Monde­linge vragen Afbetalen schulden gedu­peerden toesla­gen­af­faire


Indiendatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 6, donderdag 20 mei 2021

De gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn het slachtoffer geworden van een ongekend onrecht. De overheid heeft hen willens en wetens in het nauw gedreven en in de grote (financiële) problemen gebracht. Inmiddels is beterschap beloofd en gaan de schulden worden kwijtgescholden, maar weer gaat er van alles mis en laat het Rijk te lang op zich wachten.

De gemeente Rotterdam wacht niet op het Rijk en heeft versneld de schulden afbetaald. Een mooi voorbeeld hoe de gemeente lokaal het verschil kan maken in dit grote onrecht. De burgemeester heeft eerder al een hulplijn geopend om mensen zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Een mooie stap wat ons ook in staat stelt de gedupeerden zo snel mogelijk te helpen.

1. Kan het college aangegeven of alle gedupeerden van de toeslagenaffaire in Utrecht inmiddels in beeld zijn? Hoe heeft de geopende hulplijn hierbij geholpen?

2. Is het college het met de fracties eens dat ook Utrecht het voortouw moet nemen, de problematische schulden zo snel mogelijk moet overnemen en afbetalen en hiervoor niet op het Rijk moet wachten?

3. Kan het college toezeggen dat de gemeente zelf als schuldeiser zich in ieder geval niet zal melden bij de gedupeerden?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP
Anne-Marijke Podt, D66
Julia van Ophem, S&S
Bert van Steeg, CDA
Janneke Admiraal, CU
Julia Kleinrensink, GroenLinks