Monde­linge vragen Adopteer de ijsbeer


Indiendatum: 25 jan. 2024

Mondelinge vragen 2, 25 januari 2024

Wie kent hem nog, de plastic Walvis die jarenlang in de singelgracht zwom om aandacht te vragen voor de vervuiling van de oceanen? In Amersfoort was er tot voor kort een vergelijkbaar kunstwerk, namelijk de plassende ijsbeer. De beer belicht de invloed van menselijk handelen op de natuurlijke habitat van ijsberen. Naast dat kunst er primair is voor de kunst zelf, kan het soms ook dienen als middel en gespreksonderwerp om zo de bewustwording voor grote maatschappelijke problemen te vergroten. De ijsbeer zoekt nu een nieuw onderkomen en de fracties van D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter, ChristenUnie en Partij van de Arbeid hebben daarover de volgende vragen:

1. Is het college het ermee eens dat kunstwerken in de openbare ruimte, zoals de Plastic walvis of de plassende ijsbeer, een effectief middel kunnen zijn om de bewustwording omtrent het klimaatprobleem te vergroten?

2. Acht het college een dergelijk kunstwerk, dat maatschappelijke thema's op een creatieve en opvallende manier aan de kaak stelt, passend voor de stad Utrecht?

3. Utrecht profileert zich graag als een internationaal voortrekker op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van een kunstwerk zoals de plassende ijsbeer bijdragen aan deze identiteit en het versterken van onze positie als een innovatieve en klimaatbewuste stad?

4. Kan het college nagaan welke mogelijkheden er zijn om de plassende ijsbeer naar Utrecht te halen?

5. Hoe zou het college de komst van een kunstwerk als de plassende ijsbeer naar Utrecht kunnen bekostigen? Zijn er specifieke fondsen of subsidies beschikbaar voor dit soort initiatieven, of zouden er partnerschappen met lokale instellingen en organisaties overwogen kunnen worden?

Ralph Peters, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student&Starter
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Titus Stam, PvdA
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 25 jan. 2024
Antwoorddatum: 25 jan. 2024

Mondelinge vragen 2, 25 januari 2024

Wie kent hem nog, de plastic Walvis die jarenlang in de singelgracht zwom om aandacht te vragen voor de vervuiling van de oceanen? In Amersfoort was er tot voor kort een vergelijkbaar kunstwerk, namelijk de plassende ijsbeer. De beer belicht de invloed van menselijk handelen op de natuurlijke habitat van ijsberen. Naast dat kunst er primair is voor de kunst zelf, kan het soms ook dienen als middel en gespreksonderwerp om zo de bewustwording voor grote maatschappelijke problemen te vergroten. De ijsbeer zoekt nu een nieuw onderkomen en de fracties van D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter, ChristenUnie en Partij van de Arbeid hebben daarover de volgende vragen:

1. Is het college het ermee eens dat kunstwerken in de openbare ruimte, zoals de Plastic walvis of de plassende ijsbeer, een effectief middel kunnen zijn om de bewustwording omtrent het klimaatprobleem te vergroten?

Antwoord: Allereerst het antwoord op de eerste vraag. Kunst heeft het vermogen om maatschappelijke onderwerpen te visualiseren en zichtbaar te maken. Kunst kan ook prikkelen, inspireren en verschillende moeilijke onderwerpen die onderbelicht zijn hoog op de agenda zetten. Dat geldt wat ons betreft ook voor kunst met betrekking tot klimaatverandering. We denken echter niet dat de bewustwording heel veel wordt vergroot in Utrecht door het kunstwerk waar de vragen over gaan. Het lijkt ons voor echte impact in de stad toch effectiever om de energie in concrete maatregelen te steken in plaats van in beeldvorming. Bewustwording organiseren we in Utrecht vooral door bewoners te benaderen om met concrete maatregelen aan de slag te gaan, bijvoorbeeld om het comfort in hun woning te verbeteren, de woning toekomstbestendig te maken, en dergelijke.

2. Acht het college een dergelijk kunstwerk, dat maatschappelijke thema's op een creatieve en opvallende manier aan de kaak stelt, passend voor de stad Utrecht?

Antwoord: Het antwoord op vraag 2 is dat ik de plassende ijsbeer een ontzettend leuk en spraakmakend kunstwerk vind. Ik vind het natuurlijk ook wel in Utrecht passen, maar ik vind wel meer. Gelukkig laten we ons als gemeente in onze stad op het gebied van kunst in de openbare ruimte gevraagd en ongevraagd adviseren door de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Een vraag als deze kunnen we haar ook voorleggen.

3. Utrecht profileert zich graag als een internationaal voortrekker op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van een kunstwerk zoals de plassende ijsbeer bijdragen aan deze identiteit en het versterken van onze positie als een innovatieve en klimaatbewuste stad?

Antwoord: Dan het antwoord op vraag 3. De plassende ijsbeer zou een beetje kunnen bijdragen aan het beeld van Utrecht als voortrekker op het gebied van klimaat. Ik snap dat de vragenstellers dat zo zien. Maar, in alle eerlijkheid, het uitvoeren van een ambitieus klimaatbeleid helpt meer om ons als voortrekker te profileren. We doen dat al op heel veel fronten en werken tegelijkertijd ook aan een ambitieuze klimaatvisie.

4. Kan het college nagaan welke mogelijkheden er zijn om de plassende ijsbeer naar Utrecht te halen?

Antwoord: Dan een gezamenlijk antwoord op de vragen 4 en 5. Na het enthousiasme van de raad – ik zie het aantal indieners – gaan we dit voorstel voorleggen aan de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving en bij een positief advies kan een onderzoek gestart worden welke mogelijkheden er zijn, zowel organisatorisch als financieel. Dit zullen we aan de raad voorleggen, zodat deze de afweging kan maken in verband met de dekking en eventuele andere mogelijkheden.

5. Hoe zou het college de komst van een kunstwerk als de plassende ijsbeer naar Utrecht kunnen bekostigen? Zijn er specifieke fondsen of subsidies beschikbaar voor dit soort initiatieven, of zouden er partnerschappen met lokale instellingen en organisaties overwogen kunnen worden?

Antwoord staat in beantwoording vraag 4.

Ralph Peters, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student&Starter
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Titus Stam, PvdA
Rachel Heijne, GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Waar kunnen de spreeuwen nu slapen?

Lees verder

Mondelinge vragen Houd het Zandpad beschikbaar voor sekswerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer