Monde­linge vragen Plastic Smart Cities


Mondelinge vragen 1, 12 december 2019

Ieder jaar komt minimaal 8 miljard kilo plastic via het land in onze oceanen terecht, waarvan een groot deel vanuit de steden. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is bezig met het initiatief Plastic Smart Cities (in Nederland samen met de Plastic Soup Foundation) en daar hebben Amsterdam, Oslo, Nice en Izmir (en op korte termijn ook een aantal Aziatische steden) zich bij aangesloten.

Plastic Smart Cities zijn steden die meedoen met een wereldwijd initiatief van WWF tegen plasticvervuiling. Het initiatief helpt steden om duidelijke en haalbare actieplannen te ontwikkelen. Samen met deze steden worden pilot-gebieden aangewezen om specifiek dáár de plasticvervuiling terug te dringen. Als dit op kleine schaal lukt, kan het worden uitgebreid naar de hele stad, of de hele stedelijke regio. Veel inwoners van Utrecht vinden het belangrijk de plastic soep tegen te gaan, wat zich uit in opruimacties en oproepen richting de politiek. Het deelnemen aan Plastic Smart Cities voldoet volgens het WWF aan zeven van de Global Goals.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het initiatief Plastic Smart Cities? Vindt het college dit initiatief van toegevoegde waarde voor het tegengaan van plastic afval? Zo nee, waarom niet?

Er zou geen ambtelijke capaciteit zijn voor het meedoen aan Plastic Smart Cities.

2. Is het college bereid om contact te zoeken met het Wereld Natuur Fonds om te bekijken hoeveel capaciteit hier werkelijk mee gemoeid is en of het WWF misschien mogelijkheden ziet om een ‘lightvariant’ voor Utrecht voor te stellen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om contact op te nemen met de gemeente Amsterdam hoe zij de werkzaamheden inrichten en of beide steden wellicht met elkaar kunnen optrekken in de strijd tegen plastic afval? Zo nee, waarom niet?

4. Indien het nu niet mogelijk is voor Utrecht om zich volledig aan te sluiten bij Plastic Smart Cities, is het college dan wel bereid om delen van het initiatief over te nemen en voorbereidingen te treffen voor volledige deelname (bijvoorbeeld via het actieplan Circulaire Economie en/of de Voorjaarsnota)? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Jan Wijmenga, ChristenUnie