouderparticipatiecrèches wettelijk wil verankeren. In de brief geef ik ook aan dat ik het teleurstellend vind dat de minister hieraan geen financiële consequenties wil verbinden. De minister wijst voor de financiering naar de gemeenten. Ik zie voor onze gemeente geen mogelijkheid om dat te doen, bovendien is het financieren van kinderopvang met kinderopvangtoeslag een taak van het Rijk. Nu deze wet de kwaliteit borgt, dient ook de financiering voor deze vorm van kinderopvang door het Rijk te worden geregeld. Ik vraag de Tweede Kamer met klem om bij de minister hiervoor aandacht te vragen. Uiteraard breng ik de brief ook onder de aandacht van het ministerie zelf.

2. Is het college bereid om met de OPC's in Utrecht in overleg te gaan om te bekijken op welke manier deze crèches behouden kunnen blijven, mocht de kinderopvangtoeslag onverhoopt definitief vervallen?

Ik kan verzekeren dat ik met de ouderparticipatiecrèches in Utrecht over de actuele ontwikkelingen overleg voer. Ik ga er nog steeds vanuit dat de woordvoerders in de Tweede Kamer onze reactie zullen meenemen in de inbreng voor het wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer zal worden behandeld.