Monde­linge vragen 70.000 extra bomen in Utrecht?


Indiendatum: 28 jan. 2021

Dinsdag las de Partij voor de Dieren op DUIC dat het volgens de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) mogelijk is om in de provincie Utrecht zo’n 600.000 nieuwe bomen te planten voor het jaar 2023, waarvan 70.000 in de gemeente Utrecht. Zij schreven hierover een Bomen Actieplan, dat iedereen via DUIC kan downloaden. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot zegt aan de slag te gaan met het advies.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Wat is de rol van de gemeente bij de uitvoering van dit actieplan?

2. Van de 70.000 bomen die voor de gemeente Utrecht zijn voorzien, zijn er in elk geval 30.000 gepland in Haarzuilens. Waar zouden de overige 40.000 bomen moeten komen?

3. Komen deze 70.000 extra bomen bovenop de al bestaande plannen rond bomen in de gemeente Utrecht, of zijn hierin ook verrekeningen gemaakt met bestaande plannen voor bijvoorbeeld compensatie van bomenkap elders, inrichting van de openbare ruimte bij nieuwe wijken, etc.?

4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat wanneer deze 70.000 bomen zijn geplant, ze vervolgens ook gezond oud kunnen worden? Is of komt er voor deze nieuwe bomen ook een plan voor het onderhoud en de verzorging?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren