Monde­linge vragen Een Mix van kappen en snoeien


Indiendatum: 22 jun. 2023

Mondelinge vragen 6, 22 juni 2023

Bij het RO-project De Mix zijn al diverse kapvergunningen aangevraagd, terwijl er in eerste instantie ‘maar’ 29 bomen zouden worden gekapt. Recent werd zelfs illegale kap geconstateerd. Hiertegen heeft de gemeente aangifte gedaan. Onze partij is van mening dat alle resterende bomen daarom extra moeten worden beschermd. De recente aanvraag om bomen te snoeien op dezelfde locatie als de illegale kap verontrust de Partij voor de Dieren dan ook. Het lijkt bovendien niet om eenmalige snoei te gaan, omdat er in de toelichting van de aanvraag staat: “Snoeien van bomen zodat er voldoende onderhoudszone ontstaat tussen de kruin van de boom en het toekomstige gebouw”.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat voor snoeien pas een vergunning nodig is als meer dan 40% van een boom wordt weggesnoeid?
  2. Welk percentage aan bladvolume en houtmassa wordt er weggesnoeid?
  3. Welke gevolgen heeft dit snoeien voor het straatbeeld en voor de biodiversiteits- en de klimaatwaarde van de bomen?
  4. Hoe dicht komen de appartementen op de bomen te staan?
  5. In hoeverre kunnen de bomen na de snoei weer terug groeien tot hun volledige volume?
  6. Hoeveel bomen zijn er tot nu toe gekapt voor dit project?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren