Monde­linge vragen Afval­con­tainer bij speeltuin Het Kleine Bos


Indiendatum: 19 nov. 2020

Mondelinge vragen 1, 19 november 2020

Afgelopen zaterdag was het CDA op bezoek bij de buurtbewoners van de Wijde Doelen. Eerder stelden PvdD en de VVD al vragen over het plan van de gemeente om direct naast de speeltuin een containerpark met zes containers te plaatsen. Hoewel we begrijpen dat het altijd lastig is om ruimte te vinden voor afvalcontainers, lijkt deze plek wel erg onlogisch. De buurtbewoners hebben hun zorgen hierover al meerdere keren gedeeld met de gemeente. We zijn benieuwd wat op dit moment de status is en of de wethouder al kan aangeven of de gemeente bereid is om met een alternatief plan te komen.

Tijdens het vorige vragenuurtje vroegen wij naar het gevaar van glas in de speeltuin. We hoorden toen dat de gemeente een grote afscheiding wilde gaan plaatsen tussen de containers en de speeltuin. Dit brengt echter grote nadelen met zich mee. Zo blokkeert het het vrije uitzicht, kan de vuilnisman niet op een veilige afstand te werk gaan.

1. Zijn deze nadelen bij de gemeente bekend? Zo ja, hoe denkt zij dit anders op te lossen?

We hoorden tijdens het werkbezoek ook dat er een afstand tot de bomen gehouden moet worden van 9 meter. Hierdoor zouden er sowieso maar 1 of 2 containers passen. En dan dient er ook nog eens rekening te worden gehouden met de archeologie.

2. Is het college voornemens om zich te houden aan gemeentelijk beleid op deze terreinen? Wat is haar conclusie t.a.v. de haalbaarheid van de locatie bij speeltuin het kleine bos?

De vuilniswagen zou achteruit moeten insteken, waardoor de containers aan de linker (i.p.v. de rechter) kant zitten. Dit gebeurt dan op een relatief drukke weg, waar veel verkeer rijdt, en ook nog eens in de bocht die een grote blinde hoek bevat. Een nieuwe oversteekplaats zou gevaarlijk zijn.

3. Hoe denkt het college dit op een verkeersveilige manier te laten plaatsvinden? En kan zij toezeggen de huidige oversteekplaats -met volledig zicht-voor voetgangers niet te wijzigen?

Uit de raadsbrief van januari 2020 blijkt dat de gemeente werkt aan 8 alternatieve locaties, waaronder het Nicolaas Kerkhof. Wij zijn benieuwd naar de haalbaarheid van deze andere locaties. Daarbij is het belangrijk dat de beoogde locatie centraal gelegen is voor veel huishoudens en dat buurtbewoners kunnen meedenken over de locatie van de containers.

4. Kan voor elk van deze alternatieve locaties beargumenteerd worden waarom het college ervoor kiest de afvalcontainers liever in het Zocherpark te plaatsen?

In de antwoorden op MV8 van 15 oktober gaf de wethouder aan dat de beheervisie Singelgebied en het beheerplan Zocherpark niets zeggen over het plaatsen van ondergrondse containers in het park. Op het moment van het opstellen van deze documenten was er echter nog nergens sprake van ondergrondse inzameling. Wat deze documenten wél benadrukken is de monumentale status van het Zocherpark en in het verlengde daarvan de zorgvuldigheid waarmee voor de kwaliteit en de bomen in dit gebied gezorgd moet worden.

5. Is het college het ermee eens dat het met het oog op de gezondheid van bomen, zéker die in het monumentale Zocherpark, een slecht idee is om daar ondergrondse afvalcontainers naast te plaatsen omdat zowel de plaatsing van de containers als het ophalen van het afval een groot risico op schade aan de bomen en hun wortels geeft?

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Martijn van Dalen, Utrechtse VVVD