Monde­linge Vragen Alweer bomen omgewaaid?


Indiendatum: 19 jan. 2023

Mondelinge vragen 3, 19 januari 2023

Vorige week waaide het flink en donderdag is een dikke monumentale es langs de singel omgewaaid. Er zijn gelukkig geen mensen of dieren gewond geraakt, maar dit had anders kunnen lopen.

De Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, VVD, CDA, D66, Student & Starter, EenUtrecht, Pvda, Bij1, PVV en DENK maken zich zorgen over het gebrek aan beleid om snel te kunnen reageren wanneer bomen aan het eind van hun levensduur raken of kunnen omwaaien door storm en hebben daarom de volgende vragen:

  1. Was deze es in beeld als boom met een zwakke conditie? Zo nee waarom niet?
  2. Wanneer en waarmee gaat deze es vervangen worden?
  3. Zijn er door het stormachtige weer vorige week nog meer bomen in de gemeente gesneuveld? Hoeveel en waar?
  4. Vorige winter stelde de Partij voor de Dieren ook al vragen over bomen bij storm en vroeg om beter voorbereid te zijn. Het college antwoordde toen steeds scherper te worden op het zorgen voor goede groeiplaatsen voor nieuwe bomen en aandacht om bestaande bomen duurzaam in stand te houden. Welke verbeteringen of veranderingen zijn in de tussentijd doorgevoerd?
  5. Veel bomen langs de singel zijn ongeveer even oud en hebben dezelfde groeiomstandigheden. Deelt het college onze zorg dat deze bomen allemaal ongeveer tegelijk aan het eind van hun levensduur kunnen komen? Zo ja, is het dan geen tijd om een vervangingsplan klaar te hebben liggen om hierop te kunnen anticiperen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Anton Stam, Volt
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Kerstin Steinhart, SBU
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Marijn de Pagter, VVD
Jantine Zwinkels, CDA
Nadia Stylianou, D66
Rob van den Enk, Student & Starter
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Joachim Cornielje, PvdA
Myrthe Minnaert, BIJ1
David Bosch, PVV
Miraç Usta, DENK

Indiendatum: 19 jan. 2023
Antwoorddatum: 19 jan. 2023

Mondelinge vragen 3, 19 januari 2023

Vorige week waaide het flink en donderdag is een dikke monumentale es langs de singel omgewaaid. Er zijn gelukkig geen mensen of dieren gewond geraakt, maar dit had anders kunnen lopen.

De Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, VVD, CDA, D66, Student & Starter, EenUtrecht, Pvda, Bij1, PVV en DENK maken zich zorgen over het gebrek aan beleid om snel te kunnen reageren wanneer bomen aan het eind van hun levensduur raken of kunnen omwaaien door storm en hebben daarom de volgende vragen:

1. Was deze es in beeld als boom met een zwakke conditie? Zo nee waarom niet?

Antwoord: De eerste vraag is of bekend was dat deze boom een zwakke conditie had. Deze boom was inderdaad bekend door een zwakke conditie en vanwege die verminderde conditie zijn dan ook snoeimaatregelen uitgevoerd. Vanuit de monitoring op de essentaksterfte is het afgelopen jaar door een boomtechnisch adviseur aangegeven dat deze boom waarschijnlijk gekapt zou moeten worden. Deze werkzaamheden stonden gepland voor dit jaar.

2. Wanneer en waarmee gaat deze es vervangen worden?

Antwoord: In antwoord op de tweede vraag merk ik op dat wij volgend plantseizoen, van november tot aan maart, een nieuwe boom planten op deze locatie. De soortkeuze is nog niet gemaakt, maar het zal geen es zijn. Die planten we niet meer aan vanwege de essentaksterfte. Voor de soortkeuze gebruiken we de Leidraad herplant Essentaksterfte, die hiervoor eerder is opgesteld.


3. Zijn er door het stormachtige weer vorige week nog meer bomen in de gemeente gesneuveld? Hoeveel en waar?

Antwoord: Op vraag 3 kan ik antwoorden dat er drie gemeentelijke bomen zijn omgewaaid. Het gaat over de es in het Willemsplantseizoen. De andere bomen stonden op de Rijnkennemerlaan in Leidsche Rijn en in de Voorveldse Polder in de Utrechtse wijk Noordoost.

4. Vorige winter stelde de Partij voor de Dieren ook al vragen over bomen bij storm en vroeg om beter voorbereid te zijn. Het college antwoordde toen steeds scherper te worden op het zorgen voor goede groeiplaatsen voor nieuwe bomen en aandacht om bestaande bomen duurzaam in stand te houden. Welke verbeteringen of veranderingen zijn in de tussentijd doorgevoerd

Antwoord: Wat betreft de groeiplaatsverbetering in vraag 4 werken wij aan een goede groeiplaats voor bomen. Dat doen wij bij nieuwe bomen, zodat de wortels goed kunnen groeien en bomen stabieler komen te staan, maar wij verbeteren ook de groeiplaats van bestaande bomen waar dat mogelijk is. Daarnaast blijven we de bomen regelmatig inspecteren. Hiermee wordt het huidige en toekomstige
bomenbestand ook beter bestand tegen storm en wordt voorkomen dat zij omgaan. We kunnen dat echter niet geheel voorkomen, omdat stormen grillig en onvoorspelbaar zijn. Door goede groeiomstandigheden en regelmatige inspectie proberen wij dat zoveel mogelijk te beperken, maar de natuur is hier niet volledig in te sturen.

5. Veel bomen langs de singel zijn ongeveer even oud en hebben dezelfde groeiomstandigheden. Deelt het college onze zorg dat deze bomen allemaal ongeveer tegelijk aan het eind van hun levensduur kunnen komen? Zo ja, is het dan geen tijd om een vervangingsplan klaar te hebben liggen om hierop te kunnen anticiperen?

Antwoord: In antwoord op vraag 5 kan ik aangeven dat de zorg voor uitval van oudere bomen zeker een factor is waar rekening mee wordt gehouden. Daarom controleren we bomen regelmatig om ervoor te zorgen dat we de aftakeling van de bomen goed in de gaten houden, zonder dat we een boom te vroeg moeten kappen. Voor de bomen in het oostelijk singelgebied is een vervangingsplan in de
maak, zodat we weten welke bomen er op die locatie terugkomen als er een wegvalt. Dat vervangingsplan zal aan het einde van dit jaar gereed zijn.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Anton Stam, Volt
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Kerstin Steinhart, SBU
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Marijn de Pagter, VVD
Jantine Zwinkels, CDA
Nadia Stylianou, D66
Rob van den Enk, Student & Starter
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Joachim Cornielje, PvdA
Myrthe Minnaert, BIJ1
David Bosch, PVV
Miraç Usta, DENK