Schrif­te­lijke vragen Plas­tic­vrije terrassen in Utrecht


Indiendatum: 16 jun. 2023

Schriftelijke vragen 119/2023

Op 7 juni 2023 berichtte de Telegraaf dat in Amsterdam (op de Nieuwmarkt) een aantal horecazaken voortaan plasticvrij door het leven gaat. Ze weren vanaf nu alle wegwerpplastics van hun terras, zoals honingstaafjes, melkcupjes en koekjesverpakkingen, die gemakkelijk kunnen wegwaaien en zo op straat en in de gracht terechtkomen. De dagelijks bestuurder van Amsterdam Centrum tekende hiertoe samen met 7 horecaondernemers de Plasticvrij Terrasverklaring. Hier berichtte de gemeente Amsterdam heel enthousiast over: “Amsterdam is wereldwijd de eerste Plastic Smart City en streeft ernaar in 2023 het plastic zwerfafval in de stad met 30 procent te verminderen en in 2030 volledig plastic zwerfafvalvrij te zijn.” Op de kaart met deelnemers op https://plasticvrijterras.com/kaart-met-deelnemers is te zien dat nog geen horecagelegenheden in Utrecht zich hebben aangesloten.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kende het college dit initiatief al en zo ja/nee, wat vindt het college hiervan?

2. Vindt het college het net als de Partij voor de Dieren een goed idee als horecaondernemers in Utrecht zich ook zo spoedig mogelijk bij het initiatief Plastic Vrij Terras aansluiten? Zo ja, welke rol ziet het college hier voor zichzelf weggelegd? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om – net als de dagelijks bestuurder van Amsterdam Centrum – het initiatief mede te ondertekenen en actief met horecaondernemers in gesprek te gaan om zich ook hierbij aan te sluiten? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om – als zij toch in gesprek gaat met horecaondernemers – de ondernemers erop te wijzen dat het sowieso duurzamer is om de rollen om te draaien en alleen koekjes, suiker, melk, honing, roerstaafjes e.d. bij bestellingen aan klanten te geven als die klanten er daadwerkelijk om vragen? Op die manier wordt er een stuk minder weggegooid. Zo nee, waarom niet?

5. Erkent het college dat op deze manier verspilling kan worden tegengegaan en voorkomen wordt dat er veel onnodig wordt meegegeven aan klanten, wat vervolgens in veel gevallen rechtstreeks zonder geconsumeerd te worden in de prullenbak belandt? Zo nee, waarom niet?

Op 12 december 2019 vroeg de Partij voor de Dieren middels mondelinge vragen of de gemeente Utrecht zich – net als Amsterdam – wilde aansluiten bij Plastic Smart Cities. Het college gaf toen aan dat ze eerst onderzoek wilde doen, wilde overleggen en ervaringen opdoen.

6. Wat is nu de stand van zaken? Zou het college het nu wel voor zich zien om zich aan te sluiten bij Plastic Smart Cities? Zo nee, waarom niet?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt

Indiendatum: 16 jun. 2023
Antwoorddatum: 24 aug. 2023

Schriftelijke vragen 119/2023

Op 7 juni 2023 berichtte de Telegraaf dat in Amsterdam (op de Nieuwmarkt) een aantal horecazaken voortaan plasticvrij door het leven gaat. Ze weren vanaf nu alle wegwerpplastics van hun terras, zoals honingstaafjes, melkcupjes en koekjesverpakkingen, die gemakkelijk kunnen wegwaaien en zo op straat en in de gracht terechtkomen. De dagelijks bestuurder van Amsterdam Centrum tekende hiertoe samen met 7 horecaondernemers de Plasticvrij Terrasverklaring. Hier berichtte de gemeente Amsterdam heel enthousiast over: “Amsterdam is wereldwijd de eerste Plastic Smart City en streeft ernaar in 2023 het plastic zwerfafval in de stad met 30 procent te verminderen en in 2030 volledig plastic zwerfafvalvrij te zijn.” Op de kaart met deelnemers op https://plasticvrijterras.com/kaart-met-deelnemers is te zien dat nog geen horecagelegenheden in Utrecht zich hebben aangesloten.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kende het college dit initiatief al en zo ja/nee, wat vindt het college hiervan?

Ja, wij zijn bekend met meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en het reduceren van plastic en zwerfafval waaronder plasticvrije terrassen. Het college vindt het een goede zaak dat er meerdere initiatieven zijn om plastic te reduceren en in te zetten op bewustwording van ondernemers en consumenten.

