Monde­linge vragen Geen carbid­schieten in Utrecht


Indiendatum: 26 nov. 2020

Mondelinge vragen 4, 25 november 2020

De gemeente Den Haag wil rond de jaarwisseling een verbod op carbidschieten. Burgemeester Van Zanen (VVD) vindt de praktijk te gevaarlijk in de stad en gaat het carbidschieten daarom verbieden. Hiermee sluit de stad zich aan bij een aantal andere gemeenten, zoals Groningen, Dordrecht en Tilburg, die ook een verbod instellen. Minister Grapperhaus kondigde maandagavond aan dat er deze jaarwisseling geen landelijk verbod komt. De verwachting is dat door het landelijk vuurwerkverbod meer mensen als alternatief willen gaan carbidschieten, ook buiten de regio’s waar dit normaal gesproken plaatsvindt. Naast het feit dat het extra gevaarlijk is als het door amateurs wordt gedaan, zijn de knallen zodanig hard dat mens en dier hier alsnog veel last en stress van gaan krijgen, en er kan tevens veel schade door ontstaan.

Gemeenten bepalen zelf of carbid geschoten mag worden en hoewel er in Utrecht geen traditie hieromtrent bestaat, moet dit ook niet gaan ontstaan, gezien de kans dat ook Utrechters in plaats van vuurwerk nu carbid gaan (af)schieten. Er zijn eerder signalen hiertoe geweest vanuit Vleuten-De Meern.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en Stadsbelang Utrecht hebben dan ook de volgende vragen:

1. Is het college bereid om carbidschieten ook in Utrecht te verbieden? Zo nee, waarom niet?

2. Zo ja, wil het college dit verbod zo spoedig mogelijk instellen en hierover ook communiceren met de inwoners van Utrecht via de communicatiemiddelen van de gemeente (met daarbij de redenen waarom, zoals veiligheid, volksgezondheid en grote kans op schade) en eventuele verkopers in Utrecht van middelen die nodig zijn bij carbidschieten? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 26 nov. 2020
Antwoorddatum: 25 feb. 2021

Mondelinge vragen 4, 25 november 2020

De gemeente Den Haag wil rond de jaarwisseling een verbod op carbidschieten. Burgemeester Van Zanen (VVD) vindt de praktijk te gevaarlijk in de stad en gaat het carbidschieten daarom verbieden. Hiermee sluit de stad zich aan bij een aantal andere gemeenten, zoals Groningen, Dordrecht en Tilburg, die ook een verbod instellen. Minister Grapperhaus kondigde maandagavond aan dat er deze jaarwisseling geen landelijk verbod komt. De verwachting is dat door het landelijk vuurwerkverbod meer mensen als alternatief willen gaan carbidschieten, ook buiten de regio’s waar dit normaal gesproken plaatsvindt. Naast het feit dat het extra gevaarlijk is als het door amateurs wordt gedaan, zijn de knallen zodanig hard dat mens en dier hier alsnog veel last en stress van gaan krijgen, en er kan tevens veel schade door ontstaan.

Gemeenten bepalen zelf of carbid geschoten mag worden en hoewel er in Utrecht geen traditie hieromtrent bestaat, moet dit ook niet gaan ontstaan, gezien de kans dat ook Utrechters in plaats van vuurwerk nu carbid gaan (af)schieten. Er zijn eerder signalen hiertoe geweest vanuit Vleuten-De Meern.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en Stadsbelang Utrecht hebben dan ook de volgende vragen:

1. Is het college bereid om carbidschieten ook in Utrecht te verbieden? Zo nee, waarom niet?

2. Zo ja, wil het college dit verbod zo spoedig mogelijk instellen en hierover ook communiceren met de inwoners van Utrecht via de communicatiemiddelen van de gemeente (met daarbij de redenen waarom, zoals veiligheid, volksgezondheid en grote kans op schade) en eventuele verkopers in Utrecht van middelen die nodig zijn bij carbidschieten? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter! Dank voor de vragen. Wij zijn bereid om carbidschieten te verbieden, althans, om de raad daartoe een voorstel te doen als wij daar de noodzaak van zien. Wij denken daar zelf over na. Wij bekijken ook de omgeving. In Utrecht is geen traditie van carbidschieten. Carbidschieten komt bijna niet voor. Ik zie geen grond voor het verbieden van carbidschieten alleen omdat men denkt dat het mogelijk kan gebeuren. Wij zien dat er regelgeving is om carbidschieten in een stedelijke omgeving tegen te gaan. Wij zijn aan het uitzoeken hoe wij dat kunnen doen. Als wij denken dat het toch verstandig is om zo'n verbod in te stellen, zal de raad op 17 december a.s. een voorstel worden aangeboden om hierover in de APV een artikel op te nemen. Als wij dat doen, zal hierover professionele communicatie plaatsvinden.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht