Monde­linge vragen Houd het Zandpad beschikbaar voor sekswerk


Indiendatum: 25 jan. 2024

Mondelinge vragen 3, 25 januari 2024

De fracties van Volt, BIJ1 en de Partij voor de Dieren zijn verbaasd over het plan van het college om tijdelijke woningen te plaatsen aan het Zandpad. Vorig jaar heeft de raad de motie aangenomen “Houd het Zandpad beschikbaar voor sekswerk”. Die motie vraagt om een tijdelijke invulling van het Zandpad die geen belemmering vormt voor sekswerk. Wij dachten bij die motie aan iets in de categorie skatebaan of groenontwikkeling, iets dat je binnen een paar maanden kan weghalen. Niet aan tijdelijke woningen.

Wij geloven niet dat het realistisch is om tijdelijke woningen te combineren met een locatie voor sekswerk. Als we uitgaan van een bouwtijd van een jaar, en daarna huurcontracten van twee jaar, betekent dit plan in onze ogen dat er geen sekswerk aan het Zandpad zou kunnen plaatsvinden tijdens de looptijd van de Sorgdragerproeftuinen. Dan houdt het college het Zandpad dus niet beschikbaar voor sekswerk en is dit plan in strijd met de motie en de duidelijk uitgesproken wens van de raad.

Daarom heb ik vandaag de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat dit plan botst met de motie, en zo nee, waarom dan niet?

2. Is er iets veranderd, zoals bijvoorbeeld dat er concrete andere locaties in beeld zijn voor sekswerk, waardoor het nu logisch is om woningen aan het Zandpad te plaatsen?

3. Voor een periode van hoeveel jaar verwacht het college dat deze tijdelijke woningen minstens aan het Zandpad zullen staan?

4. Is het college bereid om te wachten met de uitvoering van dit plan totdat de raad erover heeft kunnen debatteren?

Anton Stam, Volt
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1

Indiendatum: 25 jan. 2024
Antwoorddatum: 25 jan. 2024

Mondelinge vragen 3, 25 januari 2024

De fracties van Volt, BIJ1 en de Partij voor de Dieren zijn verbaasd over het plan van het college om tijdelijke woningen te plaatsen aan het Zandpad. Vorig jaar heeft de raad de motie aangenomen “Houd het Zandpad beschikbaar voor sekswerk”. Die motie vraagt om een tijdelijke invulling van het Zandpad die geen belemmering vormt voor sekswerk. Wij dachten bij die motie aan iets in de categorie skatebaan of groenontwikkeling, iets dat je binnen een paar maanden kan weghalen. Niet aan tijdelijke woningen.

Wij geloven niet dat het realistisch is om tijdelijke woningen te combineren met een locatie voor sekswerk. Als we uitgaan van een bouwtijd van een jaar, en daarna huurcontracten van twee jaar, betekent dit plan in onze ogen dat er geen sekswerk aan het Zandpad zou kunnen plaatsvinden tijdens de looptijd van de Sorgdragerproeftuinen. Dan houdt het college het Zandpad dus niet beschikbaar voor sekswerk en is dit plan in strijd met de motie en de duidelijk uitgesproken wens van de raad.

Daarom heb ik vandaag de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat dit plan botst met de motie, en zo nee, waarom dan niet?

Antwoord: We zijn in de brief juist ingegaan op de motie, omdat we ook getoetst hebben of het samen kan. Wij denken dat dit ruimtelijk mogelijk is, maar we moeten dat nog verder uitwerken. Juist vanwege de motie hebben wij dat getoetst. Sowieso, als de indieners van deze vragen van mening zijn dat dit bij voorbaat niet kan, verbaast het me wel dat nu pas deze mondelinge vragen worden gesteld terwijl zij er al meer dan een halfjaar van op de hoogte zijn dat dit op het lijstje staat. Dan hadden zij ook het initiatief kunnen nemen om aan de raad voor te leggen om het van het lijstje af te halen en dat is niet gebeurd. Dan is het ook logisch dat wij zo’n locatie verkennen en bij een po positieve toets de raad melden dat wij daarmee verder gaan. De indiener had dit een halfjaar eerder ook echt aanhangig kunnen maken, want er zijn verschillende raadsdebatten over gevoerd.

2. Is er iets veranderd, zoals bijvoorbeeld dat er concrete andere locaties in beeld zijn voor sekswerk, waardoor het nu logisch is om woningen aan het Zandpad te plaatsen?

Antwoord: Er is niets veranderd. We hebben heel urgente en dringende oproepen vanuit de raad en vanuit de samenleving om met het gebrek aan woningen voor kwetsbare mensen aan de slag te gaan. Dat doen we. We weten allemaal hoe ingewikkeld het is om daar locaties voor te vinden. Deze was al langer in beeld en daar gaan we dus mee aan de slag.

3. Voor een periode van hoeveel jaar verwacht het college dat deze tijdelijke woningen minstens aan het Zandpad zullen staan?

Antwoord: Als er tijdelijke woningen komen – het is nog geen gelopen race – verwachten wij dat dit voor een periode van 10 – 15 jaar is. 15 jaar is altijd beter voor de business case, dus financieel. Tien jaar is soms nodig, bijvoorbeeld vanwege een geluidsbelaste locatie. Dat is hier wellicht niet gelijk aan de hand.

4. Is het college bereid om te wachten met de uitvoering van dit plan totdat de raad erover heeft kunnen debatteren?

Antwoord: Wat mij betreft, gaan wij ermee door. Nogmaals, de indieners hebben alle kansen gehad en als de raad dit alsnog wil blokkeren, staat hem dat altijd vrij. Vooralsnog gaan wij door en dat betekent in dit geval het opstellen van een bouwenveloppe. Dan wordt het financieel preciezer en moeten we allerlei dingen ook meer onderbouwen, waaronder ook de manier waarop wij denken dat die twee functies te combineren zijn. Nogmaals, wij negeren de oproep van de raad niet en we nemen hem juist mee in dit proces. Dan komen we ook met een manier om dat samen op te laten lopen. Ik moet er overigens bij zeggen dat wij in coalitieverband met elkaar hebben afgesproken dat dit niet de eerste locatie is waar we naar kijken voor sekswerk. We hebben de locatie wel in beeld en wij houden haar beschikbaar, maar niet als eerste.

Anton Stam, Volt
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Adopteer de ijsbeer

Lees verder

Schriftelijke vragen De paddentrek komt er weer aan, en andere amfibieperikelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer