Monde­linge vragen Een Mix van kappen en snoeien


Indiendatum: 22 jun. 2023

Mondelinge vragen 6, 22 juni 2023

Bij het RO-project De Mix zijn al diverse kapvergunningen aangevraagd, terwijl er in eerste instantie ‘maar’ 29 bomen zouden worden gekapt. Recent werd zelfs illegale kap geconstateerd. Hiertegen heeft de gemeente aangifte gedaan. Onze partij is van mening dat alle resterende bomen daarom extra moeten worden beschermd. De recente aanvraag om bomen te snoeien op dezelfde locatie als de illegale kap verontrust de Partij voor de Dieren dan ook. Het lijkt bovendien niet om eenmalige snoei te gaan, omdat er in de toelichting van de aanvraag staat: “Snoeien van bomen zodat er voldoende onderhoudszone ontstaat tussen de kruin van de boom en het toekomstige gebouw”.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

 1. Klopt het dat voor snoeien pas een vergunning nodig is als meer dan 40% van een boom wordt weggesnoeid?
 2. Welk percentage aan bladvolume en houtmassa wordt er weggesnoeid?
 3. Welke gevolgen heeft dit snoeien voor het straatbeeld en voor de biodiversiteits- en de klimaatwaarde van de bomen?
 4. Hoe dicht komen de appartementen op de bomen te staan?
 5. In hoeverre kunnen de bomen na de snoei weer terug groeien tot hun volledige volume?
 6. Hoeveel bomen zijn er tot nu toe gekapt voor dit project?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 jun. 2023
Antwoorddatum: 22 jun. 2023

Mondelinge vragen 6, 22 juni 2023

Bij het RO-project De Mix zijn al diverse kapvergunningen aangevraagd, terwijl er in eerste instantie ‘maar’ 29 bomen zouden worden gekapt. Recent werd zelfs illegale kap geconstateerd. Hiertegen heeft de gemeente aangifte gedaan. Onze partij is van mening dat alle resterende bomen daarom extra moeten worden beschermd. De recente aanvraag om bomen te snoeien op dezelfde locatie als de illegale kap verontrust de Partij voor de Dieren dan ook. Het lijkt bovendien niet om eenmalige snoei te gaan, omdat er in de toelichting van de aanvraag staat: “Snoeien van bomen zodat er voldoende onderhoudszone ontstaat tussen de kruin van de boom en het toekomstige gebouw”.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

 1. Klopt het dat voor snoeien pas een vergunning nodig is als meer dan 40% van een boom wordt weggesnoeid?
 2. Welk percentage aan bladvolume en houtmassa wordt er weggesnoeid?
 3. Welke gevolgen heeft dit snoeien voor het straatbeeld en voor de biodiversiteits- en de klimaatwaarde van de bomen?
 4. Hoe dicht komen de appartementen op de bomen te staan?
 5. In hoeverre kunnen de bomen na de snoei weer terug groeien tot hun volledige volume?
 6. Hoeveel bomen zijn er tot nu toe gekapt voor dit project?

Antwoord: Dank aan de vragenstellers, want we verwachten natuurlijk niet anders dan dat de Partij voor de Dieren er scherp bovenop zit. Het klopt ook wat mevrouw Snippe zegt: 40% is inderdaad de grens voor de vergunningaanvraag. In dit geval – het gaat over drie bomen – is er één boom waar het boven de 40% zit en de andere twee zitten eronder, maar omdat het dezelfde casuïstiek is, is ervoor gekozen om wel voor alle drie een vergunning aan te vragen. Het is zichtbaar, want er wordt fors gesnoeid. Twee van de drie bomen hebben echter sowieso een lage levensverwachting en het moet dan ook ingecalculeerd worden dat het zelfs zonder snoeibeurten de vraag is hoe lang zij nog te leven hebben. De gevolgen voor biodiversiteit, klimaatwaarde, ecologisch, ruimtelijk, cultuurhistorisch et cetera vormen onderdeel van het vergunningproces.

De bomen komen vijf meter van de bebouwing te staan. De bebouwing heeft dezelfde rooilijn als in het verleden, maar in het verleden waren het twee gebouwen met een kop met niets daartussen. Deze drie bomen staan in het stukje waar vroeger geen gebouw stond maar straks wel. Ze staan daar als onderdeel van een rij. De andere bomen die al wel dichter bij de gebouwen stonden in het verleden, zijn in het verleden ook al meer gesnoeid. Daarom zijn deze drie bomen wat groter geworden dan hun soortgenoten verderop. De afstand tussen de stam en de gevel is dus vijf meter. De verwachting is wel dat ze iets anders gaan groeien omdat de omgeving verandert en daarmee dus
ook de bezonning en de ruimte.

Mevrouw Snippe sprak over 25 tot 29 bomen die gekapt zouden worden. Volgens de planvorming waren dat er 49, zo is mij verteld. Op de vergunning die wij hebben verleend, staan er 46. Die zijn ook allemaal al geëffectueerd. Dat is de stand van zaken.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Herontwikkeling Steck

Lees verder

Mondelinge vragen Algoritmenregister

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer