Schrif­te­lijke vragen Hand­having illegale kap Maria­plaats


Indiendatum: 18 jan. 2023

Schriftelijke vragen 4/2023

NB: we zijn ons ervan bewust dat er bezwaarprocedures over deze zaak lopen en dat het college daarover geen informatie zal kunnen geven. We hebben echter enkele vragen over de aanloop en andere aspecten die niet met de inhoud van de bezwaarprocedures te maken hebben. Deze vragen moeten naar onze inschatting al wel beantwoord kunnen worden, ook als de bezwaarprocedures nog niet afgerond zouden zijn voordat de termijn voor het beantwoorden van deze vragen is verlopen.

De Utrechtse Bomenstichting (UBS) informeerde de gemeenteraad over sociëteit De Vereeniging, die in haar voortuin aan de Mariaplaats een esdoorn en een gouden regen illegaal gekapt heeft. Na melding van de UBS heeft de gemeente grondig onderzoek gedaan en kwam, aan de hand van luchtfoto’s uit 2011 en 2012 tot de conclusie dat de bomen illegaal waren gekapt en werd op verzoek van UBS aan de Sociëteit een last onder dwangsom opgelegd: binnen een half jaar een boom herplanten met een dikte van 25-30 cm. (omdat van de gouden regen niet te reconstrueren was of die vergunningplichtig was ten tijde van de kap is daarvoor geen herplantplicht opgelegd).

De Sociëteit ging in bezwaar omdat de bomen, die op de foto’s te zien zijn, er volgens hen nooit hebben gestaan. De UBS ging vervolgens in bezwaar omdat er geen locatie aan de herplantplicht verbonden werd, en omdat het college geen aangifte van illegale kap wil doen bij het openbaar ministerie (OM).

De Bomenstichting informeert de gemeenteraad nu over e-mail-correspondentie waaruit blijkt dat er een aanvullende afspraak is gemaakt tussen de gemeente en de Sociëteit: het bezwaar wordt ingetrokken en de termijn voor herplant wordt verlengd van 6 maanden naar 3 jaar.

Hoewel de Partij voor de Dieren blij is dat de gemeente deze casus serieus genomen heeft en er een herplantplicht is opgelegd, hebben we over de gang van zaken en de randvoorwaarden bij de herplantplicht nog wel enkele vragen:

1. Waarom wordt de sociëteit niet aan de 6 maanden herplantplicht (die gebruikelijk is na illegale kap) gehouden?

2. Waarom is er aan de herplantplicht niet direct de voorwaarde verbonden dat de herplant op de locatie van de gekapte boom moet gebeuren?

3. Klopt het dat het voor het doen van aangifte van illegale kap niet uitmaakt hoe lang geleden het delict heeft plaatsgevonden?

4. Zo ja, kan het college toezeggen alsnog aangifte bij het OM te doen van deze illegale kap?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren