Monde­linge Vragen Alweer bomen omgewaaid?


Indiendatum: 19 jan. 2023

Mondelinge vragen 3, 19 januari 2023

Vorige week waaide het flink en donderdag is een dikke monumentale es langs de singel omgewaaid. Er zijn gelukkig geen mensen of dieren gewond geraakt, maar dit had anders kunnen lopen.

De Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, VVD, CDA, D66, Student & Starter, EenUtrecht, Pvda, Bij1, PVV en DENK maken zich zorgen over het gebrek aan beleid om snel te kunnen reageren wanneer bomen aan het eind van hun levensduur raken of kunnen omwaaien door storm en hebben daarom de volgende vragen:

  1. Was deze es in beeld als boom met een zwakke conditie? Zo nee waarom niet?
  2. Wanneer en waarmee gaat deze es vervangen worden?
  3. Zijn er door het stormachtige weer vorige week nog meer bomen in de gemeente gesneuveld? Hoeveel en waar?
  4. Vorige winter stelde de Partij voor de Dieren ook al vragen over bomen bij storm en vroeg om beter voorbereid te zijn. Het college antwoordde toen steeds scherper te worden op het zorgen voor goede groeiplaatsen voor nieuwe bomen en aandacht om bestaande bomen duurzaam in stand te houden. Welke verbeteringen of veranderingen zijn in de tussentijd doorgevoerd?
  5. Veel bomen langs de singel zijn ongeveer even oud en hebben dezelfde groeiomstandigheden. Deelt het college onze zorg dat deze bomen allemaal ongeveer tegelijk aan het eind van hun levensduur kunnen komen? Zo ja, is het dan geen tijd om een vervangingsplan klaar te hebben liggen om hierop te kunnen anticiperen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Anton Stam, Volt
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Kerstin Steinhart, SBU
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Marijn de Pagter, VVD
Jantine Zwinkels, CDA
Nadia Stylianou, D66
Rob van den Enk, Student & Starter
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Joachim Cornielje, PvdA
Myrthe Minnaert, BIJ1
David Bosch, PVV
MiraƧ Usta, DENK