Monde­linge vragen Algo­rit­men­re­gister


Indiendatum: 22 jun. 2023

Mondelinge vragen 6, 22 juni 2023

Het Nederlandse algoritmeregister bestaat nu ruim een half jaar. Bij de start in december had de gemeente Utrecht 38 algoritmes geregistreerd, met de belofte dat “meer specifieke informatie volgt”. Een halfjaar later valt op dat het register nog steeds maar één zinnetje per algoritme bevat. Je kunt bijvoorbeeld niet vinden welke data of welke methoden of modellen worden gebruikt voor het algoritme. Andere gemeenten, zoals Amsterdam en Den Haag, vermelden die informatie wel.

Daarnaast valt op dat Utrecht een aantal modellen heeft geregistreerd die niet lijken te gaan over mensen of menselijk gedrag. Bijvoorbeeld een algoritme over de hoogste van stedelijk water, of wanneer een lichtmast vervangen moet worden. Het algoritmeregister is voornamelijk bedoeld voor algoritmes die raken aan de privacy van burgers en besluiten die de overheid over mensen neemt. Het vervangen van een lichtmast lijkt in deze verhouding niet zo relevant.

In de raadsbrief van 12 juni wordt gesproken van 48 algoritmen waarvan er al 42 getoetst zouden zijn op privacy en Uthiek. Het lijkt erop dat hier over een ander algoritmeregister wordt gesproken.

Dit leidt de fracties van Volt, DENK, Groen Links, D66, Bij1, PvdA en PvdD tot de volgende vragen:

  1. Op welke termijn verwacht het college dat Utrecht meer informatie kan toevoegen aan het landelijk bestand over de eigen algoritmes, zoals de databronnen en de gebruikte modellen en methoden en dat alle algoritmen zoals in de raadsbrief vermeld met toetsing op privacy en Uthiek, zijn ingevoerd?
  2. Deelt het college de opvatting dat het algoritmeregister vooral bedoeld is voor algoritmes die raken aan mensen in de stad? Zo ja, waarom zijn dan allerlei ruimtelijke algoritmes in het register opgenomen?
  3. Kan het college toezeggen om de sociaal-gerelateerde algoritmes prioriteit te geven bij het verrijken van de informatie in het landelijk register?

Ruud Maas, Volt
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Mahar Fatal, Groen Links
Noura Oul Fakir, Bij1
Hester Assen, PvdA
Ilse Raaijmakers, PvdA

Indiendatum: 22 jun. 2023
Antwoorddatum: 22 jun. 2023

Mondelinge vragen 6, 22 juni 2023

Het Nederlandse algoritmeregister bestaat nu ruim een half jaar. Bij de start in december had de gemeente Utrecht 38 algoritmes geregistreerd, met de belofte dat “meer specifieke informatie volgt”. Een halfjaar later valt op dat het register nog steeds maar één zinnetje per algoritme bevat. Je kunt bijvoorbeeld niet vinden welke data of welke methoden of modellen worden gebruikt voor het algoritme. Andere gemeenten, zoals Amsterdam en Den Haag, vermelden die informatie wel.

Daarnaast valt op dat Utrecht een aantal modellen heeft geregistreerd die niet lijken te gaan over mensen of menselijk gedrag. Bijvoorbeeld een algoritme over de hoogste van stedelijk water, of wanneer een lichtmast vervangen moet worden. Het algoritmeregister is voornamelijk bedoeld voor algoritmes die raken aan de privacy van burgers en besluiten die de overheid over mensen neemt. Het vervangen van een lichtmast lijkt in deze verhouding niet zo relevant.

In de raadsbrief van 12 juni wordt gesproken van 48 algoritmen waarvan er al 42 getoetst zouden zijn op privacy en Uthiek. Het lijkt erop dat hier over een ander algoritmeregister wordt gesproken.

Dit leidt de fracties van Volt, DENK, Groen Links, D66, Bij1, PvdA en PvdD tot de volgende vragen:

1. Op welke termijn verwacht het college dat Utrecht meer informatie kan toevoegen aan het landelijk bestand over de eigen algoritmes, zoals de databronnen en de gebruikte modellen en methoden en dat alle algoritmen zoals in de raadsbrief vermeld met toetsing op privacy en Uthiek, zijn ingevoerd?

