Monde­linge vragen 70.000 extra bomen in Utrecht?


Indiendatum: 28 jan. 2021

Dinsdag las de Partij voor de Dieren op DUIC dat het volgens de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) mogelijk is om in de provincie Utrecht zo’n 600.000 nieuwe bomen te planten voor het jaar 2023, waarvan 70.000 in de gemeente Utrecht. Zij schreven hierover een Bomen Actieplan, dat iedereen via DUIC kan downloaden. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot zegt aan de slag te gaan met het advies.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Wat is de rol van de gemeente bij de uitvoering van dit actieplan?

2. Van de 70.000 bomen die voor de gemeente Utrecht zijn voorzien, zijn er in elk geval 30.000 gepland in Haarzuilens. Waar zouden de overige 40.000 bomen moeten komen?

3. Komen deze 70.000 extra bomen bovenop de al bestaande plannen rond bomen in de gemeente Utrecht, of zijn hierin ook verrekeningen gemaakt met bestaande plannen voor bijvoorbeeld compensatie van bomenkap elders, inrichting van de openbare ruimte bij nieuwe wijken, etc.?

4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat wanneer deze 70.000 bomen zijn geplant, ze vervolgens ook gezond oud kunnen worden? Is of komt er voor deze nieuwe bomen ook een plan voor het onderhoud en de verzorging?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 28 jan. 2021

Dinsdag las de Partij voor de Dieren op DUIC dat het volgens de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) mogelijk is om in de provincie Utrecht zo’n 600.000 nieuwe bomen te planten voor het jaar 2023, waarvan 70.000 in de gemeente Utrecht. Zij schreven hierover een Bomen Actieplan, dat iedereen via DUIC kan downloaden. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot zegt aan de slag te gaan met het advies.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Wat is de rol van de gemeente bij de uitvoering van dit actieplan?

Voorzitter! Dank voor de vragen. Het is een mooi actieplan. De PvdD-fractie stelt daar vragen over in de veronderstelling dat ik er meer van weet dan zij. Dat is niet het geval. Ik heb dit kunnen lezen, net als de PvdD-fractie. De gemeente Utrecht is niet de auteur en ook niet de opdrachtgever van het plan. Ik kan alleen op basis van wat ik kan lezen antwoord geven. Dat kan de PvdD-fractie zelf ook. Het is geen plan waartoe het college heeft besloten of wat aan de gemeente voorligt. De gemeente heeft bij het actieplan geen rol. Ze heeft wel haar eigen bomenambities. Die kent de PvdD-fractie ook. De PvdD-fractie heeft die ambities zelf ook. Wij rapporteren daarover.

2. Van de 70.000 bomen die voor de gemeente Utrecht zijn voorzien, zijn er in elk geval 30.000 gepland in Haarzuilens. Waar zouden de overige 40.000 bomen moeten komen?

Ik zag in de Utrechtse internetcourant iets over de 70.000 bomen. Ik heb dat niet in het rapport kunnen vinden. Net zomin als de PvdD-fractie weet ik waar die bomen moeten komen.

3. Komen deze 70.000 extra bomen bovenop de al bestaande plannen rond bomen in de gemeente Utrecht, of zijn hierin ook verrekeningen gemaakt met bestaande plannen voor bijvoorbeeld compensatie van bomenkap elders, inrichting van de openbare ruimte bij nieuwe wijken, etc.?

Wat ik zelf in het rapport lees - door het rapport te lezen zie ik dat het zowel om bestaande plannen als om nieuwe ontwikkelingen gaat. Bomen die onder de herplantplicht vallen, worden niet meegeteld. Dat is waar volgens de initiatiefnemers dit aantal over gaat.

4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat wanneer deze 70.000 bomen zijn geplant, ze vervolgens ook gezond oud kunnen worden? Is of komt er voor deze nieuwe bomen ook een plan voor het onderhoud en de verzorging?

Het aardige is dat dit rapport eigenlijk zegt dat niet alle bomen gezond oud worden. Het is in een bos normaal dat sommige bomen groot worden en andere bomen het onderspit delven, maar dat is een andere situatie dan in de gebouwde omgeving van Utrecht. Daar proberen wij steeds meer aandacht te besteden aan voldoende ruimte onder de grond, zodat er voldoende mogelijkheid is om te wortelen. Wij proberen daar steeds meer aandacht aan te geven, zodat bomen in de stad voldoende tot wasdom komen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Financiering energietransitie

Lees verder

Mondelinge vragen Olielek Merwedekanaal vervolg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer