Monde­linge vragen Verdwenen bomen Moreels­epark


Indiendatum: 11 mei 2021

Mondelinge vragen 2, donderdag 11 mei 2021

Tot voor kort waren de restanten van een aantal bomen in het Moreelsepark aan de Catharijnesingel zichtbaar. Na meer dan een jaar werden de stompen verwijderd, nadat GroenLinks hier aandacht voor had gevraagd in het debat over de evaluatie van het bomenbeleid.

Het was de verwachting dat er gauw weer nieuwe bomen geplant zouden worden, vanwege de in Utrecht geldende herplantplicht. Tot onze verbazing echter, werden de twee boomplekken in de stoep gevuld met tegels en bleef ook de derde plek in het park zonder boom.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen:

  1. Is de wethouder het met onze fracties eens dat er in Utrecht zo veel mogelijk bomen herplant moeten worden, zeker in het Stationsgebied? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom zijn de betreffende bomen nog niet vervangen door nieuwe?
  3. Is de wethouder het met onze fracties eens dat tijdens het NK tegelwippen, waar Utrecht aan mee doet en dat we natuurlijk van harte hopen te gaan winnen, het een slecht signaal is om extra tegels te leggen op deze plekken? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de wethouder bereid om zo spoedig mogelijk op deze plekken óf zo dichtbij als mogelijk bomen te herplanten van een zo groot mogelijk formaat? Zo nee, waarom niet?

    Erwin Virginia, GroenLinks
    Ane Sasbrink, Partij voor de Dieren