Het antwoord op vraag 1 is, dat, zoals eerder vermeld in de raadsbrief Interne richtlijnen en toepassing algoritmes die wij op 12 juni verstuurd hebben, wij de ambitie hebben de verbeterslag met betrekking tot ons Utrechts Algoritmeregister uiterlijk Q4 2023 te hebben gerealiseerd. Wat we nu al doen, is dat we informatie verzamelen bij de eigenaren van en direct betrokkenen bij de algoritmes in de eigen organisatie. We werken daarbij ook actief samen met BZK om tot die volgende slag te komen en die goed uit te voeren, ook in de structuur van het landelijke register dat er nu komt. BZK is eigenaar van het landelijk register en heeft voor deelnemende gemeenten en andere overheden bepaalde vereisten, zoals de invulling van de velden. Dat was er eerst nog niet. Wij waren al veel eerder begonnen, maar dan is het wel oefenen natuurlijk. Vanuit Utrecht stemmen we met BZK af hoe we deze vereiste velden op de juiste manier verder kunnen invullen, gelet op de Utrechtse informatie en context met de Utrechtse algoritmes. Dat proberen we heel actief en wij zitten er dichtbij om te horen wat we nog extra moeten doen. We hebben in ieder geval heel veel algoritmes geregistreerd, maar we zijn er nog niet. Wij hebben extra aandacht voor de verschillende doelgroepen bij deze verbeterslag. De gewone Utrechter wil bijvoorbeeld de impact op diens leefomgeving in goed begrijpelijke taal weten en de techneut wil informatie over modellen en metadata. Daar houden we ook rekening mee.

2. Deelt het college de opvatting dat het algoritmeregister vooral bedoeld is voor algoritmes die raken aan mensen in de stad? Zo ja, waarom zijn dan allerlei ruimtelijke algoritmes in het register opgenomen?


Antwoord: In antwoord op vraag 2 delen wij niet helemaal dat het vooral bedoeld is voor algoritmes die raken aan mensen in de stad. Ik begrijp wel waar die vraag vandaan komt, want wij hanteren namelijk in afstemming met BZK een bredere definitie. Bij algoritmes die directe impact op de stad hebben, horen zowel algoritmes bij die raken aan mensen als ruimtelijke algoritmes. Soms is het nog indirecter, namelijk dat ruimtelijk soms ook weer de mensen raakt. We hanteren hierbij wel intern het impactlabel, namelijk “high” voor veel impact op de mensen in de stad en “low” voor minder, minimaal of geen impact op de mensen in de stad. Bij de volgende slag die we maken – voor Q4 – gaan we bekijken of we het “high impact” label van een algoritme ook openbaar laten zien. Dit hebben we namelijk al wel in beeld, maar we proberen het nog verder te verstevigen. We gaan ook verkennen of we de verslagen vanuit Uthiek, onze Uthiek-assessment met terugwerkende kracht, openbaar kunnen maken. Op die manier proberen we dat openbaar te maken, naast de privacy- check en het Uthiek-assessment.

3. Kan het college toezeggen om de sociaal-gerelateerde algoritmes prioriteit te geven bij het verrijken van de informatie in het landelijk register?

Antwoord: Kan het college toezeggen om bepaalde algoritmes prioriteit te geven? Ja, dat gaan we doen. De high-impact algoritmes hebben voorrang in deze verbeterslag. Daarbij gaat het vooral om de sociaal-gerelateerde algoritmes en in mindere mate over de ruimtelijke algoritmes. Ze komen allemaal aan de beurt. Daarnaast houden wij voortdurend zicht en daarmee overzicht op nieuwe algoritmes die wij als organisatie hanteren.

Ruud Maas, Volt
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Mahar Fatal, Groen Links
Noura Oul Fakir, Bij1
Hester Assen, PvdA
Ilse Raaijmakers, PvdA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Een Mix van kappen en snoeien

Lees verder

Schriftelijke vragen over hoog percentage rituitval Uithoflijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer