Monde­linge vragen Afbetalen schulden gedu­peerden toesla­gen­af­faire


Indiendatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 6, donderdag 20 mei 2021

De gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn het slachtoffer geworden van een ongekend onrecht. De overheid heeft hen willens en wetens in het nauw gedreven en in de grote (financiële) problemen gebracht. Inmiddels is beterschap beloofd en gaan de schulden worden kwijtgescholden, maar weer gaat er van alles mis en laat het Rijk te lang op zich wachten.

De gemeente Rotterdam wacht niet op het Rijk en heeft versneld de schulden afbetaald. Een mooi voorbeeld hoe de gemeente lokaal het verschil kan maken in dit grote onrecht. De burgemeester heeft eerder al een hulplijn geopend om mensen zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Een mooie stap wat ons ook in staat stelt de gedupeerden zo snel mogelijk te helpen.

1. Kan het college aangegeven of alle gedupeerden van de toeslagenaffaire in Utrecht inmiddels in beeld zijn? Hoe heeft de geopende hulplijn hierbij geholpen?

2. Is het college het met de fracties eens dat ook Utrecht het voortouw moet nemen, de problematische schulden zo snel mogelijk moet overnemen en afbetalen en hiervoor niet op het Rijk moet wachten?

3. Kan het college toezeggen dat de gemeente zelf als schuldeiser zich in ieder geval niet zal melden bij de gedupeerden?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP
Anne-Marijke Podt, D66
Julia van Ophem, S&S
Bert van Steeg, CDA
Janneke Admiraal, CU
Julia Kleinrensink, GroenLinks

Indiendatum: 20 mei 2021
Antwoorddatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 6, donderdag 20 mei 2021

De gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn het slachtoffer geworden van een ongekend onrecht. De overheid heeft hen willens en wetens in het nauw gedreven en in de grote (financiële) problemen gebracht. Inmiddels is beterschap beloofd en gaan de schulden worden kwijtgescholden, maar weer gaat er van alles mis en laat het Rijk te lang op zich wachten.

De gemeente Rotterdam wacht niet op het Rijk en heeft versneld de schulden afbetaald. Een mooi voorbeeld hoe de gemeente lokaal het verschil kan maken in dit grote onrecht. De burgemeester heeft eerder al een hulplijn geopend om mensen zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Een mooie stap wat ons ook in staat stelt de gedupeerden zo snel mogelijk te helpen.

1. Kan het college aangegeven of alle gedupeerden van de toeslagenaffaire in Utrecht inmiddels in beeld zijn? Hoe heeft de geopende hulplijn hierbij geholpen?

Iedereen die zich bij de Belastingdienst heeft gemeld als gedupeerde, is in beeld. Wij hebben eerst een lijst gekregen met 700 mogelijk gedupeerden en later zijn er nog eens 200 bijgekomen. Voordat wij deze lijsten kregen, hadden ongeveer 40 Utrechters gebruikgemaakt van de lokale hulplijn. Het aantal ouders dat zich heeft gemeld, is veel groter dan eerst was geschat. Dat is ook landelijk het beeld. Of wij daarmee alle gedupeerde ouders in beeld hebben, is niet zeker. Er melden zich bij de Belastingdienst nog steeds mensen. Lokalis doet alle ouders een hulpaanbod, eerst schriftelijk en daarna telefonisch.

2. Is het college het met de fracties eens dat ook Utrecht het voortouw moet nemen, de problematische schulden zo snel mogelijk moet overnemen en afbetalen en hiervoor niet op het Rijk moet wachten?

Vindt het college dat Utrecht het voortouw moet nemen om problematische schulden zo snel mogelijk moet overnemen en afbetalen? Wij zijn het met de fracties eens dat gedupeerde ouders zo snel mogelijk zekerheid en duidelijkheid moeten krijgen. Wij zouden het liefst alle gedupeerde Utrechters meteen willen helpen om hun schulden definitief op te lossen, maar zonder regeling van het Rijk kan dat voor de meeste gedupeerden helaas niet. Er moet nog een wet worden aangenomen om kwijtschelding van overheidsschulden te regelen. Er worden landelijke met andere schuldeisers afspraken gemaakt. De VNG vraagt gemeenten daarop te wachten. Daarmee zou een wirwar aan lokale oplossingen worden voorkomen die een landelijke oplossing juist bemoeilijken. Op zichzelf is de oproep begrijpelijk, maar er is wél een groep waarvan wij het verantwoord vinden om versneld tot een oplossing te komen en om van het advies af te wijken. Dat zijn gedupeerden met een saneringskrediet. Die zullen wij nu al kwijtschelding geven. Wij zijn in die gevallen de enige schuldeiser. De andere schulden zijn al eerder afgekocht. Deze ouders helpen wij hiermee om het hoofdstuk schulden sneller af te sluiten. Voor gedupeerden in een schuldbemiddelingstraject kan dat helaas niet. Dat is een schuldregeling waarbij pas na afloop door de schuldeisers kwijtschelding wordt verleend. Daarmee stoppen, garandeert niet dat mensen echt geholpen zijn. Wij kennen drie gedupeerde ouders die in zo'n regeling zitten. Die ouders lossen niet meer af, maar wij kunnen de schuldregeling nog niet volledig beëindigen. Dat kan pas als alle overheidspartijen hun vorderingen kwijtschelden en als bekend is hoe de private schulden worden afgelost. Dat geldt ook voor de inwoners die wél schulden hebben, maar niet in een schuldregeling zitten. Het moratorium blijft hierbij van kracht.

3. Kan het college toezeggen dat de gemeente zelf als schuldeiser zich in ieder geval niet zal melden bij de gedupeerden?

Ja.


Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP
Anne-Marijke Podt, D66
Julia van Ophem, S&S
Bert van Steeg, CDA
Janneke Admiraal, CU
Julia Kleinrensink, GroenLinks