2. Vindt het college het net als de Partij voor de Dieren een goed idee als horecaondernemers in Utrecht zich ook zo spoedig mogelijk bij het initiatief Plastic Vrij Terras aansluiten? Zo ja, welke rol ziet het college hier voor zichzelf weggelegd? Zo nee, waarom niet?

Plastic Vrij Terras is een initiatief van horecaondernemers die het gebruik van (wegwerp)plastic op terrassen in de vorm van bijvoorbeeld melkcupjes, koekjesverpakkingen en honingstaafjes wil reduceren. Horecaondernemers krijgen via de website www.plasticvrijterras.nl adviezen over alternatieven voor plastic. Horecaondernemers kunnen zich hiervoor digitaal aanmelden. Er is geen controle of certificering. De rol van de gemeente lijkt vooral symbolisch.

Volgens informatie van de website zijn er op dit moment in Utrecht geen ondernemers aangesloten bij dit initiatief. In Utrecht zien we veel horecaondernemers die zich bewust zijn van de leefomgeving en koplopers zijn in bijvoorbeeld een duurzame menukaart, lokale producten en - samenwerking, duurzame bevoorrading, reduceren van afval en plastic. Het college is verheugd dat veel ondernemers in Utrecht bezig zijn met verduurzaming. Met KHN (koninklijke Horeca Nederland) zijn we in overleg hoe we ondernemers kunnen ondersteunen in de doelstellingen van verduurzaming in de horeca. We zullen de mogelijkheden voor het reduceren van plastic en dit initiatief onder de aandacht brengen. Of horecaondernemers de keuze maken om zich aan te sluiten bij het initiatief Plasticvrije Terrassen laten we aan hen.

3. Is het college bereid om – net als de dagelijks bestuurder van Amsterdam Centrum – het initiatief mede te ondertekenen en actief met horecaondernemers in gesprek te gaan om zich ook hierbij aan te sluiten? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn bereid om dit te ondersteunen indien dit vanuit de Utrechtse horeca van toegevoegde waarde wordt gezien. Het is een initiatief van ondernemers voor ondernemers. De rol van de overheid is beperkt, maar we kunnen als gemeente wellicht bijdragen aan de bekendheid van het initiatief en bewustwording rond plastic. We zijn voortdurend met de horeca en KHN in gesprek over diverse onderwerpen, waaronder duurzaamheid. We voeren het gesprek in de breedte en zijn voornemens in de volgende horecabrief (gepland in Q2-2024) in te gaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de horeca, ook in relatie tot onze ambities op het gebied van circulariteit.

4. Is het college bereid om – als zij toch in gesprek gaat met horecaondernemers – de ondernemers erop te wijzen dat het sowieso duurzamer is om de rollen om te draaien en alleen koekjes, suiker, melk, honing, roerstaafjes e.d. bij bestellingen aan klanten te geven als die klanten er daadwerkelijk om vragen? Op die manier wordt er een stuk minder weggegooid. Zo nee, waarom niet?

Er zijn meerdere overleggen – ambtelijk en bestuurlijk – met KHN en CMU (Centrum Management Utrecht) waarin we spreken over verduurzaming en andere ontwikkelingen. Deze suggestie zullen we bespreken met hen en vragen dit onder de aandacht te brengen van hun leden en achterban.

5. Erkent het college dat op deze manier verspilling kan worden tegengegaan en voorkomen wordt dat er veel onnodig wordt meegegeven aan klanten, wat vervolgens in veel gevallen rechtstreeks zonder geconsumeerd te worden in de prullenbak belandt? Zo nee, waarom niet?

Ja. Aan de andere kant kunnen verpakkingsmiddelen helpen om verspilling tegen te gaan door te zorgen voor een langere houdbaarheid van producten. Dat hangt af van de situatie. We nemen dit onderwerp mee in de gesprekken genoemd in antwoord 4.

Op 12 december 2019 vroeg de Partij voor de Dieren middels mondelinge vragen of de gemeente Utrecht zich – net als Amsterdam – wilde aansluiten bij Plastic Smart Cities. Het college gaf toen aan dat ze eerst onderzoek wilde doen, wilde overleggen en ervaringen opdoen.

6. Wat is nu de stand van zaken? Zou het college het nu wel voor zich zien om zich aan te sluiten bij Plastic Smart Cities? Zo nee, waarom niet?

In het laatste kwartaal van dit jaar wordt de nieuwe visie circulair gedeeld met de gemeenteraad. Daarin nemen we doelstellingen op die overeenkomen met de doelstellingen van Plastic Smart Cities. Daarom sluiten we ons niet aan bij Plastic Smart Cities, omdat dit op dit moment geen toegevoegde waarde heeft naast de visie circulair en de activiteiten die we al doen.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt