Monde­linge vragen Olielek Merwe­dekanaal vervolg


Indiendatum: 28 jan. 2021

Half augustus 2020 raakte een deel van het Merwedekanaal vervuild met olie. De Partij voor de Dieren stelde direct vragen, eerst ‘achter de schermen’ en later ook via schriftelijke vragen 287/2020, waarop we vorige week antwoord kregen. De antwoorden choqueerden ons, enerzijds omdat het om een substantieel olielek van circa 200-250 liter ging, anderzijds omdat de olie afkomstig was van een bedrijf dat géén melding had gedaan van het lek en bij inspectie door de gemeente nog meer milieuovertredingen bleek te hebben begaan. De gemeente kwam pas meer dan een maand na het olielek in actie.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat de gemeente pas meer dan een maand na het olielek het riool heeft geïnspecteerd en gereinigd? Is door deze late actie nog extra verontreiniging in het Merwedekanaal terechtgekomen? Zo ja, wat is hieraan gedaan?

2. Om wat voor soort bedrijf gaat het? En welke milieuovertredingen hebben zij nog meer begaan? Waar moeten wij aan denken bij de hoogte van de schadeclaim?

3. Blijft het college dit bedrijf onder verscherpt toezicht houden middels (onaangekondigde) inspecties en gedurende langere tijd? Zo nee, waarom niet? Dit bedrijf neemt het duidelijk niet nauw met de milieuregels.

4. Welke maatregelen neemt het college vanaf nu extra om milieuvervuiling door bedrijven bij wie een reëel risico op vervuiling en overtredingen bestaat te voorkomen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren