Monde­linge vragen Geen bomenkap voor terrassen


Indiendatum: 20 mei 2021

Mondelinge vragen 10, 20 mei 2021

Bij horecaonderneming Tiger Mama aan de Voorstraat zijn twee bomen gekapt. Het gaat om bomen, waarvan er één dood zou zijn en de ander aangetaste wortels zou hebben. Na kap van de bomen heeft de horecaonderneming een terras aangelegd. De Partij voor de Dieren vindt het niet acceptabel als bomen gekapt worden en/of niet herplant worden vanwege het aanleggen dan wel vergroten van een terras. Economie zou het dan winnen van ecologie, en in tijden van klimaat- en biodiversiteitscrisis is dit ongewenst. Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. Waarom zijn de bewuste bomen gekapt en is er onderzocht of met ondersteunende maatregelen de bomen langer behouden konden blijven?

2. Is voor het kappen van deze bomen een vergunning aangevraagd? Zo nee, gaat het college optreden tegen illegale kap?

3. Waarom vindt op deze plek geen herplant van bomen plaats conform de Utrechtse herplantplicht?

4. Is het college bereid om de eigenaar van de onderneming hierop aan te spreken en herplanting van de twee bomen op te leggen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren