Monde­linge vragen Afval bij evene­menten


Indiendatum: 8 jun. 2023

Mondelinge vragen 2, 8 juni 2023

Afgelopen zaterdag ontving onze stad vele bezoekers voor de vijfde editie van Canal Pride. Evenementen als deze leveren veel lol, maar ook veel afval op. Dat betekent risico’s voor dieren en milieu én een hoop werk voor de medewerkers van Stadsbedrijven.

Wat ons opviel waren de verschillen in hoe met afvalbeheer om werd gegaan:

  • Op bepaalde plekken in de stad waren extra afvalbakken geplaatst
  • Op andere plekken echt te weinig (bijvoorbeeld op Paardenveld)
  • Er liepen “blikverzamelaars” door de stad, maar ook hier: zij waren niet overal zichtbaar

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Op welke manier is getracht de afvalstromen zoveel mogelijk te beperken? Zijn herbruikbare bekers bijvoorbeeld verplicht voor de aanwezige horeca?
  2. Hoe is bepaald op welke plekken afvalbakken en afvalinzamelaars zijn ingezet? Waren dit er achteraf voldoende?
  3. Is het college het met de indieners eens dat in principe op alle locaties waar bezoekers te verwachten zijn afvalbakken geplaatst moeten worden, om zwerfvuil te voorkomen?
  4. In het algemeen, gezien de ervaringen uit deze en andere evenementen, welke verbeteringsmogelijkheden ziet het college nog voor beter afvalbeheer bij evenementen?

Joost Vasters, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Rob van den Enk, Student & Starter

Indiendatum: 8 jun. 2023
Antwoorddatum: 8 jun. 2023

Mondelinge vragen 2, 8 juni 2023

Afgelopen zaterdag ontving onze stad vele bezoekers voor de vijfde editie van Canal Pride. Evenementen als deze leveren veel lol, maar ook veel afval op. Dat betekent risico’s voor dieren en milieu én een hoop werk voor de medewerkers van Stadsbedrijven.

Wat ons opviel waren de verschillen in hoe met afvalbeheer om werd gegaan:

  • Op bepaalde plekken in de stad waren extra afvalbakken geplaatst
  • Op andere plekken echt te weinig (bijvoorbeeld op Paardenveld)
  • Er liepen “blikverzamelaars” door de stad, maar ook hier: zij waren niet overal zichtbaar

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Op welke manier is getracht de afvalstromen zoveel mogelijk te beperken? Zijn herbruikbare bekers bijvoorbeeld verplicht voor de aanwezige horeca?

De Canal Pride was inderdaad een feest voor iedereen en volgens mij ook echt een feest om heel erg trots op te zijn als stad. Ons is ook het afval opgevallen, ook al hebben we uiteraard ons best gedaan om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo hebben we langs de routes en op de feestlocaties extra afvalbakken geplaatst en evenementencontainers en afvalinzamelaars ingezet. Maar er is nog een wereld te winnen. Voor de volgende editie willen we dan ook kijken of meer herbruikbare bekers kunnen worden ingezet. In Wijk C werd al wel voor een deel gewerkt met het retoursysteem voor de bekers en hiervoor werd gebruik gemaakt van de subsidieregeling Duurzame evenementen. Dus dat is wel gebeurd.

2. Hoe is bepaald op welke plekken afvalbakken en afvalinzamelaars zijn ingezet? Waren dit er achteraf voldoende?

De keuze voor de locaties is gebaseerd op de ervaringen met eerdere edities en zijn punten waar veel mensen samenkomen, onder andere op de verschillende bruggen. We moeten constateren dat er locaties zijn waar we nog meer voorzieningen zullen moeten treffen.

3. Is het college het met de indieners eens dat in principe op alle locaties waar bezoekers te verwachten zijn afvalbakken geplaatst moeten worden, om zwerfvuil te voorkomen?

Ja. Als ideaal delen wij dat principe, maar de vraag is wel in hoeverre dat realistisch is. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij omgaan met de woon- en leefomgeving.

4. In het algemeen, gezien de ervaringen uit deze en andere evenementen, welke verbeteringsmogelijkheden ziet het college nog voor beter afvalbeheer bij evenementen?

Het antwoord op de laatste vraag is dat de aanpak om te komen tot minder afval echt een gezamenlijke bewustwording en verantwoordelijkheid van de organisatie, de gemeente, deelnemers en bezoekers is. Wij zien dat er iedere editie verbeteringen optreden. Tegelijkertijd blijven er, zoals gezegd, voldoende uitdagingen. Op het punt van de inzameling van afval en het voorkomen ervan, constateren we met de vragenstellers dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Dit is, zoals ook bij eerdere edities het geval was, onderdeel van de evaluatie van de huidige editie en van de voorbereiding op de volgende editie. Met de subsidieregeling Duurzame evenementen en de focus op gezondheid en duurzaamheid in het Evenementenfonds stimuleren we organisatoren om die betere keuzes ook te maken. Ook komt er een verbod op single-use plastics de komende periode, wat hopelijk voor een grote verbeterslag zal zorgen.

Joost Vasters, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Rob van den Enk, Student & Starter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Duurzaamheidsverslag: dierenwelzijn, natuur en groene leefomgeving

Lees verder

Schriftelijke vragen Plasticvrije terrassen in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer