Monde­linge vragen Plastic Smart Cities


Indiendatum: 12 dec. 2019

Mondelinge vragen 1, 12 december 2019

Ieder jaar komt minimaal 8 miljard kilo plastic via het land in onze oceanen terecht, waarvan een groot deel vanuit de steden. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is bezig met het initiatief Plastic Smart Cities (in Nederland samen met de Plastic Soup Foundation) en daar hebben Amsterdam, Oslo, Nice en Izmir (en op korte termijn ook een aantal Aziatische steden) zich bij aangesloten.

Plastic Smart Cities zijn steden die meedoen met een wereldwijd initiatief van WWF tegen plasticvervuiling. Het initiatief helpt steden om duidelijke en haalbare actieplannen te ontwikkelen. Samen met deze steden worden pilot-gebieden aangewezen om specifiek dáár de plasticvervuiling terug te dringen. Als dit op kleine schaal lukt, kan het worden uitgebreid naar de hele stad, of de hele stedelijke regio. Veel inwoners van Utrecht vinden het belangrijk de plastic soep tegen te gaan, wat zich uit in opruimacties en oproepen richting de politiek. Het deelnemen aan Plastic Smart Cities voldoet volgens het WWF aan zeven van de Global Goals.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het initiatief Plastic Smart Cities? Vindt het college dit initiatief van toegevoegde waarde voor het tegengaan van plastic afval? Zo nee, waarom niet?

Er zou geen ambtelijke capaciteit zijn voor het meedoen aan Plastic Smart Cities.

2. Is het college bereid om contact te zoeken met het Wereld Natuur Fonds om te bekijken hoeveel capaciteit hier werkelijk mee gemoeid is en of het WWF misschien mogelijkheden ziet om een ‘lightvariant’ voor Utrecht voor te stellen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om contact op te nemen met de gemeente Amsterdam hoe zij de werkzaamheden inrichten en of beide steden wellicht met elkaar kunnen optrekken in de strijd tegen plastic afval? Zo nee, waarom niet?

4. Indien het nu niet mogelijk is voor Utrecht om zich volledig aan te sluiten bij Plastic Smart Cities, is het college dan wel bereid om delen van het initiatief over te nemen en voorbereidingen te treffen voor volledige deelname (bijvoorbeeld via het actieplan Circulaire Economie en/of de Voorjaarsnota)? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Indiendatum: 12 dec. 2019
Antwoorddatum: 12 dec. 2019

Mondelinge vragen 1, 12 december 2019

Ieder jaar komt minimaal 8 miljard kilo plastic via het land in onze oceanen terecht, waarvan een groot deel vanuit de steden. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is bezig met het initiatief Plastic Smart Cities (in Nederland samen met de Plastic Soup Foundation) en daar hebben Amsterdam, Oslo, Nice en Izmir (en op korte termijn ook een aantal Aziatische steden) zich bij aangesloten.

Plastic Smart Cities zijn steden die meedoen met een wereldwijd initiatief van WWF tegen plasticvervuiling. Het initiatief helpt steden om duidelijke en haalbare actieplannen te ontwikkelen. Samen met deze steden worden pilot-gebieden aangewezen om specifiek dáár de plasticvervuiling terug te dringen. Als dit op kleine schaal lukt, kan het worden uitgebreid naar de hele stad, of de hele stedelijke regio. Veel inwoners van Utrecht vinden het belangrijk de plastic soep tegen te gaan, wat zich uit in opruimacties en oproepen richting de politiek. Het deelnemen aan Plastic Smart Cities voldoet volgens het WWF aan zeven van de Global Goals.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het initiatief Plastic Smart Cities? Vindt het college dit initiatief van toegevoegde waarde voor het tegengaan van plastic afval? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden dit een goed en belangrijk initiatief. Wij ondernemen wereldwijd actie om de plastic soep in de oceanen te bestrijden.

Er zou geen ambtelijke capaciteit zijn voor het meedoen aan Plastic Smart Cities.

2. Is het college bereid om contact te zoeken met het Wereld Natuur Fonds om te bekijken hoeveel capaciteit hier werkelijk mee gemoeid is en of het WWF misschien mogelijkheden ziet om een ‘lightvariant’ voor Utrecht voor te stellen? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben een plan van aanpak om zwerfafval in de openbare ruimte tegen te gaan en om die te verwijderen. Daar is plastic een belangrijk deel van. Het plan is opgesteld samen met WNF en actieve burgers in de stad. Wij hebben op het gebied van de circulaire economie drie prioriteiten gesteld. Wij zijn die aan het uitwerken in een plan van aanpak. Wij hebben dat besproken. Er is een breed draagvlak voor deze aanpak. Begin volgend jaar zullen wij u dit plan
toesturen. Een specifieke aanpak voor plastic is niet verwerkt. Het plan van aanpak richt zich op de bouw, het voorkomen van het gebruik van grondstoffen die daarmee te maken hebben en op het hergebruik van andere materialen.


3. Is het college bereid om contact op te nemen met de gemeente Amsterdam hoe zij de werkzaamheden inrichten en of beide steden wellicht met elkaar kunnen optrekken in de strijd tegen plastic afval? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben met Amsterdam en andere G4-steden nauw contact. Wij wisselen ervaringen uit over het bestrijden van zwerfafval en plastic en het beter scheiden van afval en huishoudelijke grondstoffen en hoe wij een betere circulaire economie kunnen bewerkstelligen.

4. Indien het nu niet mogelijk is voor Utrecht om zich volledig aan te sluiten bij Plastic Smart Cities, is het college dan wel bereid om delen van het initiatief over te nemen en voorbereidingen te treffen voor volledige deelname (bijvoorbeeld via het actieplan Circulaire Economie en/of de Voorjaarsnota)? Zo nee, waarom niet?

Wij gaan aan de slag en zullen bekijken hoe de aanpak van zwerfafval in de openbare ruimte beter kan worden vormgegeven in het kader van een schone stad. Plastic is daar ook een onderdeel van. Wij willen daarmee graag ervaring opdoen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kaders voor gemeentelijke aanbesteding maaibeheer

Lees verder

Mondelinge Vragen Kap van 90 bomen Heycopstraat Eelderdiephof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer