Monde­linge vragen Verdwenen bomen Moreels­epark


Indiendatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 2, donderdag 20 mei 2021

Tot voor kort waren de restanten van een aantal bomen in het Moreelsepark aan de Catharijnesingel zichtbaar. Na meer dan een jaar werden de stompen verwijderd, nadat GroenLinks hier aandacht voor had gevraagd in het debat over de evaluatie van het bomenbeleid.

Het was de verwachting dat er gauw weer nieuwe bomen geplant zouden worden, vanwege de in Utrecht geldende herplantplicht. Tot onze verbazing echter, werden de twee boomplekken in de stoep gevuld met tegels en bleef ook de derde plek in het park zonder boom.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen:

 1. Is de wethouder het met onze fracties eens dat er in Utrecht zo veel mogelijk bomen herplant moeten worden, zeker in het Stationsgebied? Zo nee, waarom niet?
 2. Waarom zijn de betreffende bomen nog niet vervangen door nieuwe?
 3. Is de wethouder het met onze fracties eens dat tijdens het NK tegelwippen, waar Utrecht aan mee doet en dat we natuurlijk van harte hopen te gaan winnen, het een slecht signaal is om extra tegels te leggen op deze plekken? Zo nee, waarom niet?
 4. Is de wethouder bereid om zo spoedig mogelijk op deze plekken óf zo dichtbij als mogelijk bomen te herplanten van een zo groot mogelijk formaat? Zo nee, waarom niet?

  Erwin Virginia, GroenLinks
  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 20 mei 2021
Antwoorddatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 2, donderdag 20 mei 2021

Tot voor kort waren de restanten van een aantal bomen in het Moreelsepark aan de Catharijnesingel zichtbaar. Na meer dan een jaar werden de stompen verwijderd, nadat GroenLinks hier aandacht voor had gevraagd in het debat over de evaluatie van het bomenbeleid.

Het was de verwachting dat er gauw weer nieuwe bomen geplant zouden worden, vanwege de in Utrecht geldende herplantplicht. Tot onze verbazing echter, werden de twee boomplekken in de stoep gevuld met tegels en bleef ook de derde plek in het park zonder boom.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen:

 1. Is de wethouder het met onze fracties eens dat er in Utrecht zo veel mogelijk bomen herplant moeten worden, zeker in het Stationsgebied? Zo nee, waarom niet?
 2. Waarom zijn de betreffende bomen nog niet vervangen door nieuwe?
 3. Is de wethouder het met onze fracties eens dat tijdens het NK tegelwippen, waar Utrecht aan mee doet en dat we natuurlijk van harte hopen te gaan winnen, het een slecht signaal is om extra tegels te leggen op deze plekken? Zo nee, waarom niet?
 4. Is de wethouder bereid om zo spoedig mogelijk op deze plekken óf zo dichtbij als mogelijk bomen te herplanten van een zo groot mogelijk formaat? Zo nee, waarom niet?

  Erwin Virginia, GroenLinks
  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

  Voorzitter! Dank voor de gestelde vragen. Het is duidelijk dat wij graag een groene openbare ruimte hebben waar, als het maar even passend is, zoveel mogelijk bomen zijn en er zo weinig mogelijk verharding is, vandaar ons credo "groen, tenzij". Dat geldt ook hier, misschien wel in het bijzonder, omdat wij weten dat het Stationsgebied en de binnenstad nog niet uitblinken voor zover het groen betreft. Dat geldt in de hele stad en zeker ook hier. Dat zal ook gebeuren. In de tweede helft van 2021 verwachten wij deze straat of dit gebied opnieuw in te richten. Dat is het moment om alles goed neer te leggen, inclusief beplanting. Omdat dit nog een aantal maanden duurt, zijn de gaten even dichtgemaakt, ook voor de veiligheid van de mensen die deze plek passeren. Dat is de verklaring waarom de gaten tijdelijk, provisorisch, zijn dichtgemaakt. Op de lange termijn zal hier een herinrichting komen die uitgaat van "groen tenzij" en van beplanting waar dat maar even kan.