Schrif­te­lijke vragen Fossielvrij ABP


Indiendatum: 18 mei 2021

Schriftelijke vragen 134/2021

Het ABP investeert nog steeds volop in bedrijven die op ramkoers liggen met de doelstellingen uit het klimaatakkoord, zoals Shell. Op dinsdag 18 mei vindt de aandeelhoudersvergadering van Shell plaats. Het ABP heeft € 479 miljoen aan beleggingen in Shell, waarvan, volgens actiegroep Fossielvrij, grofweg € 722.535 toe te rekenen is aan beleggingen voor pensioenen van Utrechtse gemeenteambtenaren. Actiegroep Fossielvrij vraagt de Gemeente Utrecht om er bij het ABP op aan te dringen om te stoppen met alle fossiele investeringen, waaronder de investeringen in Shell. Ook vragen zij de Gemeente Utrecht om zich hier hard voor te maken binnen VNG-verband.

Het ABP heeft recentelijk aangegeven dat het hoopt dat de investeringen in 'betaalbare en hernieuwbare energie' in 2021 voor het eerst groter zullen zijn dan investeringen in fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool. Wetenschappers geven echter aan dat van een daadwerkelijk kantelpunt geen sprake is, dat het ABP geen duidelijke 'exit-strategie' weg van fossiel heeft en dat er de laatste 10 jaar dramatisch weinig veranderd is aan het investeringspatroon van het ABP. Uit onderzoek is verder gebleken dat pensioenfondsen fossiele investeringen veel sneller zouden kunnen afstoten zonder dat dat significante invloed heeft op beleggingsprestaties.

Inmiddels is Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht, een actiegroep die zes Utrechtse hoge onderwijsinstellingen vertegenwoordigt, een campagne en petitie gestart tegen het beleid van pensioenfonds ABP. Zij geven aan zich onvrijwillig medeplichtig te voelen aan het veroorzaken van klimaatverandering. De petitie is inmiddels al meer dan 1.200 keer ondertekend. Het college heeft in reactie op eerdere vragen over dit onderwerp (schriftelijke vragen 253/2020) aangegeven dat zij de fossiele investeringen graag zo snel mogelijk afgebouwd wil hebben, maar snapt dat het afbouwen van de fossiele fondsen van het ABP tijd kost.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben over het voorgaande enkele vragen:

1. Is het college het met de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat huidige investeringen die het ABP doet niet passen bij de duurzame koers die het ABP zegt te willen inslaan, en al helemaal niet bij de duurzame ambities van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat ABP te traag te werk gaat in het stoppen met het doen van investeringen in fossiele brandstoffen, en dat ABP meer aansporing nodig heeft om de tijdlijn die het pensioenfonds in deze voor ogen heeft te verkorten? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid er - eventueel in samenwerking met andere gemeenten of via de VNG- bij het ABP op aan te dringen om door een externe wetenschappelijke commissie te laten toetsen op welke manier de fossiele fondsen zo snel mogelijk afgebouwd kunnen worden?

4. Is het college bereid de verzoeken van Fossielvrij in te willigen en er bij het ABP op aan te dringen dat alle fossiele investeringen worden gestopt, en zich daar ook hard voor te maken binnen de VNG?

Heleen de Boer, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 18 mei 2021
Antwoorddatum: 16 jun. 2021

Schriftelijke vragen 134/2021

Het ABP investeert nog steeds volop in bedrijven die op ramkoers liggen met de doelstellingen uit het klimaatakkoord, zoals Shell. Op dinsdag 18 mei vindt de aandeelhoudersvergadering van Shell plaats. Het ABP heeft € 479 miljoen aan beleggingen in Shell, waarvan, volgens actiegroep Fossielvrij, grofweg € 722.535 toe te rekenen is aan beleggingen voor pensioenen van Utrechtse gemeenteambtenaren. Actiegroep Fossielvrij vraagt de Gemeente Utrecht om er bij het ABP op aan te dringen om te stoppen met alle fossiele investeringen, waaronder de investeringen in Shell. Ook vragen zij de Gemeente Utrecht om zich hier hard voor te maken binnen VNG-verband.

Het ABP heeft recentelijk aangegeven dat het hoopt dat de investeringen in 'betaalbare en hernieuwbare energie' in 2021 voor het eerst groter zullen zijn dan investeringen in fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool. Wetenschappers geven echter aan dat van een daadwerkelijk kantelpunt geen sprake is, dat het ABP geen duidelijke 'exit-strategie' weg van fossiel heeft en dat er de laatste 10 jaar dramatisch weinig veranderd is aan het investeringspatroon van het ABP. Uit onderzoek is verder gebleken dat pensioenfondsen fossiele investeringen veel sneller zouden kunnen afstoten zonder dat dat significante invloed heeft op beleggingsprestaties.

Inmiddels is Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht, een actiegroep die zes Utrechtse hoge onderwijsinstellingen vertegenwoordigt, een campagne en petitie gestart tegen het beleid van pensioenfonds ABP. Zij geven aan zich onvrijwillig medeplichtig te voelen aan het veroorzaken van klimaatverandering. De petitie is inmiddels al meer dan 1.200 keer ondertekend. Het college heeft in reactie op eerdere vragen over dit onderwerp (schriftelijke vragen 253/2020) aangegeven dat zij de fossiele investeringen graag zo snel mogelijk afgebouwd wil hebben, maar snapt dat het afbouwen van de fossiele fondsen van het ABP tijd kost.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben over het voorgaande enkele vragen:

1. Is het college het met de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat huidige investeringen die het ABP doet niet passen bij de duurzame koers die het ABP zegt te willen inslaan, en al helemaal niet bij de duurzame ambities van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

We zijn met u eens dat investeringen in fossiele industrie niet aansluiten bij de duurzame ambities van
de stad. We verwijzen in dit kader naar de eerdere beantwoording van Schriftelijke Vragen 253/2020.

2. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat ABP te traag te werk gaat in het stoppen met het doen van investeringen in fossiele brandstoffen, en dat ABP meer aansporing nodig heeft om de tijdlijn die het pensioenfonds in deze voor ogen heeft te verkorten? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn met u eens dat versnelling gewenst is. Het ABP zit niet stil en heeft doelstellingen en termijnen gesteld om te stoppen met het doen van investeringen in fossiele brandstoffen. In lijn met onze ambities kan dit niet snel genoeg gaan. Tegelijk beseffen wij dat een zorgvuldige aanpassing van het complexe beleggingsbeleid bij het ABP tijd kost.

3. Is het college bereid er - eventueel in samenwerking met andere gemeenten of via de VNG- bij het ABP op aan te dringen om door een externe wetenschappelijke commissie te laten toetsen op welke manier de fossiele fondsen zo snel mogelijk afgebouwd kunnen worden?

Ja, wij zijn bereid om deze mogelijkheid te onderzoeken en zijn hierover in gesprek met de VNG en de Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).

4. Is het college bereid de verzoeken van Fossielvrij in te willigen en er bij het ABP op aan te dringen dat alle fossiele investeringen worden gestopt, en zich daar ook hard voor te maken binnen de VNG?

Ja, wij zien net als u het grote belang van een versnelde afbouw van investeringen in de fossiele industrie. Wij zullen dan ook, zoals eerder aangegeven bij de beantwoording van Schriftelijke Vragen 253/2020, waar mogelijk binnen de directe invloedsfeer van de gemeente Utrecht het thema duurzaamheid zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen bij het ABP en de VNG.

Heleen de Boer, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Hoe ziet de opvang voor dak-/thuislozen er in de toekomst uit?

Lees verder

Mondelinge vragen Geen bomenkap voor terrassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer