Monde­linge vragen Afval­vrije scholen


Indiendatum: 30 aug. 2018

Mondelinge vragen 6, 30 augustus 2018

In Nieuwegein heeft een tweede school besloten om afvalvrij te gaan, zo schreef De Telegraaf op 28 augustus 2018. Al het afval wordt gescheiden in speciale prullenbakken en containers. De kinderen krijgen ook een duurzame waterfles om het meenemen van drinkpakjes te voorkomen. De leerlingen worden zich op jonge leeftijd bewust van het milieu en van wat we allemaal opnieuw kunnen gebruiken, zegt de Nieuwegeinse wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten. Nieuwegein wil dat alle scholen afvalvrij worden en betaalt de kosten voor gescheiden inzameling en verwerking van grondstoffen. De Partij voor de Dieren is hier enthousiast over en heeft de volgende vragen:

1. Hoeveel afvalvrije scholen zijn er momenteel in Utrecht?

2. Wat vindt het college van de Nieuwegeinse doelstelling om alle basischolen afvalvrij te maken? Is het college bereid deze doelstelling over te nemen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om, naar het Nieuwegeinse voorbeeld, te onderzoeken wat er nodig is om ook in Utrecht scholen te stimuleren en te ondersteunen om afvalvrij te worden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het concept van afvalvrije scholen bijdraagt aan niet alleen bewustwording bij kinderen, maar ook bij hun familieleden en zo een heel grote impact heeft op het Utrechtse afvalbeleid?

Indiendatum: 30 aug. 2018
Antwoorddatum: 30 aug. 2018

Mondelinge vragen 6, 30 augustus 2018

In Nieuwegein heeft een tweede school besloten om afvalvrij te gaan, zo schreef De Telegraaf op 28 augustus 2018. Al het afval wordt gescheiden in speciale prullenbakken en containers. De kinderen krijgen ook een duurzame waterfles om het meenemen van drinkpakjes te voorkomen. De leerlingen worden zich op jonge leeftijd bewust van het milieu en van wat we allemaal opnieuw kunnen gebruiken, zegt de Nieuwegeinse wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten. Nieuwegein wil dat alle scholen afvalvrij worden en betaalt de kosten voor gescheiden inzameling en verwerking van grondstoffen. De Partij voor de Dieren is hier enthousiast over en heeft de volgende vragen:

1. Hoeveel afvalvrije scholen zijn er momenteel in Utrecht?

Ons zijn in Utrecht nog geen afvalvrije scholen bekend.


2. Wat vindt het college van de Nieuwegeinse doelstelling om de basisscholen afvalvrij te maken? Is het college bereid om deze doelstelling over te nemen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn graag bereid om samen met de scholen te onderzoeken wat wij kunnen doen om in deze richting stappen te zetten. Bijvoorbeeld kan een educatieportal worden bekeken. Wij kunnen ook bekijken of er aparte containers zijn om afvalscheiding mogelijk te maken. Wij hebben een rol bij het ophalen van afval. Het afval van scholen is bedrijfsafval. Wij moeten bekijken of wij niet in strijd handelen met de Wet markt en overheid.

Scholen krijgen binnenkort een mooi kwartetspel, het Afvalweetjeskwartet. Ik heb zulke spelletjes nu al meegebracht. Ik zal ze dadelijk uitdelen. Misschien kennen de raadsleden de afvalweetjes al. Er zijn vast nog andere mensen die er wat van kunnen leren.

3. Is het college bereid om, naar Nieuwegeins voorbeeld, te onderzoeken wat nodig is om ook in Utrecht scholen te stimuleren en te steunen bij het afvalvrij worden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Is het college het met de PvdD-fractie eens dat het concept van afvalvrije scholen bijdraagt aan het bewust worden van de kinderen en hun familieleden? Derhalve heeft het concept veel impact op het Utrechtse afvalbeleid.

Ja, het is absoluut zo dat de kinderen mee naar huis nemen wat zij op school leren. Dat heeft een bredere impact. Dat maakt dat het college zich hiervoor wil inzetten.


Aanvullende vraag de heer Van Heuven (PvdD): Voorzitter, als de wethouder spreekt met scholen, betekent dat dan dat een plan wordt ontwikkeld met doelen en manieren van financiering? Zo ja, mag de raad zo'n plan van het college verwachten?

Dit zijn geen dingen die wij scholen opleggen. Wij willen de scholen helpen en met ze meedenken. Dit soort initiatieven helpt om daarover gesprekken te voeren. Het maken van concrete plannen hierover is niet aan ons.